Debatten kring bibelsynet på NLA

 

Denne hausten har det vore ein debatt i Dagen kring bibelsynet på NLA - Høgskulen i Bergen. Dette er ein svært viktig debatt då dei som studerer ved NLA er med å forme den oppvaksande generasjon i det norske folk, og deira syn vil også over tid forme bibelsynet både i kyrkje og organiasjonar. I den samanheng er det lagt ut ei oversikt over ein del debattinnlegg som har vore på trykk i media om denne saka for å gje eit overblikk over det som er skrive. Ver med å be om at Herrens vilje må ha framgang gjennom det som no skjer i denne samanheng.

  

2014-02-04, Johannes Kleppa, DAGEN, Innerdal og NLA - ei presisering 

2014-01-27, NLM/IMF, DAGEN, Vil gi NLA spissare bibelprofil 

2014-01-27, Steinar Kleiven, DAGEN, NLA og skriftsynet 

2014-01-23 Odd Sverre Hove, DAGEN, Skriftprinsipp og skriftsyn 

2014-01-22-Johannes Kleppa, DAGEN, NLA vedkjenninga og bibelsynet 

2014-01-21 Alf Danbolt, DAGEN, Peder Solberg og Origenes 

2014-01-20, Axel Lundholm Saxa,DAGEN, Adam og forusetningen for frelsen 

2014-01-15 Peder Solberg, DAGEN, Kirkefedrene og bibelsyn 

2014-01-14 Oddvar Johan Jensen, DAGEN, Apostolisitet og skriftautoritet 

2014-01-13 Andreas Aarikstad, DAGEN,NLA og bibelsyndebatten 

2014-01-10 Alf-Danbolt, DAGEN, Kirkefedrene og Skriftsynet 

2014-01-09 Gunnar Innerdal, DAGEN, Kleppa og bibelsyn 

2014-01-08 Karl Johan Halleraker, DAGEN, Bibelsyn i fokus 

2014-01-08, Lars Johan Danielsen, DAGEN Skriftprinsippet og NLA 

2014-01-08 Martin Hjellvik, DAGEN, Jesus og skriften 

2014-01-03 Erik Furnes, DAGEN, Kva formar og påverkar-vårt bibelsyn? 

2014-01-02 Asbjørn Berland, DAGEN, Det er håp for NLA 

2014-01-02 Johannes Kleppa, DAGEN, Bibelsyn openberring og livserfaring 

2013-12-31 Axel Saxe, DAGEN, Metodene er de samme i skapelsesvitenskapen 

2013-12-30 Oddvar Johan Jensen, DAGEN, Skriftprinsippet på NLA.pdf 

2013-12-27 Gunnar Innerdal, DAGEN, Bibelens ufeilbarlighet hos kirkefedrene? 

2013-12-24 Konrad Fjell, DAGEN, Bibelsyn og historisitet  

2013-12-24 Svein Rise, DAGEN, En kommentar til Alf Danbolt 

2013-12-23 Johannes Kleppa, DAGEN, Bibelsyn - refleksjon og tolking 

2013-12-22 Jørgen Høgetveit, Kommentar-Avisa, Bibelens syn og vårt 

2013-12-20 Alf Danbolt, DAGEN, Frelseshistorien og skriftsyn 

2013-12-20 Ingvard Hageberg, DAGEN, Bibelsyn - på NLA og bedehuset 

2013-12-20 Gunnar Innerdal, DAGEN, Jeg er på kne 

2013-12-19 Axel Saxe, DAGEN, Fortidens - «faktiske forhold» avhenger av øynene som ser 

2013-12-18 Lars Johan Danielsen, DAGEN, Skriftprinsippet må formaliserast på NLA 

2013-12-18 Per Arne Åkenes, DAGEN, Det handler om Bibelens troverdighet 

2013-12-17 Per Haakonsen, DAGEN, Studentene har fått svar 

2013-12-13 Svein Rise, DAGEN, Modellen og verket 

2013-12-13 Intervju med Gunnar Innterdal, DAGEN, Våg å teste grunnsaanhetene 

2013-12-12 Johannes Kleppa, DAGEN,  Bibelsyn - grenser og intellektuelt redeleg 

2013-12-12 Gunnstein Nes, DAGEN, NLA og bibelsyn 

2013-12-11 Andreas Esbensen, DAGEN, Forvirring i skriftsyndebatten 

2013-12-11 Hartvig Skartveit, DAGEN, Skartveit

2013-12-05 Øyvind Samnøy, DAGEN, Om NLA og bibeltruskap 

2013-12-05 Konrad Fjell, DAGEN, Uklarhet om GTs historisitet

2013-12-05 Tajei Gilje, DAGEN, Sakelig debatt

2013-12-05 Tarjei Gilje, DAGEN, Gud bevare meg fra å ha et bibelsyn

2013-12-04 Axel Lundheim Saxe, DAGEN, Bibelfundamentalisme og intellektuell redlighet

2013-12-04 Petter Olsen, SAMBÅNDET, NLA: - Når linjene sprekker

2013-12-03 Per Bergene Holm, DAGEN, Akademi og bibelsyn

2013-12-03 Bjarne Kvam, DAGEN, Rammer for høgare utdanning 

2013-12-02 Johannes Kleppa, DAGEN, NLA - bibelsyn og oppgåve

2013-12-02 Alf Danbolt, DAGEN, Om akademia og bibelsyn

2013-11-29 Bjarne Kvam, DAGEN, Dobbelsidig  Intervju: Gir rom for breidde

2013-11-29 Tarjei Gilje, DAGEN, I fokus - Engasjert debatt om bibelsyn

2013-11-29 Oddvar Johan Jensen, DAGEN, Kronikk

2013-11-28 Axel Lundholm Saxe, DAGEN, Akademisk frihet over bibeltroskap

2013-11-28 Atle Buanes, DAGEN, Bibelsynet er avgjøerende, Venstre side

2013-11-27 Peder Solberg, DAGEN, Om akademi og bibelsyn

2013-11-26 Martin Hjellvik, DAGEN, To grunnleggende problemer med NLA

2013-11-26 Anne Margrete Saugstad, DAGEN, Bibeltroskap og fri forskning

2013-11-25 Per Bergene Holm, DAGEN, Frihet til akademisk vantro

2013-11-25 Asbjørn Berland, DAGEN, Pinlig stillhet

2013-11-22 Dag Rune Lid, DAGEN, Åndeleg asbeststøv

2013-11-20 Johannes Kleppa, DAGEN, Ei vedkjenning frå ein NLA student

2013-11-19 Per Haakonsen, DAGEN, Når vitenskapen blir en trussel

2013-11-15 Arve Brunvoll, DAGEN, Vedkjenning frå ein NLA lærar

2013-11-12 Atle Buanes, DAGEN, NLA bør besinne seg

2013-11-11 Erik Furnes og Øyvind Aasland, DAGEN, Om debatten rundt NLA

2013-11-08 Gudleik Himle, DAGEN, Bibelsyn

2013-11-07 Johannes Kleppa, DAGEN, NLA - teologisk profil og åndeleg tillit

2013-11-05 Peder Solberg, DAGEN, En NLA-lærer om_Bibelen (Øvst på sida)

2013-11-05 Bjarne Kvam og Bård Hallesby Norheim, DAGEN, Bibelsyn på NLA Høgskolen(Nederst på sida)

2013-11-01 Tarjei Gilje, DAGEN, I fokus - Engasjert debatt

2013-11-01 Asbjørn Berland, DAGEN, Dette lærer NLA om Bibelen

2013-10-28 Martin Hjellvik, DAGEN, Dette har jeg lært ved NLA

2013-10-21 Kristoffer Nilssen, DAGEN, NLAs rolle i dagens kristenhet

   

Utskrift