Debatten om skapinga i media

Jordkloden-guds-hender

 

 2015-10-07-Andreas Årigstad, Dagen, Evolusjon - et hus bygd på sand

2014-07-10 Axel Lundholm Saxe, Dagen, Sjelen i blodet

2014-07-07 Reidar Sætre, josafat.no Finst det absolutte sanningar ?

2014-07-02 Per Arne Aakenes, Dagen, I begynnelsen skapte Gud

2014-06-25 Eivind Gjerde, Bibelsk Tro, Bokanmelding: Svært bra om skapelse og evolusjon

2014-06-25 Axel Saxe, Dagen, Ubeviselege og ubibelske-premisser

2014-06-25 Svein Norhaug, Dagen, Evolusjon eller skapelse

2014-06-20 Willy Fjeldskaar, Dagen, Guds skapelse og jordas alder

2014-06-18 Kjell J. Tveter, Dagen, På ramme alvor

2014-06-18 Oddvar Høgevoll, Dagen, Får stå opp

2014-06-16 Andrew Snelling, Dagen,
Enda en geolog om jordas alder: Vitenskapelig og bibelsk respons, 2 sider
Forskningdirektøren ved Answers in Genesis svarer på Willy Fjeldsgaard sin
artikkel fra 27. mai: En geolog om jordas alder

2014-06-13 Rolf Lavik, Dagen, Verdens begynnelse

2014-06-13 Johannes Kleppa, Dagen, Ei presisering om død

2014-06-13 Bjørn Are Davidsen, Dagen, Myter om Davidsen

2014-06-12 Johannes Kleppa, Dagen, Trusposisjon: Bibelen er openberring

2014-06-12 Johannes Kleppa, Dagen, Anmeldelse av Mikkel Vigilius si bok
«Udvikling eller skapelse», sjå både side 18 og 19 

2014-06-12 Roald Øyen, Dagen, Pålitlighet

2014-06-11 Andreas Aarikstad, Jogeir Lianes og Samuel Årigstad-Nielsen,
Dagen, Bibeltroskap og ung jord(Sjå både side 22 og 23)


2014-06-11 Cathrine Olaussen, Dagen, Bjørn Are Davisens myte

2014-06-11 Jon Andersen, Dagen, Davidsen, Luther og kirkefedrene (Side 23)

2014-06-11 Jon Kvalbein, Dagen, Syndefall og dyrs død

2014-06-11 Hallvard J. Jørgensen, Dagen, Kristne kan akseptere evolusjon

2014-06-09 Jørgen Høgetveit, AKF, Døden og skapningen

2014-06-05 Axel Saxe, Dagen, Løven skal ete halm som lammet

2014-06-04 Johannes Kleppa, Dagen, Bibeltruskap og skapinga

2014-06-04 Catherine Olaussen, Dagen, Svar til professor Alfsvaag

2014-06-04 Kjell J Tveter, Dagen, Naturalistisk evolusjon er ateistisk

2014-06-03 Ottar Endresen, Dagen, Den allmektige

2014-06-03 Jon Kvalbein, Dagen, Skapelse død bibeltroskap

2014-06-02 Jørgen Høgetveit, Kommentar-avisa.no, Bibelen - ingen oppslagsbok ...

2014-06-02 Arve Misund, Dagen, Vitenskapens unge jord

2014-06-02 Greta Aune Jotun, Dagen, Så liten Gud de har

2014-05-30 Thor Evje, Dagen, Til Kleppa om bibeltroskap

2014-05-27 Axel Lundholm Saxe, Dagen, Ikke spottere men «tvil-såere»

2014-05-27 Jon Kvalbein, Dagen, Syndefall og dyrs død

2014-05-27 Kjell J. Tveter, Dagen, Et senter for kristen darwinisme

2014-05-27 Willy Fjeldsgaard, Dagen, En geolog om jordas alder


2014-05-26 Johannes Kleppa, Dagen, Bibeltruskap og død før syndefallet

2014-05-26 Lars Arne Høgetveit, Kommentar-Avis.no, Gud er Evig - fossilene er unge

2014-05-23 Hallvard Jørgensen, Dagen, Er evolusjonsteorien ateistisk?


2014-05-22 Cathrine Olaussen, Dagen, Tidsrom-testen?

2014-05-22 Espen Ottosen, Dagen, Iblandt er bibeltolking vanskelig

2014-05-22 Ingolf Kanestrøm, Dagen, Ung jord, istid og spottere
 

2014-05-22-Knut Alfsvåg, Dagen, Tro og naturvitenskap

2014-05-21 Arvid Joramo, Dagen, Bibelen er troverdig ikke evolusjonslæren

2014-05-21 Kjell J. Tveter, Dagen, Ateistisk teologi


2014-05-20 Jørgen Høgetveit, Bibelen og naturvitenskap

2014-05-20 Per Bergene Holm, Dagen, Overser med vilje

2014-05-20 Jon Kvalbein, Dagen, Skapelse og bibeltroskap

2014-05-20 Oddbjørn Høyland, Dagen, Åtvarar mot skråsikker vitenskap på vaklende føtter

2014-05-16 Johannes Kleppa, Dagen, Bibeltruskap, skaping og evolusjon

2014-05-15 Espen Ottosen, Utsyn-leder, Striden om Darwin

2014-05-15 Øystein Bliksås, Dagen, Adam og millionene


2014-05-15 Johan Moan, Dagen, Når trua vert trekt i tvil

2014-05-15 Catherine Olaussen, Dagen, En hedensk ideé

2014-05-15 Per Arne Åkenes, Dagen, Troshelter eller tvilere

2014-05-14 Axel Lundholm Saxe, Dagen, Og Gud lukket døren

2014-05-14 Ingolf Kanestrøm, Dagen, Om istid og ung jord

2014-05-14 Tore Lund, Dagen, Bibelens to skapelsesfortellinger

2014-05-13 Sigmund Måge, Dagen, Skapelsen og Guds allmakt

2014-05-13 Reidar Holtet, Dagen, Sær teologi

2014-05-13 Oddbjørn Hyland, Dagen, Vitskapleg hjelp til å forstå skaparforteljinga

2014-05-12 Jon Kvalbein, Dagen, Tidsrom-test på bibeltroskap?

2014-05-12 Andreas Årikstad, Dagen, Undervisning i tvil

2014-05-09 Per Bergene Holm, Dagen, Kristus og Skriften

2014-05-09 Axel Lundholm Saxe, Bibelsk Tro 3-2014, Lærer Bibelen en ung jord?

2014-05-08 Gabor Kovacs, Dagen, Takk til Ottosen (Liten art. nede til høgre på sida)

2014-05-08 Halldvard N. Jørgensen, Dagen, Teologiske skisser om evolusjon

2014-05-07 Espen Ottosen, Dagen, Naturen som Gud bok

2014-05-06 Jogeir Lianes, www.dagen.no, – Ateistene har vært mye smartere enn kirken
(Utvida artikkel i høve til den i avisa som står lenger nede på sida her.)

2014-05-06 Axel Saxe, Dagen, Fortegnet bilde av ung jord kresjonister

2014-05-06 Jogeir Lianes, Dagen, Ikke-kristne tankebygninger
(Sjå artikkel på dagen.no over som er utvida i høve denne)


2014-05-05 Johannes Kleppa, Dagen, Glimrande bok om bibelsyn og evolusjon

2014-05-05 Andreas Årikstad, Dagen, Takk, Ottosen, men

2014-05-05 Kjell A. Tveter, Dagen, Hva skal vi tro om livet?

2014-04-30 Jørgen Høgetveit, Kommentar-avisa.no, Sikker på andres skråsikkerhet

2014-04-30 Per Bergene Holm, Dagen, Det står skrevet

2014-04-30 Axel Lundholm Saxe, Dagen Bibelens urhistorie og frelesspørsmålet

2014-04-29 Redaksjonelt, Dagen, Advarer mot bibelsk skråsikkerhet

2014-04-28 Espen Ottosen, Dagen, Ta skapelsesberetningen på alvor 

2014-04-28 Redaksjonelt, Dagen, Skal vi lære barna at jorden er skapt på seks dager?

2014-04-25 Thor Helge Ligård, Dagen, Kristne agnostikere?

2014-04-25 Arvid Joramo, Dagen, Er de som ut fra skriften går inn for for ung jord useriøse?

2014-04-24 Lars Arne Høgetveit, Kommentar-Avisa.no, «The missing link religionen»

2014-04-24 Terje Forsberg, Norge I Dag, Hvorfor skriver ikke Gud på himmelen

2014-04-23 Catherine Olaussen, Dagen, Svar til Espen Ottosen

2014-04-23 Jørgen Høgetveit, dagen.no, Oss «dårer» i mellom

2014-04-22 Redaksjonelt, Dagen, Tror på en ung jord

2014-04-22 Per Bergene Holm, Dagen, Dårer for Kristi skyld

2014-04-15 Per Arne Åkenes, Dagen, Espen Ottosens gudsbilde

2014-04-15 Redaksjonelt, Dagen, Strid i misjonen om evolusjonen

2014-04-15 Andreas Aarikstad, Dagen, Frispark i feil retning

 2014-04-12 Espen Ottosen, Dagen, Frispark: Konspiratoriske kristne 

Andre ressursar:

Gud og Darwinisme

Emporium.turnpike.net

Answersingenesis.org

Icr.org 

Creationevidence.org

Creationresearch.org


2009-05-21 Peder A. Tyvand, Norge I Dag, - Den darwinistiske lære har vært og er til stor skade

2014-02-25 Eivind Flå, Lys over land, Bibelens urhistorie og evolusjonsteorien

 

 

Utskrift