Hans Erik Nissen

 

 

 


Per Kørner

 

 

 


Gunnar Nilsson

 

 

 

Sigbjørn Agnalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  NB! Bruk MS Internet Explorer som nettlesar om du får problem med forskyving av rammene i skjermbildet!

 

 
  Sjå på sida 
http://josafat.no for oppdatert informasjon.

 


Djevelens ånd og tidsånden
Av Mikkel Vigilius, sakset fra «Nyt Liv», utlagt 10.09.2013

I det siste nummeret av det danske tidsskiftet «Nyt Liv» har redaktør Mikkel Vigilius ein sjeldan grundig artikkel der han viser korleis satanisk innviing vert meir og meir aktuelt innanfor kulturlivet for å oppnå suksess, men også korleis heile tidsånda vert fanga av dei djevelske kreftene. Les den rystande og tankevekkjande artikkelen «Djevelens ånd og tidens ånd».


 

 

Kvinnelig bibelskolerektor –?
Av Odd Sverre Hove, utlagt 8.8.2013

Innenfor bedehusets organisasjoner er det blitt vanlig å snakke om «tjenestedeling». I svensk-inspirert høykirkelighet snakker man til sammenligning om «embedsfrågan». Begge betegnelsene er ment som forkortelser. Begge sikter til at Bibelen har en egen lære om de to kjønn, en egen tokjønns-teologi. Men ikke så rent sjelden hender det at språket overtar styringen over tankene våre. Og da kan det skje at man nøyer seg med å spørre om en bestemt praksis i hjem eller forsamling er forenlig med enten embedsteorien man hyller, eller tjenestedelings-idealet. Det vi egentlig burde spørre om, er om løsningen vi velger, er forenlig med Bibelens faktiske ord og budskap. Den dimensjonen savner jeg i debatten om ImFs konstituering av en kvinnelig rektor på bibelskolen på Bildøy. Les mer ...

 
«Hjemsøker fedres misgjerninger på barn»
Av Odd Sverre Hove, utlagt 8.8.2013
Mellom det andre og det tredje budet i Guds ti bud står det et avsnitt som får noen bibellesere til å hoppe i stolen, sitat: «.. For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd, på dem som hater meg, og som viser miskunn i tusen ledd mot dem som elsker meg og holder mine bud»  Les mer ...


Hyrde eller leiesvenn?

Av Per Bergene Holm, utlagt 18.7.2013, saket fra bladet «Lov og Evangelium» nr. 6-2013

Etter et av de kristelige ungdomsarrangementene denne sommeren sto det et lite leserinnlegg, hvor en av deltakerne spurte hvor hyrdene var. Gjennomgående avspeiler sommerens kristelige ungdomsarrangementer den verdslige ungdomskulturen, og det ser ut som det er bevisst. Man ønsker ikke å ta noe oppgjør med ungdomskulturen, men vil selv være en del av den. Ord og uttrykk, lys og røyk, festivalpass, konserter med hylende og dansende ”fans”, applaus, natteliv mv. Det er lite som skiller fra en verdslig festival. Les mer ...
 


Vurdering av kristen sang og musikk i lys av Bibelen

josafat.no, utlagt 18.07.2013
Under Sommersamlingen til Lekmannsmisjonen på Bibelskolen på Fossnes i midten av juli hadde rektor Per Bergene Holm  2 svært aktuelle timer der han tok for seg temaet: «Vurdering av kristen sang og musikk i lys av Bibelen». Det var en gjennomgang av sang og musikken slik vi møter den i Bibelen, men også en vurdering av en del aktuell kristen sang og musikk som i dag møter den på i kirker og bedehus, på kretsmøter og sommersamlinger. De aktuelle talene finner du her ... 


 

Våk og bed!
Av Olav Hermod Kydland, utlagt 23.6.2013
I år 62 e. Kr. opplevde byen er stort jordskjelv som ødela mye. Restaureringene etter jordskjelvet var fortsatt i full gang da Vesuv plutselig våknet til liv den 24. august år 79 e. Kr. Denne dagen begynte så fint som andre dager i august, men plutselig og uventet brakte vulkanen død og ødeleggelse over innbyggerne. Mange flyktet den første dagen, men den neste dag ble byen og omegn begravet av pimpstein og aske, samtidig som elver av lava blandet med leire rant nedover langs fjellsiden. På  tre dager raserte denne forferdelige vulkanen hele kysten fra Herkulaneum til Stabiae. Les mer ...
 

Russland-Israel: fortsatt kollisjonskurs
Av Odd Sverre Hove, 3.6.2013

Militær og politisk kollisjonskurs trenger ikke nødvendigvis bety krig. Men jo nærmere kollisjonspunktet to parter på kollisjonskurs bevege seg, jo større blir likevel risikoen for krig. Eller krigslignende handlinger. Trenden mot kollisjon har bare fortsatt etter at Putin og Netanjahu utvekslet harde ord under Netanjahus plutselige besøk på Putins feriested ved Svartehavet den 14. mai. Les mer ...

 

 


JEG ANKLAGER

Av Per Kørner, utlagt 22.05.2013, sakset fra Dagen
I 1898 kom det i Frankrike ut en bok med tittelen ”Jeg anklager”. Forfatteren var Emil Zola. Boken ble skrevet til forsvar for en jødisk offiser som het Alfred Dreyfus. I 1894 ble offiseren tiltalt for spionasje for tyskerne, dømt til livsvarig degradering og forvisning til Djevleøya. Emil Zola, sammen med en rekke fremstående offiserer, hevdet at bevisene mot Dreyfus var falske. Saken ble gjenopptatt i 1899, men Dreyfus ble dømt på nytt. Året etter ble han benådet. I 1906 ble han frikjent og fikk oppreisning. Saken hadde sin bakgrunn i antisemittismen og kirken i datidens Frankrike. Emil Zola stod i fremste rekke i denne kampen – og han vant seier for sannhet og rett. ”Jeg anklager” ble stående som en lysende fakkel for alle som kjemper mot urett og løgn, mot tyranni og flertallsdiktatur. Tittelen er i høyeste grad aktuell i våre dager, ikke minst i abortkampen. Mange må finne seg i å få en plass på anklagebenken. La meg ta det i korte trekk fra begynnelsen. Les mer ...

Netanjahu og Putin: Hardt mot hardt
Av Odd Sverre Hove, utlagt 15.04.2013
I
sraels statsminister har i dag (14.05) møtt Russlands president på et feriested ved Svartehavet. Hastemøtet handlet om russiske raketter til Syria. Men Putin rikket seg åpenbart ikke en millimeter. Partene står hardt mot hverandre.
Møtet ser ut til (når vi ser bort fra de vanlige diplomatiske høflighetsfrasene etc) å være avsluttet under inntrykket av en hardt-mot-hardt-situasjon. Putin advarte Israel mot å «ryste situasjonen» i Midtøsten («shake the situastion»). Netanjahu advarte Putin om at Israel vil måtte «treffe de tiltak som er nødvendige for å forsvare Israel». Netanjahus ord er antagelig korrekt tolket av en ekspert ved en russisk tenketank i Moskva: «Israel truet med å ødelegge de russiske S-300-rakettene til Syria straks de ankommer syrisk jord».  Les mer ...

Åndssituasjonen i Norge – hva venter oss nå?
Foredrag av Per Haakonsen, utlagt 03.05.2013
Som troende er vi lys og salt i verden, sier Jesus. Var det ikke for oss ville samfunnet ligge i mørket og råtne opp. Det sier noe om den betydning vi som kristne har. De nye verdiene som nå er kommet i stedet for kristendommen, vil ikke ha bærekraft. De blir som sprukne brønner som ikke holder vann. Det vil skje en oppløsning i samfunnet. Hvor lang tid det vil ta, er det ikke godt å si. Tankene går til beretningen om Sodoma og Gomorra. De byene ble fullstendig ødelagt på grunn av menneskenes synd. Men det viktige her er at de kunne ha vært reddet om det hadde bodd ti rettferdige der. Da ville Herren ha spart byene for «deres skyld», står det. Men nå bodde det altså ikke 10 rettferdige i Sodoma. Denne beretningen er et bilde på det som også lett kan bli Norges skjebne. Les mer ...

Du finner også video av foredraget som ble holdt på Holtet - Nordstrand i Oslo søndag 28. april 2013. Se videoen her!Den nye fredsprosessen
Av Odd Sverre Hove, utlagt 2.5.2013Denne uken er det seilt opp til overflaten et antall signaler om at det er kommet nytt liv i fredsprosessen mellom Israel og palestinaaraberne. I praksis har prosessen nå vært livløs i fem år. De nye livstegnene må antas å ha bakenforliggende årsaker som har med de større geostrategiske aspektene ved stormidtøsten-konflikten å gjøre. Forrige gang det var reelt liv i fredsprosessen, handlet det om den såkalte «Anapolis-prosessen». Hele prosessen er skildret i stor detalj fra innsiden i Eliott Abrams nye bok «Tested by Zion» som kom ut for et par måneder siden. Jeg har nettopp lest den spennende boken fra ende til annen. Les mer ...

 

 

Hva nå?
Av Per Haakonsen, utlagt 30.04.2013

Det er alminnelig akseptert at vi lever i et etter-kristent samfunn. Vi var et kristent samfunn, men er det ikke lenger. To spørsmål kommer opp: Hvordan kunne det skje? Og: Hva nå med oss som er bekjennende kristne? Hva venter oss nå?" Men først en kort statusrapport. For bedre å forstå hvor det bærer, må vi ha kunnskap om hvor det allerede har båret. Les mer ...

 Den skjulte krisa i Kristen-Norge

Av Johannes Kleppa, utlagt 25.04.2013

Som kristne er vi ofte opptekne med den avkristninga som skjer i landet vårt, og vi omtalar det gjerne som ei krise for folket vårt. Det er korrekt, men for kristenfolket er det ei enda større krise, og det er den krisa Kristen-Noreg sjølv er i. Det er ei krise som er lite erkjent, og som ein difor gjer lite for å møta. Det er dessutan ei krise som vi er nokså involverte i på det personlege planet, og som det difor er lett å skuva frå seg. Så lenge vi ikkje erkjenner at vi sjølve er del av problemet, vil det heller ikkje verta gjort noko med det – og resultatet er i ferd med å verta svært dramatisk. Les meir  i artiklane under:1. Den skjulte krisa i Kristen-Noreg
2.
Krisa i Kristen-Noreg og fritidskulturen
3.
Krisa i Kristen-Noreg og innhaldet i forkynninga
4.
Krisa i Kristen-Noreg og menneskeleg visdom
 


Etter Kvitsundsaka
Av Øyvind Samnøy, utlagt 20.01.2013, saksa frå Dagen 
Takk for etikkheftet som Eivind Gjerde har skrive! Det er stort at elevane i mange år har fått slik klar, bibelsk vegleiing. Det gjeld òg på felt som der tidsånda står rakt mot Gud, som abort, sambuarskap, homofili, ulikskapen på mann og kvinne i heimen og anna. Det burde fylla misjonsfolket og leiarane deira med takk til Gud. Eivind  (og Asbjørn Nordgård) har fylgt den vegen som Guds Ord beskriv i 2Kor 4:2 ”Vi har sagt oss laus frå alle skammelege snikvegar og fer ikkje med list. Vi forfalskar heller ikkje Guds ord, men vi legg sanninga ope fram, og for Guds åsyn byd vi såleis oss sjølve fram til kvar manns samvit.” Les meir ...
Mediastorm kring Kvitsund Gymnas
josafat.no, utlagt 16.01.2013
Det har vore sterke reaksjonar i media siste dagane kring Kvitsund Gymnas og eit hefte i etikk som lektor Eivind Gjerde har skrive. Ein elev har sendt ein klage til fylkesmannen gjeldande heftet, og dette er grunnlaget for oppslaget i media der ulike personar har vorte intervjua. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen(SV) har også bedt om å få tilsendt hefte for gjennomlesing. For at den enkelte sjøl kan få sjå kva som står i heftet er det no frigitt og du kan lese det her. (Klikk her for å lese etikkheftet til Eivind Gjerde.)Åndskamp i skolen
josafat.no, utlagt 16.01.2013
Reaksjonen på dette heftet eller undervisningen på Kvitsund vitner om at bibeltro kristendomsforståelse har trange kår i Norge. Skal det ikke være lov i skolen å si det samme som Bibelen sier om abort og homofili? Ønsker man også å sensurere Bibelen? Når AUF-lederen ønsker å ta den økonomiske støtten fra Kvitsund Gymnas, uten å ha satt seg grundig inn i saken, vitner det om en totalitær tenkning og en ateistisk arroganse. Det ser ut for at bare det som er politisk korrekt skal støttes. Det er en intoleranse som ikke hører hjemme i et demokratisk samfunn hvor menneskerettighetene skal følges, og mindretallet respekteres og innrømmes sine grunnlovsmessige rettigheter. Les mer ...Valgkampen i Israel: to millardærer

Av Odd Sverre Hove, utlagt 15.1.2013, fra Dagen
Valgkampen i Israel kvesser seg nå mer og mer til foran de to siste ukenes hektiske langspurt frem mot 22. januar. Flere viktige ting er blitt tydelige. Det viktigste er at velgerflertallet fortsetter å lene seg mot høyre. Like påtagelig er den heftig voksende desperasjonen på venstresiden. Og begge deler henger naturligvis sammen med at Netanjahu har greid å lose et troverdig regjeringsalternativ stort sett trygt gjennom brottsjøene. Mens venstresiden til og med er blitt enda mer splittet de siste par dagene. Les mer ...

 

Litt om helliggjørelsen i luthersk tro
Av Jan Bygstad, utlagt 26.11.2012, fra Dagen
I Dagen 30. okt. kommer Atle Buanes med et tilsvar til undertegnedes artikkel "Bibelstridig individualisme" der han fortsetter å hevde at luthersk tro har lite å si om helliggjørelsen, og av den grunn trenger et korrektiv fra f.eks. John Wesleys lære. Jeg tror ikke det er ønskelig å fortsette denne ordvekslingen, men vil for oppklaringens skyld be om spalteplass for å si noen ord om den lutherske tenkning rundt helliggjørelsen, - som er særdeles rikt behandlet både i Luthers og de lutherske fedres skrifter. Les mer ...


Unge Røster i Namsos med ny CD
josafat, utlagt 24.11.2012
Lørdag 17. november var det endelig duket for CD-slipp på bedehuset i Fossbrenna i Namsos. Store og små har ventet i spenning på denne utgivelsen. 60 barn i alderen 4-14 år er med i Unge Røster-koret og synger om Jesus. Det er ikke første gang at Unge Røster på Misjonssenteret gir ut CD. To ganger tidligere har de gitt ut CD: ”Fortell meg mer om Jesus” ble første utgivelse i 2000 og i 2005 kom den andre CD-en: ”Ingen er som Jesus”. Nå er altså tredje CD tilgjengelig. ”Jesus er veien til himmelen” er tittelen på denne utgivelsen. Les mer ...Romersk-katolsk og luthersk tro

Av Odd Sverre Hove, utlagt 31. okt. 2012, sakset fra Dagen

I luthersk tenkning innebærer slagordet «Skriften alene» ikke en avvisning av all tradisjon i kirken, men betyr at tradisjonen er underlagt Skriften som øverste autoritet og derfor må bøye seg for Skriften som kritisk instans. … Luther ble stadig imøtegått med ordene «Kirken sier, kirken sier ... » Til dette svarte han «Skriften sier!» For det er kirken som må bøye seg for Skriften, ikke omvendt. Derfor tar luthersk teologi med takknemlighet imot den tradisjon som er i overensstemmelse med Skriften, i frihet. Men forkaster enhver tradisjon som er i strid med Skriften…. Les mer …
Snart får Iran atomvåpen-kapasitet

 Av Odd Sverre Hove, utlagt 13. okt. 2012, sakset fra Ordet og Israel
 
Denne vinteren ser det ut til at Iran vil ha produsert ferdig rundt 250 kg høyanriket uran som har fullført mellom 80 og 90 prosent av den anrikings-tiden uranet i en atombombe krever. 250 kg er nok til en atombombe. Iran har også mer eller mindre klargjort en triggermekanisme og arbeider på spreng med den såkalte våpeniserings-biten. Det betyr at Iran snart når det som kalles atomvåpen-kapasitet. (Et strømbrudd til uran-sentrifugene i Fordo i august utsatte kanskje Irans timeplaner med et halvår.) Les mer ...
 

Om å ha flere bibeloversettelser

Av Odd Sverre Hove, utlagt 13. okt. 2012, sakset fra Trygg Havn(DISM)
 
Norge er et relativt lite språkmiljø, og det er ingen tvil om at det ville ha vært best for oss om vi alle kunne bruke den samme bibeloversettelsen. Man da må det være bred enighet om de teologiske kvalitetene til den felles oversettelsen. I 1978 sprakk dette enhets-prosjektet. Bibelselskapet ga det året ut en ny oversettelse som det var mye teologisik uenighet om. Derfor fikk vi  i 1988 en alternativ oversettelse fra Norsk Bibel. Den har mer konservative valg i en del oversettelsesspørsmål. Les mer ...


Hva betyr det at vi er «født med synd»?

Av Odd Sverre Hove, utlagt 13. okt. 2012

De lutherske menighetene lærer ifølge artikkel 2 i bekjennelsesskriftet Augustana «at alle mennesker som er forplantet på naturlig vis, blir født med synd etter Adams fall, det vil si uten frykt for Gud, uten tillit til Gud og med (ondt) begjær, og at denne arvelige sykdommen og bristen er virkelig synd, som fordømmer og .. fører med seg den evige død for dem som ikke blir gjenfødt ved dåpen og Den Hellige Ånd Les mer ...


Mark Gabriel: «President Obama bærer muslimsk bekjennelse på sin ring»

Utlagt 13. oktober, sakset fra Ordet og israel.no

I følge en nyhetsartikkel på den respekterte Worldnet News Daily´s nettsted (WND), fremgår det at USA´s president Barack Obama til daglig bærer en gullring hvor den viktigste muslimske bønnen Shahada er inngravert: "Det er bare en Gud, Allah!" Les mer ...
 Politisk korrekthet – totalitær kulturmarxisme

Av Jørgen Høgetveit, fra www.Kommentar-Avisa.no – 25.09.12
De utviklet en rekke underteorier som våpen for å rive ned den kristne autoritet og kultur og formet det ”politisk korrekte” som alle måtte være enig i for å bli regnet med, ellers startet utstøtningen og latterliggjøringen. Teorier om dette ble utviklet på disse områder: ”matriarkatet, androgyni, personal, autoritet, familie, sex, rase, lover og litteratur. Alt dette ble formet med basis i deres ideologi og som angrepsvåpen over de tilsvarende tanker i den bestående kultur og sosiale orden. Det ble til kulturell marxisme. Les mer ...
Netanjahus overtak på Obama
Av Odd Sverre Hove, utlagt 3. sept. 2012

I over 30 år har Israel alltid måttet spørre uoffisielt om grønt lys fra USAs president før Israel forsvarte seg militært mot de forskjellige terrorist-angriperne. Men under Obama og Netanjahu er dette over- og underordningsforholdet gradvis blitt snudd opp-ned. Og nå ser det ut til at Netanjahu har sikret seg et visst overtak på Obama i de dramatiske tautrekkingene om strategi for ødeleggelse av den iranske atombomben. Les mer ...Den blodige aviskrigen i Israel

Av Odd Sverre Hove, utlagt 3.sept. 2012

Nå flyter blodet i den nådeløse og heseblesende aviskrigen i Israel. I helgen kom nyheten om at den tidligere hebraiske storavisen Maariv gir opp som daglig papiravis. I helgen ble det også kjent at eierselskapet bak Israels nyere storavis Jedioth Ahronoth er i økonomisk fritt fall. Mens Netanjahu-vennlige Jisrael Hajom lever og blomstrer. Det er omtrent to og et halvt år siden den blodige aviskrigen i Israel braket løs. Netanjahu-regjeringen hadde da sittet ved makten i omtrent ni måneder i kraft av en storkoalisjon mellom Netanjahus parti Likud og Ehud Baraks Arbeiderparti. Les mer ...

 


Hyrde eller leiesvenn?

Av Per Bergene Holm, utlagt 17. aug. 2012, saket fra Dagen

Etter et av de kristelige ungdomsarrangementene denne sommeren sto det et lite leserinnlegg, hvor en av deltakerne spurte hvor hyrdene var. Gjennomgående avspeiler sommerens kristelige ungdomsarrangementer den verdslige ungdomskulturen, og det ser ut som det er bevisst. Man ønsker ikke å ta noe oppgjør med ungdomskulturen, men vil selv være en del av den. Ord og uttrykk, lys og røyk, festivalpass, konserter med hylende og dansende ”fans”, applaus, natteliv mv. Det er lite som skiller fra en verdslig festival. Les mer ...Underhaldningskristendom

Av Dag Rune Lid, utlagt 14. aug 2012, saksa frå Dagen

Det er sommar, og i media og på nettet får me bretta ut det som rører seg i Kristen-Norge.  Ein må undre seg når ein ser korleis tidsånda får meir og meir plass, og store skarar av ungdom sveiar i rytmane frå scenen. Men kva skjer når ein opnar opp for tidsånda mellom Guds folk ? Jau, det fører til at verda vinn, og Guds folk tapar i åndskampen.  Songen og musikken har på mange vis vore ein plogspiss i verdsleggjeringa av Guds folk gjennom dei siste tiåra. Etter kvart har spekteret vorte utvida i nær sagt alle retningar, og i dag har mange også kristna dansen, sjølv om Herren seier til sine borna at dei ikkje skal skikka seg lik verda. ... Les meir

 Avkristningen av Norge

Av Per Haakonsen, utlagt 16. juli 2012, sakset fra Dagen

Avkristning betyr at vi som folk vender Gud ryggen. Hans lover og forordninger betyr ikke noe for oss lenger. Mange mennesker opplever dette som en frigjøring og et fremskritt. Men det de færreste er klar over er at dersom vi vender Gud ryggen, vender Gud ryggen til oss. Vi kan ikke løsrive oss fra Guds ord uten å komme under Guds dom. Les mer ...
Hyrdekallet - i Bibelsk og aktuelt perspektiv
Av Dag Risdal(1980),  utlagt 25. juni, sakset fra Fast Grunn

Vi lever under en innflytelsesrik tid - den innflytelse som blir kalt "tidsånden". I Ef.2,1 ff. er det tale om "den ånd som er virksom i vantroens barn." Det er høvdingen over luftens makter, Satan, som en Ånd kommer fra. Djevelen skaper "tidsånd" og "innflytelse". Kjennetegnet på denne ånd er ensretting. Den fører bort fra Ordet og bort fra Bibelens Jesus. Djevelen har bruk for dem som lærer og forkynner et budskap som ligger nær opp til sannheten. Det hører ut som sannhet, uten å være det. Derfor blir mange forført. Typisk for tiden er også mangel på stillhet. Les mer ...Lydopptak frå 1. mai møta på Jæren med Mikke Vigilius og Jan Bygstad
josafat.no, 20. juni 2012
Då er det lagt ut taler som er tekne opp i høve 1. mai møta på Jæren denne våren. Det var Mikkel Vigilius og Jan Bygstad som var med som talarar. Vigilius talte mellom anna over eit svært tidsaktuelt emne «Lovløshetens hemmelighet - situasjonen i Norden», og i tillegg over emna «Flukt fra Gud», «Rik i Gud» og «Den oppsøkende Gud». Jan Bygstad talte «Herren døder - og gjør levende», «Den store hvite flokk» og over eit svært aktuelt emne «Den tolerante og trøstende kirke». Du finn talene på SteinsdalenBedehus.no

 

Kva seier Bibelen om englar?
Av Dag Rune Lid, 9. juni 2012

Vårt norske ord «engel» kjem av det greske ordet «angelos» som tyder bodbærar. Det vert i bibelomsetjinga vår nytta for å beskriva dei personlege og overjordiske åndevesen som lever i umiddelbar fellesskap med Gud i himmelen, og som er tenande ånder som lyder røysta frå Herrens munn og som utfører Guds vilje for at menneske skal verta frelste: «...de hans englar, de veldige i makt som set hans ord i verk, i det de lyder røysta frå hans ord!» (Sal 103:20). «Er dei ikkje alle tenande ånder, som vert sende ut i teneste for dei som skal erva frelsa?» (Heb 1:14). Utallige er dei truande som har sett englar – i vanskelege situasjonar – og Bibelen har mange døme som stadfestar at det finst englar¨. Les meir ...
Sommarmøter i Steinsdalen Bedehus med Kristian Fagerli

josafat.no, 9.juni 2012
Me hadde gilde samlingar på Steinsdalen Bedhus i månadsskifte mai - juni med misjonær Kristian Fagerli. Video-opptak frå møta er no lagt ut i tillegg til vanlege lydfiler i MP3 format. Sjå opptaka på heimesidene til:
SteinsdalenBedehus.no.

 

 


1. mai møter på Jæren 2012

Kleppe bedehus 1. mai:
Kl. 18,00: Jan Bygstad: «Herren døder og gjør levende».
Sang: Region-ungdomskoret.

Kl. 20,00: Mikkel Vigilius:
«Lovløshetens hemmelighet – situasjonen i Norden».

Se hele programmet for møtene på 1. mai og for helgen før!
 

– Me søv
Av Dag Rune Lid, kronikk i Dagen 11.4.2o12
Det var Jon Kvalbein som skreiv dette i sin velskrivne kronikk i Dagen for ei tid attende under temaet «Under Guds veldig hånd». Han skreiv: «Abortloven har gjort drap av uønskede ufødte barn til en rettighet. Ekteskapsloven har avskaffet ekteskapet mellom mann og kvinne som en egen samlivsform. Skolen fremstiller alle religioner og livssyn som likegyldige. Mange kristne har tilpasset seg verden. Vi sover.» Les meir ...
Under Guds veldige hånd
Av Jon Kvalbein, kronikk i Dagen, utlagt josafat.no 23.04.2012
«Ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere i sin tid. Og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere.» 1. Pet 5:6-7. Dette var teksten for talen som professor Ole Hallesby holdt i Calmeyergaten misjonshus i Oslo 28. oktober 1940. Her var 3-4000 mennesker samlet etterat biskopene og ledere i frivillige kristelige organisasjoner var blitt enige om å opprette et ”Kristent Samråd for Den norske kirke” som skulle vise en rett kristen holdning overfor okkupasjonsmakten.Les mer ...Læren om den skjulte Gud

Av Odd Sverre Hove, 12.3.2012
Per Haakonsen rammet foredraget sitt inn med velsignelses- og forbannelses-løftet til jøder i 1Mos 12:3a+b. Og det er teologisk helt korrekt. De som sier at abrahamsvelsignelsen ikke gjelder for Abrahams jødiske etterslekt til denne dag, tvinges til å hevde at også hedningsmisjons-ordet i 1Mos 12:3c ikke gjelder i dag. I foredragets hoveddel gjennomgikk Haakonsen med skarp kritikk det kristne jødehatet gjennom 200 års nyere norsk kirkehistorie. Avslutningsvis aktualiserte han forbannelses-ordet 1Mos 12:3b med adresse til to nyere norske katastrofer, Kielland-katastrofen i 1980 og Utøya-massakren i 2011. Les mer ...

 

Guds straff ved katastrofer
Av Odd Sverre Hove, 5.3.2012

Den første straffen Gud nevner i Bibelen, står å lese i 1Mos 2:17: «Den dagen du eter av treet til kunnskap om godt og ondt, skal du visselig dø». Denne dødsstraffen håndhever Gud den dag i dag. Den vil ramme oss alle på den dagen Gud har fastsatt for vår død. Menneskets dødelighet er en vedvarende straffedom som Gud aldri har opphevet. I stedet lot Gud Jesus dele dødsstraffen med oss. Slik innstiftet Gud på Golgata kors en frelsesvei tvers igjennom død og grav for alle som angrer og tror. Les mer ...


 

 

Frels de som hentes til døden!
josafat.no, 01.03.2012
Livredderne, med Per Kørner i spissen, stilte i dag opp på Kvinneklinikken ved Haukeland sykehus i Bergen. Demonstrasjonen ble slått stort opp på Bergens Tidende sine websider, og mange har i dag lest at fosterdrap er det samme som å ta liv av et menneske som deg og meg. Likevel er det ikke politisk korrekt å hevde dette i Norge dag, og de profane medier prøver på alle vis å tie dette temaet ihjel. I dag ble det også meldt i media at to australske leger mente at «Det var greit å drepe nyfødte», da de ikke var fullverdige mennesker. De mente det ikke var verre enn å ta livet av et foster. Les oppslaget i VL i dag Det var modig gjort av BT å slå saken opp, og måtte Gud gi at mange leste deres himmelske budskap.  Les oppslaget i BT her

Hemnen høyrer Herren til
Av Øyvind Samnøy, utlagt 29.2.2012
Synda får fylgje. Som eit menneske (og folk) sår, skal det hausta. Ein kan ikkje forkasta Guds Ord utan at det får fylgje: 1Sam 15:23 ”Fordi du har vraka Herrens ord, har Herren vraka de...”  Skulle Gud handla annleis i våre dagar? Skulle han tola at hans heilage vilje vert sett til side i våre liv og samfunn? Kan vårt folk krenka han med å drepa barnet i mors liv og bryta ekteskapet? Kan vårt folk snu ryggen til Israel, Guds openberrings folk, utan at me må bera fylgjene? Og mest av alt: Kan eit menneske halda fram med å trø Guds Son under fot, utan å hamna i Guds evige vreide? På ingen måte! Straffa kjem og må koma! Les meir ...
 


Etter Haakonsen-debatten 
Av Odd Sverre Hove, tidligere sjefredaktør i Dagen, utlagt 25.02.2012
Onsdag 18. januar holdt tidligere kontorsjef ved Landbrukshøyskolen, Per Haakonsen, et foredrag under et åpent møte i Sarpsborg KrF. Foredraget utløste skandalebetonte oppslag i Sarpsborg Arbeiderblad, en avis som sikkert hadde glede av å ødelegge for det lokale KrF-laget. Men Per Haakonsen hadde fullt utskrevet manuskript. Og det ble straks gjort elektronisk tilgjengelig for alle og enhver på internett. Deretter startet en klassisk mediestorm av det slaget der mediene hisser hverandre opp og jager tankesløvt og ensporet i flokk inntil de eventuelt greier å nedlegge byttet. Mange har sammenlignet slike mediestormer med overklassens revejakt i England. Overklassejegerne (= pressen) sitter høyt til hest og halser etter hundene sine (= gravejournalistene). Som i sin tur jager den flyktende reven (= medieofferet). Inntil revens krefter svikter og byttet felles. Les mer ...
 

 

Det er rett det dere gjør!
Av Einar Bryn, 21.02.2012, sakset fra Ja til Livet - Norge

Vi fikk høre det på Eget-torget i høst. På en av lørdagene vi hadde antiabortstand der, la jeg merke til en mann som satt og så på oss. Han satt så pass lenge at det virket påfallende. Jeg gikk bort til ham og spurte: Hva kan vi gjøre for å stoppe fosterdrapet i landet vårt?

Han sa: Jeg er gynekolog og har utført aborter i mange år. Det har jeg sluttet med. Jeg kan ikke være med på dette lenger og har reservert meg.

Du skulle bare visst hva slags argumenter folk kan bruke for å få tatt abort. Det er helt grufullt. Men situasjonen er jo at norsk lov gir tillatelse til dette, og noen må gjøre det! Jeg har sittet her for å se på reaksjonene dere får ved «standen» deres. Det er rett det dere gjør, bare stå på!» Les mer ...

 

Asia-terror kunne ha utløst Iran-krig
Av Odd Sverre Hove, analyse utlagt 18.02.2012
Irans terrorbomber i Asia kunne ha utløst full krig mellom Israel og Iran. Det synes ledende militærkorrespondentene enige om. Men i praksis har Israel definert angrepene denne uken som ikke alvorlige nok. I likhet med kolleger i andre aviser minner militærkorrespondent Jaakov Katz i The Jerusalem Post om Libanonkrigens utbrudd i juni 1982. Da ble Israels ambassadør i London, Sjlomo Argov, skutt ned på åpen gate av Jasir Arafats terrorister. Israel definerte angrepet som en krigshandling og svarte tre dager senere med full invasjon i «PLO-land» i Sør-Libanon. Også Annen Libanonkrig begynte med et terrorangrep fra Hisbolla i juni 2006. Israel svarte med full krig i løpet av få timer. Les mer ...
 


Endetida sin kristendom
josafat.no, utlagt 13.02.2012
Sist veke hadde me svensken Gunnar Nilsson på bibelveke i Steinsdalen Bedehus. Møte sundag 12. februar hadde tema: «Endetida sin kristendom». Det var ei sjeldan vekkjande tale som kasta lys over den åndelege situasjonen som me er i som land og folk. Her kan du høyre eller laste ned talen!

Nilsson gjekk sjølv ut frå ein kyrkjelyd i den svenske kyrkja etter at han vart frelst for ein del år sidan, og han sa at utviklinga hadde gått sakte - trinn for trinn, og folket følgde med. I dag sat folket i denne kyrkjelyden og lytta til ein prest som var homofilpraktiserande. Det som hadde vore heilt utenkjeleg for dei for 15 år sidan hadde skjedd, og likevel reagerte dei ikkje på det no. Måtte Herren få halde oss vakande i denne søvnens tid!

 

Heftige spekulasjoner etter utsatt øvelse
Av Odd Sverre Hove, utlagt 25.01.2012

Etter at Israel i helgen plutselig utsatte tidenes største felles militærøvelse med USA, tror observatører at sannsynligheten for israelsk alenegang mot Iran kan være blitt større. Men andre avdramatiserer. Den gigantiske militærøvelsen skulle skje på israelsk jord og var litt av et prestisjeprosjekt for både USA og Israel. For aldri har det vært avholdt noen større internasjonal øvelse i rakettforsvar. Se artikkelsamling
Per Haakonsens sitt foredrag i Sarpsborg KrF
Utlagt 25.01.2012, sakset fra Dagen.no

Det passer seg å begynne denne forelesningen med et bibelsitat. Det henter jeg fra det 40. kapittel hos Jesaja: Trøst, trøst mitt folk, står det. Og videre: Tal vennlig til Jerusalem og rop til henne at hennes strid er endt, at hennes skyld er betalt. Dessverre kan vi ikke si at denne oppfordringen ligger det norske folk tungt på hjertet. I de siste par ti-år har de antisemittiske strømninger i vårt folk bare blitt tydeligere og tydeligere. At vi skulle trøste Israel og tale vennlig til Jerusalem, ligger nok fjernt fra folk flest. Ja, om vi skulle ha fremsatt en slik oppfordring offentlig, ville vi nok ha blitt møtt med vantro og irritasjon. Les mer ...
Se også nettmøte i Vårt Land som kommer 26.01.2012

 


«Den tolerante og trøstende kirke»

josafat, utlagt 29.12.2011

Under dette temaet hadde Jan Bygstad ein sjeldan klar analyse av åndssituasjonen i eit foredrag i regi av Nord-Hålogaland FBB i haust. Her analyserar han det som skjedde og det som har skjedde i etterkant av 22. juli. Han skriv m.a.: «I møte med dette blir det nødvendig å spørre seg hva som egentlig har skjedd både i kirke og folk. 22.-juli-forkynnelsen har på mange måter avdekket at det har foregått et tids- og religionsskifte hos oss som nasjon og kultur....» Heile foredraget kan lesast her i PDF format, eller høyrast her på nettet. Foredraget er også trykt i Dagen 27., 28. og 29 des., og PDF av oppslaga kan lastast ned her.
Marxistene har overtatt julen
Av Jan Pedersen, Søgne, Sakset fra Norge IDAG, 23.12.2011
Jeg skrev for en ukes tid siden at hvis det fortsetter slik at skolegudstjenester er forbudt, at selv nisselue er forbudt fordi det minner om jul, da venter vi bare på at Karl Marx blir julens midtpunkt. En av Norges fremste tenkere svarte meg tilbake at det er lenge siden marxistene overtok julen! Du så dum jeg er, tenkte jeg! Selvsagt har sosialistene overtatt julen og hele dens feiring! Les mer ...

 


Jesu gjenkomst
josafat, utlagt 6.12.2011

Det var dette som var tema for Øyvind Samnøy sitt første møte i Steinsdalen Bedehus i bibelveka tirsdag 6. desember. Han talte ut frå Mat. 24.1-14, og me fekk høyre korleis Jesu forlet templet for siste gong og kva det innebar. Samnøy gjekk vidare inn på Jesu sine svar på læresveinane sine spørsmål: – Når skal dette henda, og kva skal kjenneteikne vere på di atterkome ? Han skildra levande og vekkjande ut frå Skrifta kva det er som skal kjenneteike tida før Jesus kjem att, og korleis det skal vise seg teikn i naturlivet, folkelivet og kristenlivet. Lytt til bodskapen, og la deg vekkje opp i denne søvnens tid!
Det var møter kvar kveld heile veka, og du kan høyre eller laste ned alle talene her!

Så vår Herre Jesu namn må verta æra ved dykk ... 2 Tess 1.11-12

josafat, utlagt 27.11.2011
Lars Fossdal set, i denne aktuelle talen i Tørvikbygd Bedehus 27.11, fokus på forkynninga til formaning og helging. Dette er tema som ikkje så ofte vert teke fram i forkynninga i dag mellom kristenfolket. Likevel er det bibelske aspekter som Skrifta har stort fokus på, og det er tema som den truande treng å stanse opp for i ei tid som vår - der «saltet» er vorte kraftlaust på så mange vis. Du kan lytte til talen på Steinsdalen Bedehus sine websider, trykk her!


 

 

Dei døde bein som reiser seg og Israel sin kritiske nosituasjon
josafat, utlagt 27.11.2011
Det var tidlegare redaktør i Dagen som den 20.11 i Steinsdalen Bedehus talte over temaet «Dei døde bein som reiser seg» ut frå profeten Esekiel 37. Etterpå sette Hove fokus på «Kva skjer i Israel no?», og til slutt var det også tid til å svare på nokre spørsmål frå salen. Det var ein sjeldan aktuell og interessant kveld, som mange nok vil ha glede av å høyre. Du finne alle 3 lydopptaka på Steinsdalen Bedehus sin websider, trykk her! 

 
 En hellig Skrift

josafat, utlagt 5.11.2011
Jan Bygstad taler om Bibelen som Den Hellige Skrift. En meget tankevekkende tale om Guds ord, som Jan Bygstad hadde på NLL sin bibehelg på Solgry Ungdoms- og Misjonssenter 1.10.11. Hør talen her ...

 En kristen og synden

Av Per Bergene Holm, utlagt 19.10.2011

Nyere undersøkelser forteller at det ikke er særlig forskjell i seksualmoral blant bekjennende kristne ungdommer og andre ungdommer. Av kristelige blad og aviser går det også fram at mange bekjennende kristne ungdommer ser de samme filmer og TV-programmer som andre. Det siste kan jeg knapt se noen tale imot lenger. Har det blitt både selvsagt og helt i orden at kristne ungdommer samles rundt skjermen for å følge med på umoralske og nedbrytende serier og filmer? Les mer ...
Bibeltimer med Jan Bygstad i lydformat
Av Dag Rune Lid, utlagt 4.10.2011
Det er nå utviklet en ny webside(bibeltimer.com) hvor det er lagt ut flere hundre lydefiler med taler av Jan Bygstad, med opptak fra de siste 25 år. Det er gjennomgang av ulike skrifter både i GT og NT, og det er også flere tema som er gjennomgått i dybden. Flere opptak vil komme etter hvert. Jan Bygstad er en av de hyrderøstene som klarest har tatt opp arven fra professor Carl Fr. Wisløff, og mange er glad for hans bibelske forkynnelse i en frafallstid som vår. Link til siden her! Når hyrdane sviktar
Av Dag Rune Lid, utlagt 23.7.2011, saksa frå kronikk i avisa Dagen 5.7
Gjennom det fråfallet som har skjedd i vårt folk i den siste generasjonen har songen og musikken vore ein viktig faktor for å føre verdens ånd inn mellom Guds born. Songen i den kristne forsamlinga er symptom på den åndelege situasjonen mellom Guds folk. Om me les Israels historie ser me at i fråfallstider vart Guds folk i særleg grad smitta av dei heidenske nabofolka. Det verkar som det ingen grenser var, og verst var kanskje tempelprostitusjon som kom frå den kanaaneiske Astartedyrkinga. Under øvstepresten Eli kan me lese om at dei «låg med» dei kvinnene som kom for å tene i Guds hus. 1 Sam 2:22 Historikarane meinar det var tempelprostitusjon ved tempelet i Jerusalem fram til år 500 f. Kr. Det er ei rystande forteljing om kor langt fråfallet kan gå, når hyrdane sviktar. Les meir ...Sjå til korleis de byggjer
Av Dag Rune Lid, utlagt 12.5.2011, saksa frå kronikk i Dagen same dag
Gjennom dei siste åra har det vore stor påverknad i norsk kristenliv frå amerikansk kyrkjevekstrørsle t.d. frå forsamlingar som Willow Creek(WC) og Saddleback(SB). Mange har naud for at sjeler skal bergast for himmelen, og det ligg også på Guds hjarta, men samtidig seier Herren til sitt folk: «Sjå til korleis de byggjer». Kvar hentar me våre kunnskap og impulsar frå? Les meir ...

 

1. mai møter på Jæren 2011


 
På ny vert det 1. mai møter på Jæren fyrste mai helga. I år vert det Johannes Kleppa og Jan Bygstad som vert med som talarar.

Det vert sentrale tema på Kleppe bedehus 1. mai:
Kl. 1800: Jan Bygstad: «Fremmed ild - og en annen ånd i endetidens menighet.»
 

Kl. 2000: Johannes Kleppa: «Trua si skjold.»  Sola Mannskor vert med og syng. Sjå heile programmet her!«Fortielsesteologiens» farlige følger

Av Eivind Flå, utlagt 26.1.2011, sakset fra opendoors.no

«For jeg har ikke holdt noe tilbake, men jeg har forkynt dere hele Guds råd.» - Apg 20,27
«Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme vanskelige tider … De har skinn av gudsfrykt, men fornekter dens kraft … som alltid vil lære, men aldri kan komme til sannhets erkjennelse.» - 2 Tim 3,1.5.7

Frelsesarmeens grunnlegger og første general, William Booth (1829-1912), er kjent for sin uttalelse om hva han trodde ble den største faren for det neste århundre. Han svarte: «Religion uten Den Hellige Ånd. Kristendom uten Kristus. Tilgivelse uten omvendelse. Frelse uten den nye fødsel og fornyelse. Politikk uten Gud. Himmel uten helvete.» Mon tro om ikke dette er en presis beskrivelse av hva som er mye av situasjonen i dag.

Mange ganger er det ikke så galt hva som blir forkynt eller skrevet, men det som forties, eller enda verre, det som benektes av Guds Ord. Jeg opplever at vi i dag, midt i alt som kan være godt og rett, står i fare for å unnlate å forkynne nødvendigheten av sann omvendelse og gjenfødelse. Resultatet blir at folk trøster seg til at de er døpt og konfirmert, går i kirke eller bedehus og ellers gjør så godt de kan – men uten å ha kommet til en levende tro på Jesus. Vi må våge å spørre det avgjørende spørsmål om mennesker er frelst – og hvor de skal bo i all evighet. Les mer ...Åndelig unnfallenhet
Av Arne Helge Teigen, utlagt 25.02.2011, sakset fra Arne Helge Teigen sin bloggAv og til kan en få inntrykk av at kristne er blitt preget av en slags åndelig unnfallenhet. De vil liksom holde tilbake det radikale, det som virkelig konfronterer det moderne mennesket med Guds bud og Guds dom. Ja, en kan til og med få inntrykk av at noen synes det er fromt med en slik tilbakeholdenhet på Guds ords vegne. Hvor kommer denne holdningen fra? Ikke fra Bibelen og ikke fra kristendommen.

Den har mer til felles med vår tids moderne mentalitet. Moderne mennesker har mistet troen på mye av det som før ble betraktet som sikkert og pålitelig. Skråsikker tro på vitenskap, ideologier og virkelighetsforklaringer er for lengst byttet ut med grunnleggende usikkerhet og skepsis. Alt vakler. Hverken vitenskap, politiske ideologier eller filosofiske retninger har gitt menneskene det de håpet på. Verden er et utrygt sted, og vi erfarer at det er svært lite vi egentlig kan stole helt og fullt på. Les mer ...


 


For Guds vrede åpenbares fra himmelen ...

josafat.no, 14.2.2011
Torsdag 2. desember 2010 hadde Jan Bygstad en svært vekkende og rystende tale i Steinsdalen Bedehus under dette temaet. Han tok for seg hva som skjer når Guds hellige vrede blir åpenbart over enkeltpersoner og kulturer. Vi fikk se det i gammeltestamentlig tid, i nytestamentlig tid og i vår tid. Det er som Skriften sier; forferdelig å falle i den levende Guds hender. Bygstad sier bl.a. i sammenheng med dommen over folket i Jes 6: «Det Herren her forkynner - og dermed setter i verk - er at folkets selvvalgte forherdelse fra denne dag av byttes ut med en gudpålagt og gudpåtvunget forherdelse. Slik skal folket bli ute av stand til å se, forstå, og høre Guds ord og dermed vende om. Og vi forstår at dette er en Guds dom som sendes over folket. Dette innebærer at et menneske - eller et folk som felleskap - kan forherde seg mot Herren og mot hans ord gjennom så lang tid at det til slutt møter dette svar fra Gud selv: Han vil begynne å forherde. Da blir et folk ute av stand til å vende om fordi det ikke kan ta imot det ord som alene kan frelse. Da er det fortapt.»  Talen er nå skrevet av og kan lastes ned i skriftlig PDF her!  De som heller vil høre den kan gå inn på sidene til Steinsdalen Bedehus hvor den kan høres direkte eller lastes ned.
 


Kong Kyros og Ordet
Av Dag Rune Lid, utlagt 26.1.2011, sakset fra L&E
«Jeg vil gå fram foran deg, og bakker vil jeg jevne. Dører av kobber vil jeg sprenge, og bommer av jern vil jeg hogge i stykker. Jeg vil gi deg skatter som er skjult i mørket, og rikdommer som er gjemt på lønnlige steder, så du kan vite at jeg er Herren, som kalte deg ved navn, Israels Gud.» Jes 45:2-3

Det var Kong Kyros som fikk høre disse ordene fra Herren gjennom profeten Jesaia. Kong Kyros var av hedensk ætt, likevel var han en ydmyk Herrens tjener. Han var grunnleggeren av det persiske storriket, og hans rike strakte seg på det største fra Persiabukta i sør til det kaspiske hav i nord, og over det meste av Lilleasia mot vest. I år 539 erobret han Babel der jødene var fanger på grunn av sitt frafall fra Herrens ord. Det samme år gav han jødene tillatelse til å vende hjem til Jerusalem, og han støttet gjenoppbyggingen av tempelet. Les mer ...

 

Det er mig, de forkaster!

Om ledelse og inspiration

Av Poul Erik Haahr, 24.01.2011, sakset fra Nyt i NattenDen kloge lytter til Guds ord og handler derefter, bygger på klippen og kommer til at bestå! Tåben derimod hører, men ringeagter ordet og går egne veje, og det fører til fald. For tåben vil ikke nøjes med Guds ord og løfter, han vil ikke vente og bie på Herren, nej, han tænker kødeligt og sætter sin lid til det, øjet kan se, og hjertet kan fatte og forstå.

En kristenhed, der handler sådan, er ingen kristenhed! Den, der ikke vil nøjes med Gud, hans løfter og omsorg, ringeagter Gud. Ja, ’det er mig de forkaster’, sagde Gud til Samuel, da Guds folk, Israel, ikke ville nøjes med Guds løfter og det han havde givet, men forlangte en konge - ville være som folkene omkring dem, 1 Sam 8,7. Israels folk fattede og forstod ikke alvoren i det, de gjorde.  De afviste de gamle stier - Guds veje, Guds visdom, Guds råd og løfter, alt, de trængte - med forfærdelige konsekvenser. Jer 6,16-21. Gør vi det samme i dag? Les mer ... 


Takk til Hove og Kleppa!
josafat.no, 31.12.2010
Ved årsskifte er ein epoke i Dagen/ DM si soge over. Johannes Kleppa trekte seg tidlegare i år, og Odd Sverre Hove trekte seg no ved årsskifte. Det er mange som tykkjer det er tragiske det som har skjedd. Underteikna vil gjere seg til talsmann for tidlegare og noverande lesarar av Dagen/ DM, gjerne dei meir stille i landet, og vil takke Hove og Kleppa for all innsatsen dei har lagt ned i avisa. Med si innsikt har dei vore høgt skatta mellom kristenfolket. Dei har begge vore fredssæle stridsmenn for Bibel og vedkjenning og har inspirert mange både i kyrkje- og bedehusland til å stå fast på Ordet. Med sine grundige kommentarar og analysar har dei  kunne gje kunnskap og innsikt i innfløkt stoff. Les meir ...


 

Hvorfor uteble vekkelsen?
Av Axel B. Svensson, sakset fra L&E nr. 9, 2010
Høsten 1939 så det ut som det svenske folket skulle våkne. Og det våknet. Men vekkelsen var egentlig bare av nasjonal karakter. Fedrelandets betydning tok oppmerksomheten. En begynte å akte høyt vår kulturelle arv og den rettsorden vi var arvtagere av. Mange tegn varslet også at en religiøs vekkelse var svært nær. Uten tvil gjennomskuet mange det bedrageriske i de ateistiske ideologiene, som allerede under den første verdenskrigen var kommet i vanry. Da en ny, stor krig brøt ut, og ufreden siden brøt inn over Finland som en stormflod, begynte en til og med å innse hvordan den religiøse likegyldighetens armod manglet kraften til å bære og hjelpe. En vendte seg til, og søkte, fedrenes Gud og de evige kraftkilder som våre forfedre i vanskelige tider hadde drukket av til stor styrke. Alt tydet på at den dypt nasjonale vekkelsen skulle føre til en religiøs oppvåkning. Og det skjedde. Til og med de styrende myndigheter regnet med dette og anså omsorgen for sjelen som en del av den nødvendige beredskapen. Nasjonalt og religiøst har Sverige virkelig til en viss grad våknet. Men noen kristelig vekkelse, som førte til at tusenvis ble omvendt til den levende Gud, har vi ikke sett. For religiøs vekkelse og omvendelse til Gud i ånd og sannhet er langt fra det samme alltid. Les mer ...


 

Er kristne lovløse?
Av Arne Helge Teigen, sakset fra hans blogg, utlagt her 30.12.2010
Et spørsmål som diskuteres for ramme alvor i vår tid, er om kristne mennesker trenger Guds bud. Til dette vil noen svare nei. En vanlig begrunnelse er at de kristne automatisk vet hvordan de skal leve. En slik oppfatning finner vi for eksempel hos Åge Åleskjær (i:Fullstendig frihet, 2. opl. 2004). I tilslutning til K. Hagin hevder han at det er tre forskjellige slags lover. Samvittighetens lov som gjelder for hedningene, jødenes lov som er identisk med moseloven, og Kristi lov som gjelder for kristne. Sistnevnte kaller Åleskjær også kjærlighetens lov. Det er en lov kristne mennesker følger av seg selv, mener han, - en lov som er lagt ned i den troende. Prinsipielt er kristne mennesker derfor fri fra Moseloven mener Åleskjær. De trenger den ikke en gang som veileder i livet. Dette begrunner han med å hevde at Moseloven bare hadde gyldighet frem til Jesu oppstandelse, og derfor hører den gammeltestamentlige tid til. Les mer ...Hanne Nabitntu Herland sitt foredrag for Bistannemda i slutten av september 2010 slår stadig nye sjåarrekordar og har pr 24.10 hatt over 60.000 nedlastingar. Her angrip ho den marxistisk-sosialistiske historieforståinga som har gjort Norge til eit så religionsfientleg land. Her påpeikar ho t.d. at nazismen ikkje var høgreekstrem  slik sosialistane har hevda i alle år etter krigen. Forkortelsen NAZI er forkortelsen Nasjonal Sosialistisk Arbeiderparti i Tyskland, og ho seier at den var vestrekstrem, men dette har sosialistane feberisk prøvd å viske ut. Sjå heile foredraget her.    Hva er lovsangens innhold?
Av Jon Kvalbein, utlagt 12.10.2010, sakset fra DM

Den karismatiske bølgen har skyllet et stort antall lovsanger inn i mange kristne forsamlinger. Melodiene er sangbare. De enkle tekstene blir ofte gjentatt. Ikke få steder innledes møtene med en lang serie lovsanger. Vi bør spørre: Finnes det en teologisk tenkning bak bruken av disse lovsangene? Er det viktige sider ved troslivet som svekkes der de blir dominerende?

Du skal ofre lovprisningsoffer, nøyaktig som en gammeltestamentlig prest, skriver Rachel Jeffries i boka ”Innta høyder ved lovsang” (Livets Ord 1986). Rachel Jeffries har undervist i lovprisning over hele USA og regnes som en av ideologene bak den karismatiske lovsangsbølgen.

Bokas budskap er: Lovsang skal ikke handle om synd og nederlag. Den skal være preget av jubel og dans. Lovsangen skal gjøre oss modige. Den skal utløse Guds kraft og åpne for helbredelser. ”Lovprisning er menneskets rensemiddel,” kan vi lese. ”Mens du ofrer lovprisningsoffer til Herren, kan du, som en kongelig prest, overvinne ethvert problem og enhver situasjon i livet ditt.” Lovprisning er et ”verktøy” for å stanse enhver motstander, en metode til å ”stoppe Satan i hans angrep”. Derfor må det være rikelig med lovsang før forkynnelsen, kan vi lese. ”Lovprisning går alltid foran slaget. Lovprisning går ut og vinner slaget.” - - ”Når du begynner å lovprise, fødes det ting i den åndelige verden.” Les mer ...


Be i Jesu namn!

Av Dag Rune Lid, josafat.no, utlagt 2.9.2010
Når den truande ser kva som skjer i vårt kjære fedreland, korleis alt går frå vondt til verre åndeleg sett, er det som mismotet si klamme hand vil gripe hjarta. Men på same tid kan den truande kjenne på spørsmålet: – Er det mogeleg Herre at du enno ein gong kan forbarme deg over oss, og sende oss djupgripande bibelsk vekking - som forandrar bygd og by? Les meir ...
 


Kor skal du?
Av Dag Rune Lid, josafat.no, utlagt 18.8.2010
Eg hadde sett meg godt til rette i flysetet. Eg skulle til Kristiansand denne dagen. Plutseleg kjem det ei flytilsett som trengjer seg bakover mellom seta og stansar rett framfor meg, ser meg inn i augo og seier: – Kor skal du? – Til Kristiansand, seier eg. – Då er du på feil fly, dette flyet går til Kristiansund, seier ho.

Kva årsaka var til det som her skjedde, skal eg ikkje gå inn på, men dette har talt til meg i etterkant. Som menneske er me på reis mellom fødsel og grav, på veg mot ein evig himmel eller ei evig fortaping. Om du hadde stansa eit menneske på gata, og spurd kor målet for deira reise var, himmel eller fortaping – då trur eg dei aller fleste menneske hadde svara; himmelen. Les meir ...

 


Kirkevekst og bedehuset
Av Arve M. Abelsen, saksa frå DagenMagazinet 16. juli 2010
I vår tid samles mange bekjennende kristne i forsamlinger og mørke konsertlokaler i lovprising med løftede hender til en annen Jesus og gjentagende lovsangs-mantraer, new-age inspirert soft soakingmusikk, fengende rytmisk og swingende gospelpop, støyende worship-rock med trøkk og rå, heavy dødsmetall - mens røyk og neonfarget lysflimmer fyller showscenen der artistene opptrer, vitner og underholder til fansens og publikums jubel og applaus. Er det noen som hører hva Ånden sier til menighetene, røsten av Bibelens Jesus og hans banking på døren fra utsiden? Les mer ...


Den «skjulte» forfølgelse.
Tanker fra andet Timotheusbrev.
Av Poul Erik Haahr,  Aalborg i Danmark, utlagt 21.07.10.

«Forfulgt bliver alle, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus» 2 Tim 3,12. ...

Lever du et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus, bliver frugten den, at du bliver forfulgt! Ikke noget med hvis eller måske. Det gælder alle! Det er en konstatering, Paulus her fremsætter, båret af livets og Skriftens erfaring.

Man vil ikke vide af dig, eller rettere ikke vide af det, du står for, minder om og formidler. Dybest set er det ikke en modstand mod dig. Roden findes i kampen mellem Kristus og Djævelen, mellem lys og mørke, mellem Guds rige og den fortabte verden, der i egenrådighed og selvtilstrækkelighed har vendt Gud ryggen, gudløs, uretfærdig og fordærvet som den er. Les mer ...


– Der domsforkynnelsen forstummer, omvendes ikke mennesket lenger

Av Dag Rune Lid, josafat.no, utlagt 03.06.10 første gang utlagt 11.10.06

Det er Hans Erik Nissen som sier dette. Han er en kjent forkynner og forfatter i Norden, og har gjennom en hel generasjon vært rektor ved Luthersk Missionsforenings Højskole ved Hillerød i Danmark. Gjennom de siste årene har forholdet til kirkevekstbevegelsene skapt sterke spenninger i dansk kristenliv, og han legger ikke skjul på at han er sterkt kritisk til disse nye impulsene.

Åpner vi oss for det bilde som for eksempel Willlow Creek (WC), og de andre kirkevekstbevegelsene tegner av Gud, vil vi miste erkjennelsen av hans hellighet og frykten for han som kan ødelegge vår sjel og legeme i helvete, sier han.  Les hele intervjuet ...

 


Bi
leams lære
Av Odd Eivind Stensland,sakset fra Bibelsk Tro, 10.05.2010
Bileam så at han ikke kunne vinne over Israel i åpen kamp på slagmarken. Så fristes han av lønnen. ”De har forlatt den rette vei, og er faret vill. De har fulgt Bileams, Beors sønns vei, han som elsket urettferdighets lønn,” (2.Peter 2,15). Den eneste muligheten var å få Israel til å synde, slik at de fikk Gud i mot seg. Hvordan skulle det gå til? Bileams onde råd bestod nå i at Israelsfolket skulle være litt mer omgjengelig og vise litt mer toleranse og være venner med folk. Dette hørtes fint ut. Det som derimot skjedde var at de ble innbudt til moabittenes offerfester, og med disse festene fulgte det usedelighet. De begynte å blande seg med hedningene. Så begynner mennene å drive hor med Moabs døtre i Sittim. Når mennene da lot seg friste av dem til å ta del i de hedenske offermåltider som førte til utskeielse mot Herrens hellige lov. Det brakte dem under Herrens forbannelse. Les mer ...    


 


1. mai møter på Jæren 2010
Randaberg forsamlingshus: Kl. 11.00 Jan Bygstad: «Har vi åndelig dømmekraft?» Sang av Rolf Breivik og Einar Sunde.
Saron, Bryne: Kl. 11.00 Johannes Kleppa: «Helliggjørelsen og forkynnelsen».

Kleppe bedehus:
Kl. 18.00: Johannes Kleppa:  «Kulturen i møte med Bibelen».
Kl. 20.00: Jan Bygstad: ”En hellig Gud – et hellig folk».
Sang av Ole Andreas Meling m. flere.  Se hele programmet her.

 

Menneskeskapte klimaendringar?
Av Svein Moldsvor - Norheimsund, saksa frå Hordaland Folkeblad 20.4.2010
Då det fredag vart varsla mykje regn sette eg ei lita plastbøtte ut på terassen for å sjå kor mykje som kom i løpet av natta. Neste dag var bøtta langt frå full, men på botnen var det ein del rusk som ikkje var der kvelden før. Ut frå alle nyhenda dei siste dagane skjøna eg at rusket i bøtta var oske, frakta luftvegen frå vulkanen på Island. Oske som vert svevande høgt oppe i atmosfæren over lang tid vil hindra solstråling og gje kaldare klima. Dei små partiklane verkar òg slik at vassdampen kondenserer og gjev meir regn. Menneskeskapt klimaendring? Nei. Les meir ...


Kapernaum – en ruin til advarsel
josafat.no, 10.2.10, av Per Bergene Holm
På Jesu tid var Kapernaum en sentral by i Galilea. Den var grenseby og tollstasjon på den store handelsveien til Damaskus (Via Maris). En romersk garnison var også forlagt der. Etter at døperen Johannes var død, bosatte Jesus seg i Kapernaum, og byen ble sentrum i Jesu virksomhet i hele Galilea. Ingen steder gjorde Jesus flere tegn og under enn her. Byen ble virkelig opphøyet like til himmelen. Og folket visste også å benytte alle anledninger til å høre Jesus og komme til ham med syke og besatte. Les mer ...

 


Bibel- og bekjennelseskonferanse, Frøyland på Jæren 5.-7.2
josafat.no, utlagt 22.1.10

Igjen er det duka for den årvisse bibel- og bekjennelseskonferansen på Frøyland forsamlingshus på Jæren 5.-7. februar. Denne gongen vert det Jan Bygstad som skal tale over emne som er relatert mot svermeri og gudsdyrking, og han stiller spørsmålet: «Vekking - er det mogleg?».  Svensken Göran Holmgren skal m.a. tale over emna: «På heilag grunn», «Elska av Gud» osv. Ulike songkrefter vert med. Ynskjer du meir utfyllande informasjon, klikk her!


Ideologien og retorikken bak den nye ekteskapsloven
josafat.no, utlagt 8.12.09, av Jon Kvalbein, seminar i regi av FBB-Bjørgvin,  Bergen 30. oktober,  2009.
Det gjelder å endre folks tanker og følelser ved å bryte ned negative assosiasjoner til vår sak og erstatte dem med positive, skrev Kirk og Madsen. Vi bør bruke ordet ”gay” (som betyr livlig, lystig) som betegnelse på oss selv. Vi vil kjempe for ”gay rights” – homofiles rettigheter - uten å si noe om hva disse rettighetene er. Slik får vi folk til å tenke at vi er en diskriminert minoritet. Alle reklamefolk vet at dersom noe gjentas ofte nok, vil folk tro det. Kampen om begrepsbruken er viktig, for ordene styrer tankene våre. Les mer ...


Møta Namsos avsluttet søndag 6. desember
josafat.no, 08.12.09, sakset fra lokale websider


– Det har vært en rik høst i forsamlingen i Namsos. Møteserien som startet i oktober ble først avsluttet søndag 6. desember. Guds ord er spiredyktig. Men det er nok mye hardtrampet jord, hjertejord. Derfor trenger ofte Ordet tid for å trenge gjennom. Lengre møteserier er om mulig enda mer nødvendig i dag enn før. Det er stor grunn til takk når vi merker at Ordet har gjort sin virkning i blant oss....

Søndag 6. desember ble møteserien i Namsos avsluttet etter seks uker. Taler har vært Øyvind Samnøy. Forkynnelsen har vært både til vekkelse og fornyelse, tukt og trøst. Les mer ...
Hva er sunn åndelighet?

Av Hans Erik Nissen, sakset fra Trosblick, utlagt 4.11.09

Herlighetsforkynnelsen er som et virus som ikke kjenner noen riksgrenser. Som en influensaepidemi har denne smitten spredt seg i den evangeliske kristenheten.

Noen kirker, organisasjoner og bevegelser er hardere angrepet enn andre, men symptomene finnes over alt. Sykdommen setter sine spor i form av en åndelighet som umiddelbart virker tiltrekkende. Først etter en tid viser det seg at den bygger på sand og ikke på den grunnen som er lagt. Les mer ...


I, men ikke av verden

Av Dag Erik Asdahl, sakset fra FG nr. 5, utlagt 27.10.09
Man kan iblant høre fra kristelig hold at vi må gjøre oss forståelige for folk utenfor. Ved å fastholde en streng seksualetikk, advare mot fyll og fest, og forkynne syndens alvor til ungdommene, støter vi mange bort fra våre sammenhenger. Det kommuniserer ikke med dagens ungdom. Løsningen blir for mange å nedtone nettopp disse bibelske sannheter. Dette er en farlig, men kanskje fristende løsning. Ikke minst fordi den kan gi tilsynelatende positive resultater i form av økt tilstrømning til kristelige sammenhenger. For å sette det litt på spissen; det blir viktigere å få ungdommen inn i kirke- og bedehus enn å få dem inn i et sant og rett forhold til Gud. Les mer ...


Kvinnelige prester og pastorer
Av Olav H. Kydland, sakset fra DM, utlagt 25.09.09
I DM 18.09.2009 leser vi at antallet kvinnelige pastorer har steget fra 5 % til 10 % på 10 år i USA. Rektor ved Høyskolen for ledelse og Teologi, som er eid av Pinsebevegelsen og Det Norske Baptistsamfunn, mener at antallet i Norge også vil øke sterkt i tiden som kommer. Han sier også at Høyskolen ikke har jobbet med tjenestedeling som problematikk og ikke setter skille mellom kvinner og menn. Les mer ...
 

Som fortjent
Av Per Kørner, 23.09.09

Mange hadde håpet på en borgerlig regjering. De rød-grønne beholdt regjeringsmakten. De borgerlige spør: Hvorfor gikk det galt? Det gis mange forskjellige svar, alt etter ståsted. Som kristne må vi regne med at Gud selv hadde en finger med i det som skjedde.

Da folket i Babel bygget tårnet som skulle nå opp til himmelen, satte Gud en stopper for det. Hvorfor? Fordi byggeprosjektet var et opprør mot den Allmektige. Herren steg ned og forvirret deres språk. Samarbeidet ble umuliggjort. Det storslagne prosjektet gikk i vasken. Les mer ...


Hvorfor blir noen homofile?
Sakset fra DagenMagasinet, skrevet av Greata Aune Jotun, forfatter/billedkunstner, utlagt 18.09.09
Siden tidlig på syttitallet har jeg hatt kjennskap til, og også samtaler med, mennesker som blir tiltrukket av personer av samme kjønn og/eller har valgt å leve homofilt, og tør derfor konkludere med at det i hovedsak er fire forhold som kan føre til seksuelt avvik. Det er: avvisning, opprør, vanskelig oppvekst og psykisk ustabilitet, og ofte er flere av de nevnte årsakene aktuelle hos samme person. Les mer ...


– Jesu kors og oppstandelse gir kjønnsidentitet

Sakset fra DagenMagasinet, utlagt josafat.no 2.9.09
Korset er et sted de kan komme med sine sår, sin lengsel og smerte og finne trøst i Jesu sår. Der får de legge av egne byrder og finne plass i Hans oppstandelse. I korset ligger også oppstandelsesdimensjonen, der de reises opp som menn og kvinner i Kristus. Her finner de tilbake til Guds bilde, skapt som mann og kvinne. Jesu kors og oppstandelse gir kjønnsidentitet, sier Solberg. Les mer ...


Svaksynt åndelig lederskap
Sakset fra DageMagazinet, skrevet av Greta Aune Jotun, forfatter/billedkunstner, Ranheim, utlagt josafat.no 02.09.09
Når man leser i Bibelen om de kjente menighetslederne og forkynnerne som formidlet og forsvarte den kristne lære i den første tiden etter Kristus, slike som Peter, Jakob, Johannes, Paulus og Judas (misjonær i Syria), må man være svært åndelig svaksynt for å komme til en annen konklusjon enn at en stor del av nåtidens ledere og forkynnere har byttet ut Sannheten med en forståelse og praksis tilpasset verden. Les mer ...
 

Rovdrift, pest og fremtid
Av Jørgen Høgetveit i www.Kommentar-Avisa.no utlagt 10.8.09
Den meget seriøse avisen Independent hadde en stor artikkel med overskriften ”Livstruende sykdom er prisen vi må betale for billig kjøtt” skrevet av Johann Hari. Så setter han fingeren rett på årsak og virkning: det ømme punkt: ”Et stadig økende antall vitenskapsmenn tror svineinfluensaen ikke kom ved en ulykke. Nei, de argumenterer med at denne globale pandemi og all død vi ser omkring oss – er et direkte resultat av vårt krav for billig kjøtt.”
Han påpeker først at virus alltid har vært og av og til muterer og feier gjennom menneskeheten. Det er u-unngåelig, sier han. Men det er ikke det som skjer nå. Nå har vi laget en kunstig måte for virusene til å øke farten på utviklingen og spredningen av dødelige virus. Han får fram årsaken og virkning ved å kartlegge to svinefarmer, en liten med 20 dyr og en moderne mexicansk svinefarm med 950 000 dyr. For øvrig der elendigheten startet denne gangen. Les mer ...

Bileams vei

Av Mikkel Vigilius -  Hillerød, sakset fra shafan.dk  lagt ut josafat.no 6.8.09

Der er mange alvorlige og ransagende sider af Bileams historie. Men det uden sammenligning alvorligste er, at Gud giver Bileam det svar, han vil have! Gud giver ham hen til løgnen, og lader ham tro det, han vil. Han giver
ham lov til at gå med Balaks udsendinge. Bileam er lykkelig. Han har fået det, som han ville! Nu ligger vejen åben, og han går glad af sted. Men han har Gud imod sig! Et æsel bliver hans redning fra Guds straffende engel og døden (4 Mos 22,23). Les mer ...

 
Bokanmeldelse av «Skuret»
josafat.no, 4.8.09

Boken «The Shack» eller «Skuret» på norsk av W. Paul Young, har gått som varmt hvetebrød over hele verden. På kort tid er den solgt i 6 millioner eksemplarer. I Norge blir den også markedsført i bred skala i kristne aviser og tidsskrift og den framstilles som vår tids svar på «En pilgrims vandring» av John Bunyan. Men leser du bokanmeldelsen som den danske legen og kirurgen Poul Erik Haahr fra Ålborg skriver, vil du snart kunne få en helt annen oppfatning. Han skriver bl.a. om at her møter vi : «.... en anden Gud, en anden Jesus og en anden ånd: Antikrists ånd... » Les hele anmeldelsen her ...
 

 

Nyt Liv - historisk og aktuelt
Af Mikkel Vigilius, sakset fra nyt-i-natten, 21.07.09
Bevægelsen 'Nyt Liv' blev stiftet af Herbert Neimanas. Han var ansat af KFUM og Indre Mission fra 1954 til 1965, hvor han blev afskediget. Den ny bevægelse voksede frem i 1965-1966 i forlængelse og konsekvens af denne afskedigelse. På den baggrund er det naturligt at indlede en historisk beskrivelse af Nyt Liv med nogle ord om Neimanas og hans tjeneste før 1965... Les mer ...(PDF dokument - kan ta noe tid å laste ned)Guds folk, oljen og djevelen
Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 02.07.09
Det palestinske mandatområdet som britene fravristet tyrkerne og selv kontrollerte fra general Allenby inntok Jerusalem bortimot jul 1917. Landet bestod stort sett av ørken og sump – inntil en liten og forhutlet, flyktende og forfulgt gjeng av jøder gradvis forenet seg med sine forkomne trossøsken og begynte gjenreisning av landet. De hadde overlevd gjennom århundrene etter at det mektige Salomos og Davids rike gradvis gikk i oppløsning og tilslutt ble ødelagt av romerne som like godt kalte Jødeland for Palestina etter jødenes bitreste fiender; filistrene.  Les mer ...
 

1. mai møtene på Jæren
josafat.no, 13.05.09

Flere hundre var samlet på Kleppe Bedehus på Jæren den 1. mai om kvelden.  Per Haakonsen talte over temaet «Bibelen og Israels landløfter» og senere samme kveld og på samme sted talte Jan Bygstad over temaet «Svermeri og sann tro». «Vardevakt for Bibelen» arrangerte flere møte rundt på Jæren denne dagen. Les og hør mer ...


Vår tids store fare – den hardtrampede «vei»

josafat.no, 20.04.09, av Gunnar Nilsson, utdrag av tale i Tørvikbygd Bedehus, sundag 1. mars 2009

 
Den svenske lekpredikanten og bonden Gunnar Nilsson gir oss her en aktualisert utleggelse av Jesus tale om de 4 slags hjertejord i Lukas 8:4-15.


Han sier bl.a: – Det er en stor oppgave å forkynne Guds ord, men det er en like store oppgave å måke bort snøen utenfor bedehuset. Men det er ingen oppgave som kanskje er vanskeligere enn å forkynne Guds ord. Det er nesten umulig, for den skal ha et budskap til den åndelige sovende, til de vakte, til hykleren og til de troende - både trøst, formaning og advarsel.

Likevel er det kanskje en ting som er enda vanskeligere enn å tale Guds ord, og det er å høre Guds ord på en rett måte. Vi er dårlige hørere, uoppmerksomme og glemske. Det er ikke uten grunn Guds ord advarer oss i Skriften og sier: – Den som har ører han hører. Les mer ...

 


1. mai møter på Jæren 2009
 
Talere: Per Haakonsen og Jan Bygstad
   josafat.no, 16.04.09
   
  
Mikkel Viglius har meldt forfall som taler pga. sykdom. I hans sted kommer
  Per Haakonsen som vil tale over temaet: «Israel og landløftene i Bibelen.»
  Det nye programmet er nå lagt ut på linken under.

 
 
Se det nye programmet her!

Bakgrunnen for 1. mai møtene på JærenForføring av barn og unge
Av Olav H. Kydland, Nærbø, 16.03.09
Den 1. januar 2009 trådte den nye kjønnsnøytrale ekteskapsloven i kraft. Dermed har våre myndigheter forkastet Den treenige Gud, hans skaperordning og hans bud. ”Kampen for en kjønnsnøytral ekteskapslov er vunnet”, sies det på nettsida til 365gay.com og fortsetter med å si at holdningsarbeidet er ikke over. ”Etter mange dragkamper med de kristenkonservative og politiske motstandere kan vi endelig konstatere at 2008 vil stå igjen som kjærlighetens år”. Videre sies det at mange har ofret mye for å kunne føre ”norske homofile opp til alteret og inn i det hellige (ekte)skapet”. Nå skal holdningsarbeidet i Norge videreføres og da spesielt rettet mot ungdomsskoler, idretten, bedehusene og moskeene. Samtidig skal også det internasjonale arbeidet intensiveres særlig mot de land (over 80 land) hvor det finnes lover som kriminaliserer ”likekjønnsforhold”. Les mer ...


Guds ord er levende og kraftig
Av Stig Mangne Heitmann, sakset fra DagenMagazinet, 14.03.09
Samuel Lamb, en av de mest kjente husmenighetslederne i Kina, har vært fengslet mer enn tjue år på grunn av sin tro på Jesus og tjenesten for ham. Han vokste opp i en fattig hytte som hans far kalte «Hallelujahytten». Det var det ordet, Halleluja, som oftest ble sagt i det hjemmet. Rundt om i hytten hang det små papirlapper med mange bibelord, og allerede som liten gutt begynte Samuel å memorere disse bibelordene. Da han ble fengslet første gang, kunne han utenat alle skriftene i Det nye testamentet fra Romerbrevet til Hebreerbrevet, i tillegg til mangfoldige andre bibelvers og bibelfortellinger. Bibelmemoreringen krevde tid og hardt arbeid, men han skulle få stor glede av innsatsen. Les mer ...Møte med Hans Erik Nissen på Kvitsøy
(lydfiler)
josafat.no, 11.03.09   
Denne veka er tidlegare rektor ved LMH i Danmark forkynnar på ei møtveke på Kvitsøy. Møta vert lagde ut på nettet med både med tale og song, og kan høyrast ved å gå inn på  www.beroa.info eller direkte til møteopptaka på denne sida.

 


Et opprop i frafallets tid!
Fra boken: "Åndskampen i himmelrommet" av Dag Risdal. Fra tillegg av Ole Andreas Meling, sakset fra Nyt-i-Natten


Våk derfor!

Tenk deg inn i en krigssituasjon. Den ene er den andre overlegen i våpen og kraft. Men den underlegne part viser stor utholdenhet i striden. De gir seg aldri. Etter en tid faller det en tung søvn over den overlegne part. Også vaktpostene sovner.

Helt uforstyrret og uten kamp blir de inntatt og fanget. Angrepet skjer så stille og umerkelig at ingen merker noe før det er for sent. Søtt drømmer de og godt har de det mens de inntas av fienden. Noen vakner av og til opp og aner uro, men snart sover de igjen like fredfullt. "Det er så godt å sove, og det er ­nok ikke så alvorlig ..... "

Hvilket unødvendig nederlag! Den part som var overlegen i våpen og kraft ble beseiret fordi de sovnet! Ja, like unødvendig er det at du himmelvandrer skal inntas av sjelefienden. Men da må du besinne deg på at du er i kamp. Denne kampen gjelder ikke landområder, men noe meget viktigere: din evige sjel. Les mer ...


Aktuelt om åndssituasjonen
josafat.no, 28.02.09

Vi lever i den siste tid, i en frafallstid fra Guds ord. Derfor er vi mer enn noen gang avhengig av at Herren selv får reise opp slike som roper ut: – Så sier Herren! Leser vi vår Bibel ser vi at slike ikke alltid fikk det så lett i frafallstider. Det var en Jeremia som havnet i brønnen, det var en Johannes som havnet i fengsel, og siden drept - for han påtalte synden. Under er det lagt ut 3 artikler(dansk) av den danske forkynneren Asger Jensen der han ut frå Guds ord talar om aktuelle tema som det i denne tid er sterk åndskamp rundt.
Han skriver bl.a: «
La oss be om at Gud vil oppreise flere og nye forkynnere iblant oss. Forkynnere som ikke skjeler til mennesker og som ikke frykter mennesker, men Gud.  Forkynnere som vil stå på Guds åpenbarte sannhetsord og forkynne dom over likegyldighetens og makelighetens etablerte liv. Be om forkynnere som tør stå frem som Jeremia, og her i endetiden si: "Så sier Herren!"
Les artiklene her: «Møtevirksomheten», «Det skal koma dagar, seier Herren.» og «Skaden i Guds folk».


Guds ord – svermeri og leiing
Av Johannes Klepp, saksa frå «Leiar» i DagenMagazinet tirsdag 28.2.09

Til grunn for all kristen tenking, lære og liv må vi leggja det reformatoriske skriftprinsippet, Skrifta åleine. Det prinsippet baserer seg på Bibelen sitt sjølvvitnemål om at Bibelen er Guds ord, og Guds ord er tilstrekkeleg, klart, autoritativt og har ei lære. Gjennom Skrifta kan vi læra å kjenna Gud, mennesket, frelsa og Guds vilje. I møte med Skrifta gjer menneske erfaringar med Gud, og då dreier det seg om fundamentale erfaringar med tanke på å læra synda og frelsa å kjenna, slik at vi kjem til tru på Jesus og lever eit nytt liv i samfunn med han. I livssamfunnet med Kristus gjer vi også personlege erfaringar i bøna, tenesta og under Guds leiing. Alt dette vil vera innan ramma av openberringa i Skrifta, om det er sanne kristne erfaringar. Les meir ...


Forkynnelsens innhold og betydning
Av
Kristine og Johannes Eiken, Stavanger, DagenMagazinet fredag 13.02.09

Vi har med glede lest referat fra Karl Johan Hallaråkers avslutningstale til arbeidermøtet i Indremisjonsforbundet, «Velsignet helg» 24.01. der han understreker hvor viktig det er å forkynne et budskap som bringer med seg frelse, frihet og frimodighet.  Det er sant at mange i dag har gått trøtt av en forkynnelse som bare fører inn i kav og strev. Ja, så ille er det blitt i enkelte bedehusforsamlinger at man tyr til kassettopptak fra år tilbake for å få mat for sjelen.

Nå må det sies at vi er takknemlig for at det fremdeles finnes forkynnere som formidler lov og evangelium så klart at vi får bruk for en frelser og forsoner, og slik at vi går hjem med takk for frelsen i Jesus alene. Med dette budskapet i hjertet, skapes det nød for alle dem som ikke er frelst. «Misjonssinnet skapes på Golgata,» skrev Asbjørn Avvik i den lille boka «De venter». Les mer ...


Organisering må tena livet
Av Øyvind Samnøy, Fortun, Emmisær tilknytt NLM og bonde, Saksa frå Syndspunkt i DagenMagazinet 27.1.09
Den norske kyrkja vert stadig meir liberal. Mange av medlemmane i dei kristlege organisasjonane finn det vanskeleg å vera medlem der meir. Det vert reist krav om nye kyrkjesamfunn. Spørsmålet vert korleis ein kan føra det frie lekmannsarbeidet på bedehusa vidare i denne tida. I den samanhengen vil eg gjerne koma med nokre synspunkt.

Først ville eg gjerne hella kaldt vatn i blodet på dei som synest situasjonen vert mykje enklare om ein melder seg ut. Då er ein liksom fri frå ansvaret og rein på hendene. Nei! Me har uansett eit ansvar for at våre medmenneske vert forførd. Herren kjem ikkje til å spørja etter kor me var innmeldte eller utmeldte. Spørsmålet vert meir om eg gjorde det eg kunne, om mitt eige forhold til hans Ord, om mitt eige forhold til mine medmenneske og medkristne. Det finst ingen som kan melda seg bort frå dette. Les meir ...


Nya opp att ei stø ånd
Av Gunnar Soppeland, fritidsforkynnar, DagenMagazinet, 26.1.09, kronikk.
Ser ein tilbake på året som gjekk, er det mange hendingar og saker som peikar seg ut og som har fått stor offentleg merksemd. Ei opprekning vil føre for langt, men eg tenkjer her på saker som vedrører alle livsområde, verdsleg som åndeleg. Debattar om ulike åndelege syn og retningar vil nok halde fram, og dei politiske sakene som har vakt bekymring og engasjement, vil sikkert bli heftig drøfta før stortingsvalet til hausten.

Men sett under eitt er desse sakene symptom på at ei ustø ånd ligg attom og styrer det som skjer i mange ulike samanhengar. Ynskjer ein å snu trenden må sjølve ånda angripast, ikkje berre utslaga av henne. Les meir ...


«Det autonome menneske»
Av Olav H. Kydland, Nærbø, utlagt 11.12.08
Uønskede lover blir tredd ned over oss norske borgere f. eks. abortloven,(fosterdrapsloven), likestillingsloven, barneloven, bioteknologiloven, kjønnsnøytral ekteskapslov, ny formålsparagraf for barnehage og skole og nytt religionsfag RLE. Hvorfor får vi slike lover? Vi finner noe av svaret i boka: ”Den fordekte krig” av Hans Graf Huyn, tidligere medlem av utenrikskomiteen i den vesttyske Bundestag. Han omtaler Frankfurter skolen til Herbert Marcuse og Theodor Adorne og denne skoles ideer om ”det autonome menneske” (det frigjorte eller selvstendige menneske). Marcuse er kjent som ”studentopprørets far”. Les mer ...


Hva er svermeri?
Av Jan Bygstad, kronikk sakset fra DagenMagazinet fredag 6.12.08

Begrepet «svermeri» ble i sin tid formet av Martin Luther i hans kamp mot ulike bevegelser på reformasjonens «venstrefløy». Som så ofte er kamptider i Guds rikes historie en tofrontskrig: På den ene side stod reformatorens kamp mot paven og den katolske kirkes gjerningsrettferdighet og senmiddelalderens mange avsporinger. På den annen side fikk han striden mot svermerne. Disse var kjennetegnet av at de i startfasen av reformasjonen mente seg å stå på Luthers side. Les mer ...


Et gufs fra Marx
Av Olav H. Kydland, Nærbø, utlagt 4.12.08
Norge har fått en ny formålsparagraf for skolen. Nå skal vi ikke ha en kristen oppdragelse lenger, men ”opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, ...”  

Det ser ut for at kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell er fornøyd med den nye formålsparagrafen, for han slår fast at nå har Norge fått en livssynsnøytral skole, ifølge Vårt Lands (06.11.08). Videre sier han at vi nå får en formålsparagraf som samsvarer med det faktum at forkynnelse i skolen ikke er lov. ”Det vi gjør i dag, er at vi kvitter oss med siste gufs fra fortiden”. Videre sier han at å ha en skole som skal forkynne en bestemt religion hører ikke hjemme i vår tid. Les mer ...


GUDs Ord, Israels og Storbritannias frigjøring

Av Jørgen Høgetveit, tale 16.11.08 på Vikeland bedehus i Vennesl


Historien vitner med all tydelighet om at åndskamp uten Guds Ord i begge regimenter er forfeilet og vil mislykkes. Vår egen makt er intet verd!  Endog Jesus selv måtte si i sluttoppgjøret: «Bort fra meg satan. Det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe og Han alene skal du tjene.» Derfor skal denne kvelden minne oss om fedrenes kamp i England og hvordan de seiret og mane oss til å merke oss utgangen av deres livsferd og etterfølge deres tro – som Heb. 13 v. 7 maner oss til. Vi trenger det i dagens Norge. Les mer ...


Korleis sigre i åndskampen?
josafat.no, Dag Rune Lid, 20.11.08
Me har lagt bak oss ein ny sommar. Mellom kristenfolket har det vore mange ulike stemner, og på ungdomsfronten har det vore samlingar og konsertar av ymse slag.
Det har vore referat i kristne aviser, blad og på internett. Det er vist bilete av røykfylte scenar, kjende artistar i fargesprakande lys, store mengder av ungdom i meir eller mindre ekstase framfor scenen. Det vert gjerne understreka at forkynninga er bra, at ein ynskjer å vere konservativ i innhald og open i form, at tekstene er det viktigaste osv.

Det verkar som hensikta helgar alle dei midlar som vert nytta, og det ser ikkje lenger ut for at det er grenser for kva som kan nyttast i Guds rike. Det vert klappa frå salen til vitnesbyrd både i tale og song, og menneske vert æra. Guds hus vert fylt med underhaldning, og Guds folk let seg underhalde. Les meir ...


Aktuelt fra AKF
josafat.no, 13.11.08

Vi fikk nettopp bladet LYS i posten i dag fra Akademi for Kristen Folkeopplysing(AKF), og det var igjen oppmuntrende å få sette seg i godstolen og lese bladet. I tillegg til bladet har de mye interessant stoff både på sine websider, i Høgetveit sin kommentaravis, og elles i CD, DVD, hefter og bøker som de enten har produsert selv eller distribuerer for andre. Så ta deg gjerne litt tid til å kikke på linkene over.
  
 

Kriterier for sannhet
Av Jan Bygstad, kronikk sakset fra DagenMagazinet fredag 31.10.08
Her må det for det første sies at tall og statistikk er verdiløse som teologiske argumenter. Dersom så virkelig var tilfelle, burde jo alle i stedet melde seg inn i den romersk-katolske kirke, en kirke som i antall langt overgår samtlige protestantiske kirkesamfunn. Les mer ...
  


 

Hundrevis av taler kan nå bestilles av H. E. Nissen og Jan Bygstad
Danske misjonsvenner har nå lagt ut hundrevis av taler av Hans Erik Nissen og Jan Bygstad til salg. Materiellet er lagt ut til nettopris, og minstepris er satt til kr. 10,- for hver CD med inntil 30-40 taler i MP3 format på hver. Det gir stor anledning til å spre bibelsk forkynnelse.  Les mer ... 


Helbredelse, tegn og under igjen
Av Glenn Nord-Varhaug, Kretsleder i Nordhordland Indremisjon, kronikk sakset fra DagenMagazinet 27.10.08
I forbindelse med at det i den kristne dagspressen den siste tiden har det vært fokusert en del på det som går på helbredelse, tegn og under har jeg kjent behov for å komme med noen refleksjoner. Les mer ...


Det karismatiske problem
Av Jan Bygstad, kronikk sakset fra DagenMagazinet torsdag 02.10.08

Det har etter hver kommet flere reaksjoner på diskusjonen rundt ulike sider ved karismatikken som har gått mellom undertegnede og Reidar Paulsen denne sommeren. Blant annet har Axel L. Saxe (ALS) og Jens Thorsen (JT) nylig kommet med kommentarer til undertegnede. Med dette er det på tide å samle noe tråder og se på spørsmålet fra en mer prinsipiell synsvinkel. Les mer ...


AKTUELT SEMINAR, FBB(BERGEN)
Tema: «Dere søker meg fordi ...»

 

24.-25. oktober:   Seminar; ”Dere søker meg fordi …”
Sted:  Norsk Lærerakademi i Sandviken (Amalie Skrams vei 3), Bergen


Litt om hovedsak og bisak
Av Jan Bygstad, kronikk sakset fra DagenMagazinet torsdag 04.09.08
I en ny kronikk i DagenMagazinet 27. aug. svarer Reidar Paulsen (RP) på mitt innlegg 19. aug. Skjønt svarer – han unngår å komme inn på en rekke av de betenkeligheter som har vært reist mot den type karismatikk som blant annet han representerer. I stedet slår han ensidig på en spiker: Fordi vi leser om tegn og under i NT, skal og må vi oppleve det samme. Den kristne menighet skal jage etter dette. Les mer ...
 Tegn og under nok en gang
Av Jan Bygstad, kronikk sakset fra DagenMagazinet tirsdag 19.08.08


Det er i det hele et stort problem at en i karismatiske kretser viser så stor uvilje mot alvorlig å advare mot vrang forkynnelse og åndelig usunnhet når dette forekommer i andre karismatiske sammenhenger. En «prøver ikke åndene» hos karismatiske brødre. Grensene for hva en kan godta synes her å være nærmest ikke-eksisterende: Hvorfor var det f.eks. ingen karismatisk leder som sa ifra når «Guds bartender», Rodney Howard Brown nylig var i landet med all sin vranglære? Og hvor var advarslene mot eksessene i Lakeland? Les mer ...


 

Tegn og under er ikke sannhetskriterium 
Av Jan Bygstad, kronikk sakset fra DagenMagazinet mandag 28.07.08

Den 15.06 har R. Paulsen en kronikk i avisen i anledning den pågående debatt om Lakeland. Uten å nevne navn på sine teologiske motstandere (som vel må være Arne H. Teigen, G. Soppeland og undertegnede), benevnes vi ironisk som «bedømmerne». RPs kronikk er ganske karakteristisk for hvordan mange karismatikere reagerer på teologisk kritikk: En svarer med å gi inntrykk av at det kritikerne har vansker med å godta, er helbredelser eller at nådegavene er i funksjon. La det være helt klart: Undertegnede betviler ikke at Herren gjorde under og helbredet syke mens han vandret i kjød, ei heller at han kan gjøre det samme i dag. Likeledes at han fortsatt deler ut nådegaver etter sin vilje i den kristne menighet. Problemet i forhold til karismatikken ligger et annet sted...... Les mer ...Er Gud glad i alle?
Av Jon Kvalbein, Kronikk i DagenMagazinet 15.07.08

Det er ingen grunn til å frykte Gud, tenker mange i dag. For Guds kjærlighet omfatter oss alle. Dette budskapet passer utmerket med tidsåndens relativisme. Men det stemmer ikke med Jesu ord: «Men til dere, mine venner, sier jeg: Frykt ikke for dem som slår legemet i hjel, og deretter ikke kan gjøre mer. Jeg skal vise dere hvem dere skal frykte: Frykt for ham som har makt til å slå i hjel og til deretter å kaste i helvete. Ja, sier jeg dere: Ham skal dere frykte.» (Luk. 12:4f). Bibelen forteller oss: Du har grunn til å frykte Gud! Det er en stor svikt ved dagens forkynnelse at evighetsalvoret mangler.
Les mer ...
 


Vekkelse eller forførelse?

Av Jan Bygstad, kronikk sakset fra DagenMagazinet tirsdag 08.07.08

Vi har de siste 15-20 årene vært vitne til hvordan den ene ytterliggående karismatiske ”vekkelse” etter den andre har spredd seg fra USA til våre kyster. Snart er det Toronto, snart ”Kansas prophets”, snart apostelbevegelse, og nå altså Lakeland-bevegelsen. Med store bokstaver og fete overskrifter får vi høre ”hva Ånden gjør i våre dager”. Kristenledere reiser ”over there” for å hente inspirasjon og muligens bringe ilden også hit.

Avisen DagenMagazinet har den senere tid brakt flere ganske ukritiske reportasjer fra Lakeland, og kritiske røster (som f.eks. A. H. Teigen) har blitt møtt med tradisjonelle påstander om at de står Ånden imot.

For egen del har jeg aldri sluttet å undre meg over at disse åndsretningene som er så opptatt av nådegavene, i så påfallende grad mangler nådegaven til å prøve åndene, ja, også mangler seriøs vilje til å prøve alt på Guds ord. I stedet synes det som at en tar for gitt at bare det kan henvises til store tegn og under og at der samles mye folk, da er også Gud på ferde. Les hele artikkelen ...Prøv åndene!
Kronikk av Gunnar Soppeland, sakset fra DagenMagazinet 30.06.08

Les ein DagenMagazinet for tida, kan det sjå ut som om mest alt som skjer på det religiøse området er manifestasjonar av Guds ande, berre profilen er kristeleg.

”Mine kjære! Tru ikkje kvar ei ånd, men prøv åndene om dei er av Gud!” skreiv Johannes i sitt hyrdebrev. (1.Joh.4:1) Falske profetar gjorde den åndelege tidssituasjonen uklår og farefull. Apostelen sine ord er lynande kl
åre og gjev adressatane hjelp til å skilje sanningsånda og villfaringsånda både for deira eigen del og for forsamlinga.

Slik rettleiing får ein lite av i dag. Skrifta sine formaningar vert ikkje påakta. Det er i seg sjølv eit teikn på villfaring, og utviklinga dei siste 50 åra viser det same: Gjennom ein kombinasjon av uklår lære, ekstrem musikk og ekstremt fokus åndsoppleving, har villfaringsånda  teke seg til rette innan mest alle forsamlingar utan nemneverdig motstand.   

Vara dykk for dei falske profetane! sa Jesus, dei kjem til dykk i saueham... ”Herre, Herre! Har vi ikkje profetert i ditt namn, drive ut vonde ånder i ditt namn, og gjort mange kraftige gjerningar i ditt namn?” svarar desse den dagen dei vert avslørte. (Matt 7:15f) Dynamikken i forføringa deira ser ut til å vere ei overåndeleg utrustning og ein ”profetisk inspirasjon” som utrettar mirakel i Jesu namn. Dei brukar altså Jesu namn som kraftkjelde og hjelp til å gjennomføre menneskelege  og religiøse ønskje og behov.  Med ein slik kristeleg profil er det ikkje rart at Jesus sa dei skulle forføra mange.  Les meir ...1. mai møtet på Jæren med Jan Bygstad er nå lagt ut på nettet
josafat.no, 30.06.08


Talen som Jan Bygstad hadde på 1. mai i år på Kleppe Bedehus, er nå lagt ut på nettet for å kunne høres direkte eller for nedlasting. Bygstad taler her over temaet «Lovløshetens hemmelighet» ut fra Mat. 24 og 2. Tess 2, og han konkluder med at Norge er under Guds dom.

Bedehuset på Kleppe var fylt til trengsel, og mange har også i ettertid fått høre talen på ulike opptak eller sett den på storskjem på DVD-video. Du kan også bestille disse og andre opptak fra 1. mai samlingen på Jæren ved å gå inn på linkene under.


Talen kan høres på nettet ved å klikke her, på de danske bloggsidene «Lyd i natten»!

Bestilling av CD, CD på MP3 format eller DVD-Video av møtene

Bakgrunnen for 1. mai møtene på Jæren

Se komplett program her  


 

450.000 små myrdet på 30 år
Sakset fra www.idag.no,
16.06.2008 12:20
Jeg står for Gud som allting vet, og slår mitt øye skamfullt ned. Jeg vet min synd at den er stor, i tanker gjerninger og ord. Det meg i gjennom hjerte skjær. O Gud meg synder nådig vær.

Biskop Børre Knutsen sang med kjent, malmfull stemme i Forum. Legemet er skrøpelig og rammet av sykdom. Men ånden er fortsatt sterk og talen klar. - 450.000 barn er borte. Like mange som en 6 -7 Hiroshima bomber ville kunne ta livet av. En by så stor som Bergen og Trondheim til sammen er borte på 30 år. Og vi må be «forlat oss vår skyld som vi forlater våre skyldnere».

Som kristne forstår vi at vi er en synder når vi stiller oss i Guds gjennomtrengende lys, sa Børre til de ca. 400 mennesker som var samlet i Forum for å minnes de tapte liv av at abortloven har vært norsk lov i 30 år. «Den norske kirke i eksil» startet opp på Torgallmenningen og gikk en stille sørgemarsj til Forum i Bergen. Les mer ...


En sammenheng:

”Catch the fire”, Stortingsopprør og skogbranner?
Av Jørgen Høgetveit, sakset fra www.Kommentar-Avisa.no – 14.06.08 

Nylig fikk jeg inn en e-mail som skrev følgende: «Eg las i Jesaia kap. 9 i dagtidleg(13.6), og eg undra meg då eg las det, med tanke på det som no skjer både i Stortinget og det som skjer på Sørlandet. Det er vel Øivind Andersen som seier at ordet ”tilfeldighet” skulle ikkje finnast i ein kristen sitt vokabular. Jes 9:v.18 ”For ugudeligheten brenner som ild. Den fortærer torn og tistel, og den setter fyr på den tykkeste skogen, så den virvler høyt opp i røk. v. 19 Ved Herrens, hærskarenes Guds vrede er landet satt i brann. . .»  «Mon ikkje det er Herren som talar», avslutter han.

Skogbrannen: Ja, man undres over den forferdelige skogbrann som truer hus og hjem, brent ned titals hytter og legger over 30 000 da skog svart og fremdeles synes ute av kontroll. Store deler av Agder ser røyken eller kjenner røyklukta og den når like til Vestfold og Nord Jylland. Les mer ...

 


– Vi venter på Herrens inngripen!
josafat.no, 10.06.08

Det er Jørgen Høgetveit som uttrykker seg slik, og han understreker at i morgen står det store "slaget"  på Stortinget om Ny ekteskapslov. – Kanskje det verste Gudsopprør i Norge i nyere tid - i allefall en foreløbig kulimminasjon på dette opprøret inntil nå. Vi venter på Herrens inngripen!

Han påpeker videre at hvis alle sanne kristne samlet seg i bønnegrupper over hele landet og gikk på kne og ropte botsbønner til Gud som Daniel og Nehemias – så ville de bli hørt i himmelen. – Gud hører bønnerop i Jesu navn. Husk også Jer. 33:3: «Rop til meg, og jeg vil svare deg, jeg vil forkynne deg store og ufattelige ting, ting som du ikke kjenner.», sier han.

Svein Villy Sandnes har intervjuet Jørgen Høgetveit om den aktuelle åndssituasjonen vi nå er inne i.
Les hele intervjuet her...


Stortinget fører dom over det norske folk
josafat.no, 09.06.08
Om det ikkje skjer eit under frå himmelen, vil me onsdag 11. juni oppleve at Odelstinget vedtek ei lov som fører dom over det norske folk. Lova skal deretter godkjennast i Lagtinget tirsdag 17. juni. Me vil difor understreke det Jan Bygstad m.a. sa då han talte på 1. mai møtet på Jæren denne våren: «PÅ KNE VENNER!» Det som no skjer er ein katastrofe for vårt land og folk, og det undrar oss at stortingsrepresentantar ikkje har ynskje eller vilje til å utgreie ei så viktige sak, men let seg styre av små pressgrupper. Les meir ...


Ja til fortsatt kristen formålsparagraf!?
josafat.no, 09.06.08
Det er med undring og takk til Herren at me dei siste dagane har kunna lese i media om at den raudgrøne regjeringa ikkje har klart å få til eit breidt forlik på grunnlag av Bostad-utvalet sitt framlegg til ny føremålsparagraf i skulen. Mange har bedt for saka, og den vert no utsett til hausten! Me vil difor be om at kristenfolket fortset å be for denne saka - om at me må få behalda ein kristen formålsparagraf, og at regjerninga ikkje får rasere meir av vår kristne arv og dra oss enno djupare inn under Guds vreide og dom. Sjå tidlegare oppslag om saka: Informasjon om status og mediaoppslag for aksjonen  «Ja til forsatt kristen formålsparagraf!» 


John MacArthur om "The Purpose Driven Life"
josafat.no, 24.05.08Høyr
kva John MacArthurs seier om boka som i dag vert omfavna i nær sagt alle kristne samanhengar "Målrettet liv" av Rick Warren, Saddleback.
 MacArthurs seier mellom anna om innhaldet: (Engelsk) – Nor repentance, no judgement, no hell, no heaven, no self-denial, no discussion of sin, no laying down of the Law of God against which the sinner is broken, no sense of guilt, no sense of condemnation, no fear of eternal torment.  That is an inadeguat gospel....(YouTube 15. februar 2008) Sjå videon her

 

– På kne venner!
1. mai møta på Jæren 2008, josafat.no, 18.05.08

Det var Jan Bygstad som kom med denne formaning til misjonsfolket på Kleppe Bedehus 1. mai 2008. Bedehuset på Kleppe var fylt til trengsel da Jan Bygstad og Aksel Valen Sendstad talte på kveldsmøtene.

Jan Bygstad talte over temaet «Lovløshetens hemmelighet» ut fra Mat. 24 og 2. Tess 2, og han konkluderte med at Norge er under Guds dom. I denne situasjon formante Bygstad misjonsfolket og sa: – På kne venner! Han understreket videre at når du ber om vekkelse for det norske folk,  ber du også om nødstider - for det er i nødstider vekkelser oppstår.

Elles var det «Forfallskulturen i blant oss!» som var tema for møtene.  Aksel Valen-Sendstad talte over temaet «Kristi himmelfart og vår» på Randaberg tidligere på dagen, og Per Braaten over temaet «Nyttige lærdommer fra Lots livshistorie» på Lura om formiddagen. Det var også møter onsdag 30. om kvelden.


Bestilling av CD, CD på MP3 format eller DVD-Video av møtene

Bakgrunnen for 1. mai møtene på Jæren

Se komplett program her  Er roden hellig, er grenene det også - om Rick Warren.
Av Poul Erik Haahr, 18.05.08

I avisen, USA TODAY, er der en artikel om en af tidens hele store evangelister, Rick Warren. Heri udtaler han: ”Jeg ønsker blot at bygge en hær af troende” og videre ”Jeg har et mål. Det kaldes verden. Hele evangeliet for hele verden.” 

Et godt og bibelsk velfunderet formål, helt i tråd med Jesu befaling: ”Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer.” 

Og man må sige at formålet ikke bare er fine hensigtserklæringer. Rick Warren gør noget ved det i praksis! Således er Saddleback, som er den kirke han er leder af, vokset til ca. 22 - 23.000 ugentlige kirkegængere siden grundlæggelsen i 1980. Han har endvidere undervist over 400.000 kirkeledere i 162 lande i de principper, der har givet ham den enorme vækst og han har ligeledes formidlet modellen for succes videre gennem to bøger: ’The Purpose Driven Church’ fra 1995, der redegør for hvordan man tiltrækker kirkefremmede ved brug af tidens pop-kultur (solgt i over 1.000.000 eksemplarer) og bestselleren ’The Purpose Driven Life’ fra 2002 (solgt i over 24 millioner eksemplarer), der bevæger sig mere på det personlige plan. Les hele artikkelen her ...


Våg å stå som Daniel!

Av Axel L. Saxe, Hagavik, sakset fra Dagen-Magasinet, 30.05.01
Styrelederen ved Kvam Kristne Skule, Eivind Straumstein, protesterer i Dagen Magazinet 28. april med rette mot den totalitære tenkningen som kom til uttrykk i statsråd Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål som ble stilt henne i Stortingets spørretime onsdag i siste uke. Selvsagt må kristne friskoler få undervise i tråd med sin i Bibelen funderte overbevisning om at enhver form for homoseksuell praksis – uansett hva Stortinget måtte vedta – er og forblir synd imot Guds bud! Les mer ...Sosialistregjeringa – ein trussel mot demokratiske rettar
Av Eivind Straumstein, Styreleiar, Kvam Kristne Skule, saksa frå Dagen-Magazinet 28.04.08


I Stortinget sin spørjetime onsdag, og på spørsmål om korleis kristne friskular kan praktisere undevisning i høve til framlegg til ny ekteskapslov, går barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt langt i å true kristne friskular og trussamfunn til å forkaste sitt eige trusfundament. Ho opplyser at dei kristne friskulane som ikkje underviser at homofil praksis er normalt og naturleg, kan miste statstilskotet!

Dette er ikkje overraskande utspel frå ei sosialistisk regjering som i stadig større grad opptrer totalitært, men det får dramatiske konsekvensar dersom trugsmålet vert realisert. For då er det ikkje lenger reelle demokratiske rettar og prinsipp som ligg til grunn for styresettet i Norge. Det er direkte misbruk av makt når regjeringa (ut)nyttar sin posisjon til å innsnevre eller totalt strupe vilkåra for utøving av sentrale rettar og prinsipp.  (Sjå websidene til www.kks.as )   Les meir...

 Det konstruerte barnet

Av  filosof Nina Karin Monsen, Sakset fra DagenMagazinet, 29.03.08

I kulissene bak vår rød – grønne regjering hører jeg en rå latter fra jungelen. For seksti – sytti år siden levde en patriarkalsk tyrann med et tradisjonelt kvinnesyn. Han ville konstruere den ariske rase på nytt, alle skulle ha blå øyne, hvit hud, lyst hår, en vakker kropp og korrekt hodeform, samt høy intelligens. Rasehygiene var allment tankegods i hele Europa. Nå kan det se ut som om den siden som vi trodde tapte krigen, allikevel vant. Det tok bare litt lenger tid og skjer på en litt annen måte enn de ønsket det. Vi forstår nå hvorfor regjeringen har det travelt og ikke vil begrunne sin likestillingsfanatisme.
 Les mer ...

 

– Be også for meg!
Av Ludvig Hope (1871–1954)
Gode evner, sunt vett og praktisk sans kan hjelpe en kristen lagt på vei i mange livsoppgaver. Men den som skal forkynne Guds ord, duger ikke til noen ting om han ikke får ekstra hjelp hver gang han stiger fram for å forkynne Ordet. Kunnskap, talegaver, kristelige ord – alt er uten gagn dersom ikke Guds Ånd bærer ordene, og ånd rører ved ånd hos ham som taler. Les mer ...Opp ned – kristendom og mennesketankar
Av Gunnar Soppeland, kronikk i Dagen Magazinet, 25.02.08

Eit særmerke med kristendommen er at han vender opp ned på mange menneskelege tankebilete og omgrep så dei vert uskjønlege for det vesle vitet. Menneskeleg stordom og velmakt har gjennom tida vakse i takt med kunnskap og utvikling. Slektledd etter slektledd har innreia tilværet med kulissar som har avspegla tankebileta deira.

Når så desse tankebileta vert gjennomlyste av kristendomen, vert stordommen som mennesket innbillar seg at det har, og stordommen som det faktisk har i følgje kristendommen, diametrale motsetnader. Ser ein etter, uttalar Guds ord seg nedsetjande og fordømmande om det som mennesket i sin visdom opphøgjer: Vinning vert til tap, og tap til vinning. Les meir ..
 

Korleis arbeider Herren?
Av Dag Rune Lid, josafat.no, 25.2.08
Det katastrofale hadde skjedd. Han som dei hadde satsa livet på, han som dei trudde skulle forløysa landet deira frå fienden - var død. Framfor augo deira hadde han vorte dømd til døden, og krossfest på brutalt og forferdeleg vis. Det var heilt ufatteleg.

Han hadde berre gjort godt. Han hadde lægt dei sjuke. Han hadde gjort døde levande. Han hadde gjort blinde sjåande - og så hadde dei lagt han for hat og teke livet av han. Det var som dei ikkje kunne fatte at menneske kunne handle slik. Han var som eit lam, og let seg hudflette, tornekrone og nagla til krossen. Les meir ...

 

Et kritisk søkelys på menigheten Saddleback
I tre kronikker i Dagen Magazinet(18.-20.02.08) går Jon Kvalbein inn og retter et kritisk søkelys mot fire saksområder i menigheten Saddleback: Den kulturbaserte målgruppetenkningen, pastorsentreringen, vekstmålingen og forkynnelsen. I en tid med lite vekkelse retter mange kirkeledere sine øyne mot menigheter som har opplevd sterk vekst. Ikke få har reist til USA for å lære av amerikanske storbymenigheter. Deres strategier og metoder er i større og mindre grad blitt overført også til Norge.  Impulsene fra menigheten  Saddleback har også  fått stor innflytelse i Norge. Les kronikkene her ...For i håpet er vi frelst
Av Per Bergene Holm rektor Bibelskolen på Fossnes , kronikk i Dagen Magazinet 13.02.08
Svein Magne Pedersens sier i Dagen Magazinet 4. februar at når vi ikke opplever allmenn helbredelse fra sykdom iblant oss, så er det noe galt hos oss, med vår mottakerevne. For Gud vil ifølge Pedersen at alle skal bli helbredet. Men apostelen Paulus skriver her i Rom 8 at vi ikke har noe allment løfte om forløsning for vårt legeme her i tiden. Det håper vi derimot på og lengter etter med tålmodighet. Visst tror vi at Gud kan helbrede når og hvor han vil, og det ber vi om når noen iblant oss er syke. Men vi vet ikke alltid hva vi skal be om, vi forstår så lite og ser så kort. Da kommer Ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet og går i forbønn for oss, sier apostelen, og Ånden vet hva som er Guds vilje.  Les mer ...


Sex-revolusjonen i perspektiv

Av lektor Jon Kvalbein, kronikk Dagen-Magazine, 4.2.08
Landet vårt befinner seg i en nyliberalistisk seksualrevolusjon, der ekteskapet og kjernefamilien brytes ned som samfunnets grunncelle. Et stort antall ekteskap ender i skilsmisse. Samboerskap er blitt vanlig, og disse oppløses 3-4 ganger oftere enn ekteskap. Mange barn vokser opp i hjem uten far eller mor. Barna lærer i skolen at alle samlivsformer er like bra. Preventive midler deles ut til mindreårige. Den kristne seksualmoralen betraktes som avleggs. Pornografi er lett tilgjengelig via internett, film og blader. Noen historiske erfaringer kan hjelpe oss til å sette den aktuelle familieoppløsningen inn i et større perspektiv. Les mer ...

 

Er homofile parforhold like stabile som ekteskap?
Av
Øivind Benestad, Prosjektleder for MorFarBarn.no, Dagen-Magazinet, 29.1.08
«Homofile parforhold er like stabile som ekteskap» var overskriften på en NTB-melding som en lang rekke aviser trykket 24. januar. Følgende påstand var sentral i NTB-meldingen: «Det finnes mange myter og fordommer om mennesker med homoseksuell legning, blant annet at homofile parforhold er mindre stabile. Men ifølge studiene som nylig er publisert i tidsskriftet Developmental Psychology, er dette feil.» Stemmer det at enkjønnede parforhold er like stabile som ekteskap? Svaret er et klart nei. Les mer ...


Kirkens homofili-kollisjon

Av Oddvar Dahl, Nærbø, Debattinnlegg, Sakset fra Dagen, 20.12.07
Mange mener nå at kirken kan leve med to syn på den såkalte homofilisaken. Syn 1: Homofilt samliv er synd. Og ubotferdige arver ikke Guds rike. (1.Kor. 6:9) Syn 2: Homofilt samliv er helt ok. (Skriftbevis mangler) Og om dette tenker man visst slik: «Det gjelder jo bare nyanser i bibeltolkning, - det viktigste nå er å få ro, da får dette ingen store konsekvenser. Og litt «krangel» av og til får man tåle osv.» ... Om en del lokførere i NSB for eksempel slo seg sammen og sa: Fra nå av vil vi stanse på grønt lys og kjøre på rødt lys! NSB må jo kunne leve med to syn på en slik sak! Det er jo bare tale om forskjellige fargenyanser. Les mer ...Det glade budskap i en mørk tid
Av Eivind Gjerde, Erik Høiby, Olav H. Kydland, Sakset fra Dagen, 20.12.07

Den rødgrønne regjering har nå lagt fram et forslag til kjønnsnøytral ekteskapslov, hvor homofile og lesbiske skal få inngå juridisk bindende "ekteskap" på samme linje som heterofile. Hva innebærer dette? Det er ikke noe annet enn et demonisk opprør mot Den treenige Gud og hans livslover for menneskene. Man bryr seg ikke om Guds skaperordning lenger. Man bryr seg heller ikke om Grunnlovens ¤ 2, men bryter den med åpenhet og frekkhet. Uten å foreta noen konsekvensanalyse av dette forslaget, drister regjeringen seg til å forkaste Den treenige Guds livslover og sier ja til det Guds ord betegner som "skammelig utukt". Les mer ...


Guds velsignelse – og vår tid!
Av Gunnar Helge Ødegårdstuen, Tromsø,  sakset fra Dagen 18.12.07
Norge er et rikt land hører vi til stadighet. Ja, det er et av de rikeste land i verden.  Men samtidig ser og hører vi, i forbindelsen med budsjettbehandlingene i kommunene: «Det må spares. - Vi har ikke nok økonomi. - Blir for store underskudd.» Så må det skjæres ned på sykehjemsplasser. Helsetjenesten får mindre rammer. Skoler må legges ned osv. osv. Og skal dette unngåes må det innføres flere og nye avgifter og skatter. Les mer ...– Selvransakelsen burde gått dypere
Sakset fra Dagen, 24.11.07, av Tor Hjalmar Sævik

Både karismatiske Reidar Paulsen og klassisk lutherske Jan Bygstad mener selvransakelsen i Willow Creek er prisverdig, men skulle ønske den var enda mer grunnleggende.

Reidar Paulsen er pastor i Kristkirken i Bergen og har vært en av de fremste døråpnerne for karismatiske innslag i lutherske lag av norsk kristenliv de siste tiårene.

– Det som skjer nå i Willow Creek, er interessant og et eksempel på noe av det beste i amerikansk kirkeliv: den utrolige åpenheten også når det gjelder feil og mangler ved eget arbeid. På den andre siden skulle jeg nok ønske at pastor Hybels og folkene hans hadde våget å stille spørsmål ved den grunnleggende filosofien for menigheten. Ifølge Greg Hawkins omfatter omvendelsen deres ikke deres søkersensitive innretning. Han går så langt som å understreke at de ikke bare er søkersensitive, men søkerbesatt, sier Paulsen.

– Man prøver å skreddersy et menighetsopplegg i samsvar med det markedet viser at det er interesse for. Resultatet kan nok bli stor vekst. Men det grunnleggende problemet med kristen forkynnelse er at vi er satt til å formidle noe mennesket av seg selv ikke spør etter og ikke føler behov for. Derfor står et markedstilpasset opplegg i fare for å gi menneskene en kristendom som ikke er sann kristendom, sier Bygstad. Les hele artikkelen ...


Hvordan kommunisere med de unge!
Av Eivind Gjerde, 24.11.07, Bibelsk Tro


Hvor er de unge?
I dag er det heller et sjeldent syn å se unge og eldre samlet sammen om Guds Ord i kirker og bedehus. Det er kommet inn en slags "generasjonskløft" mellom de unge og de eldre mange steder. De unge har sine møter og de eldre har sine møter. Mange steder er det dessverre slik at de unge ikke har egne møter en gang. Og hvorfor?

Svaret er enkelt: Det er få unge troende igjen. De eldre ser dette og sørger. De spør seg selv: Hva kan vi gjøre for å nå de unge med evangeliet, slik at de blir frelst og finner sin plass i det kristne arbeidet? Les mer ...Frafallet ødelegger kloden
Utlagt 24.11.07, Av Jørgen Høgetveit, sakset fra  www.Kommentar-Avisa.no
Hva Herren mener om slikt forvalteropplegg av den fremste skaper og forvalter – mennesket – ser vi i den ”naturkatastrofe” som rammet Sodoma og Gomorra. Vi kan for øvrig bare kaste et lite blikk mot den demografiske vinter som rammer Vesten – den første sivilisasjon som ”frivillig tar livet av seg selv” i flg. tidligere direktør i Norges bank, H. Skånland. Det er nettopp slik ustyrlig grådighet som brudd på Guds ordning av forholdet mellom mann og kvinne (homofili og ekteskapslov) som fører til naturkatastrofene som nå gror fram helt i flg. Joh. Åp. og Bibelens forøvrige vitnesbyrd. At ikke en biskop – ja flere med – forstår det – er mer enn tragisk. Og slutten på det – som fører til de største naturkatastrofer – kan man lese seg til i Joh.Åp kp. 17 og 18. Les mer ...


Pressens faglige utvalg og ytringsfriheten
Utlagt 24.11.07, av Jørgen Høgetveit, sakset fra www.Kommentar-Avisa.no

Jeg har alltid hatt et noe reservert forhold til de som kaller seg ”den fjerde statsmakt” fordi den aldeles ikke er noen folkevalgt makt som de andre tre – og dermed ingen demokratisk makt. De er selvetablerte og endatil med en egen ”domstol” PFU. Og denne ”domstolen” har gjennom tiden sagt mye rart. Bl.a. stod den ikke opp mot, men forsvarte raseringen av Gr.l. § 100 da den ble ødelagt til det ugjenkjennelige i feb. 2006. De kjempet drabelig for Magazinets og redaktørens rett til i ytringsfrihetens navn å gjøre narr av andres tro og religion med Muhammedkarikaturene. Det har ikke noe med ytringsfrihet å gjøre, men er kort og godt dårlig folkeskikk. Andres feilaktige tro skal i hovedsak møtes med sann og skarp kritikk – ikke hån. Men i dag håner man alt og alle uten at noe er opphøyet og hellig – aldeles ikke det fundament – Den Hellig Skrift – som hele vår sivilisasjon med menneskerettene og dermed ytringsfriheten bygger på. Dem håner man fordi de slår ikke tilbake med vold og drap. Les mer ...


Kvam Kristne Skule fikk endelig starte
josafat.no, 28.08.07
I juni, etter at den nye privatskoleloven ble vedtatt, fikk plutselig de skolene som ble rammet av frysloven i 2005 mulighet for å søke på ny om godkjenning til Utdanningsdirektoratet. Av de 8 skolene som klarte å få klar søknaden, var det bare Kvam Kristne Skule (KKS) i Norheimsund i Hardanger som ble godkjent.

Tirsdag 21. august, 18. dager etter godkjenning, kunne den nytilsatte rektoren Øyvind Fonn ønske spente elever velkomne til den første skoledagen på den nye skolen. Da stod elleve elever klar, og i tillegg kommer 2 elever senere i høst.

I tillegg til elever og lærere, var flere foreldre og venner av skolen møtt fram for å ta del i høytidsstunden på denne historiske dagen. Mange opplever at det er et Guds under at skolen nå fikk godkjenning, og i løpet av kort tid har KKS fått lokaliteter, rektor og 3-4 lærere til å ta seg av undervisningen.

Styreformann for skolen, Eivind Straumstein, er svært glad for det som har skjedd, og for alle de som har bedt for skolen. Han understreker også at han ville være svært glad om mange fortsatt vil huske på skolen i bønn i tiden fremover. Les mer på skolens egne websider ....


Profeten Daniel og evangelisk bøn
Av Johannes Kleppa, sakset fra leder i Dagen lørdag 11. august 2007
Guds ord viser at bøn er ei viktig og sentral sak i kristenlivet. Vi tenkjer lett for smått og overflatisk om bøn, og difor brukar vi for lita tid til bøn. Dessutan tenkjer vi lett for lovisk, og for sjølvsentrert og egoistisk. Då vert bøna eit sjølvoppteke strev. Det er viktig at vi lærer å tenkja like allsidig om bøn som Guds ord gjer, og ikkje minst at vi tenkjer evangelisk. Bøn i Jesu namn er ei bøn i tillit til Guds miskunn. Slik bøn er bora av åndskraft. Profeten Daniel kan vera ein god læremeister i bøn, både fordi han bad rett og fordi han bad uthaldande. Han sigra i bøn, og fekk med det stor innverknad i samfunnet. Les meir ...


Bostad-utvalget avkristner skolen
Av Jon Kvalbein, Dagen, kronikk, 16.07.07

Dersom Bostad-utvalgets forslag til nye formålsparagrafer i barnehage og skole blir vedtatt, innebærer dette et definitivt brudd med en sammenhengende kristen skoletradisjon fra skolen ble etablert i Norge i 1739. Barna vil i praksis bli oppdradd til relativisme.

KRL-faget innebar slutten på en kristen trosopplæring i skolen. I LæreplanverketI av 1997 ble alle religioner og livssyn likestilte: «De samme pedagogiske prinsipper skal legges til grunn for arbeidet med kristendommen og andre religioner og livssyn. Faget skal være åpent og bidra til innsikt, respekt og dialog på tvers av tros- og livssynsgrenser og fremme forståelse og toleranse i religiøse og moralske spørsmål. Faget skal gi kunnskap om, ikke opplæring til, en bestemt tro.» Les mer ...


Vårt forhold til vranglæren

Av Ole Hallesby, avskrift av tale holdt på Tryggheim på Jæren 1. mai 1957, utlagt josafat.no 16.05.07

Vi har vel hørt at den liberale teologi er død. For noen år siden så fortalte en universitetsprofessor i domkirken i Oslo dette. Og det var mange som trodde det, og ble glade - naturligvis. Jeg visste jo at den ikke var død, det var jo flere enn meg, og jeg sa da ifra - at dødsattesten var ikke i orden. Så var det noen som skrev og sa det at jeg hadde vel kanskje tatt munnen litt full, så jeg ikke kunne greie dette her. Så satte jeg meg ned og skrev litt da, om hvor liberale de var der borte på Universitetet. Men det slapp jeg å offentliggjøre. For så holdt jeg denne talen i radio - vet de, og etter på det så grep biskop Schjelderup inn. Og i løpet av to dager så visste hele Norge at den liberale teologi var i live. Men Schjelderup ville mer enn det der. Les mer ...Hvor lan
gt er frafallet kommet?
Av
 Nils Dybdal-Holthe, sakset fra Nytt_i_natten, utlagt 12.5.07

Jeg tror det særlig er to merker på sann kristendom.
Mellom all annen god og vakker mennesketale, vil vi ikke finne talen om syndefordervet og derfor heller ikke om forsoningen og nåden. Synd og nåde er to kjerneord i en rett forkynnelse. Ordet syndeforderv sier at jeg er fortapt og dømt uten å være særlig stygg moralsk. Og talen om forsoningen sier at Jesus bar Guds vrede over mine synder derfor kan jeg få nåde. Derfor døde han. Men begge disse to ting er til anstøt for vår menneskelige natur. Jo lenger en predikant fjerner seg fra en hel Bibel, jo mindre vil han tale just om disse to ting. Da blir religionen moral, et fint liv, hjemmehygge, hjelp til folk i nød, ja, et sosialt evangelium. Les mer ...

Se også Nils Dybdal-Holthe sin egen bloggHelvedstalen

Av Mikkel Vigilius, sakse fra
Shafan.dk, utlagt 8.5.07

Få prædikener huskes efter et halvt århundrede.
Ole Hallesbys radioprædiken fra 1953 er en undtagelse.
I Nordens nyere kirkehistorie har ingen prædiken vakt så megen opsigt og skabt så stærke reaktioner som den.
Den rystede Norge og rejste en pressestorm.
Ole Hallesby selv blev udskældt, hånet og frakendt al menneskelig og teologisk anstændighed.

Det var en ganske kort tale på et kvartér. Den blev transmitteret fra indremissionens storsal i Oslo og sendt ud over den nationale radio. Hallesby var klar over, at han sikkert aldrig igen ville få anledning til at tale til så mange landsmænd. Les mer ...


Den tause vranglære
Av Per Bergene Holm, sakset fra Dagen, 8.5.07

Overskriften er hentet fra en artikkel jeg leste i min ungdom. Den var skrevet av Tor Sneltvedt, sekretær i Langesundsfjorden Indremisjon. Emnet er like aktuelt i dag.

Vi er gjerne oppmerksomme på den uttalte vranglære - alt som sies som strider mot Guds ord, om det er utviklingslære, fosterdrap, homofili, kvinnelige prester osv. Men vi har lett for å overse den tause vranglære - alt Guds ord som forties. Les mer ...

 

– Blir ikke frelst i vår egen drakt
Av Ove Eikje, Sakset fra Dagen, 03.05.07
– Satan lurer mange mennesker ved å si at de kommer til himmelen hvis de selv vil. Men eneste mulighet for oss til å bli frelst er å ta imot Jesu rettferdighet.

Dette sa den danske forkynner Hans Erik Nissen i sin tale til et fullsatt Kleppe bedehus den 1. mai.

Han hadde som tema «Frelse fra den kommende vrede», og pekte på at det er lite tale om Guds vrede og straff i vår tid.

– Men det er ingen i Bibelen som taler så mye om helvete og fortapelse som Jesus gjør. Han understreker blant annet at mange skal komme på dommens dag og si: «Herre, Herre». Men Jesus kjenner dem ikke, og de får ikke komme inn i Guds rike, selv om de hadde vært aktive i menigheten, og i menneskers og egne øyne hadde tjent Gud med profetier, åndsutdrivelser og kraftige gjerninger. Det hadde aldri falt dem inn at de stod utenfor Guds rike. De trodde at deres tjeneste skulle frelse dem, - men de var ikke kjent av Jesus, sa Hans Erik Nissen. Les mer ...
 

 


Her kan du laste ned talene av Nissen og Bygstad i MP3 format


1. mai møte på Jæren 2007
Av Dag Rune Lid, 25.04.07,josafat.no
Vardevakt arrangerer igjen 1. mai møte på Jæren. Det er oppmuntrende for Guds folk at det er noen som tar slike initiativ og som våger å sette tidsaktuelle tema på dagsorden, som bryter med tidsånden - sentrale tema som har til hensikt å vekke kristenfolket på Ordets grunn. Dette året skal det også kjøres et brett oppslag i avisen Dagen hvor hele talen til Ole Hallesby fra 1957 skal settes på trykk, og arrangementet skal også dekkes av avisen. Det hadde derfor vært godt om de troende kunne løfte sine hender til Herren og be om at dette budskapet kunne få slå ned i kristenfolket til vekkelse, og vi trenger også at Guds folk ber om åndsmakt over budskapet til Hans Erik Nissen og Jan Bygstad når de skal stige frem for folket disse dagene på Jæren. I åndskampen er det bare åndsmakt fra himmelen som kan nedkjempe vondskapens åndehær - og det trengs i denne skjebnetid for vårt folk og land! Husk at de løftende hender har gitt seier i åndskampen før(2. Mosebok 17) Les mer ...
 

- Den liberale teologi er ikke død
Av Ove Eikje, Dagen, 30.04.07
Professor Ole Hallesbys foredrag på 1. mai møtet på Tryggheim ungdomsskole på Nærbø for 50 år siden, ble et kraftig oppgjør med den liberale teologi. - Vi har vel hørt at den liberale teologi er død. For noen år siden fortalte en universitetsprofessor dette i domkirken i Oslo. Det var mange som trodde det, og ble naturligvis glade. Men sammen med flere andre visste jeg at den ikke var død, og sa ifra om at dødsattesten ikke var i orden. Slik startet professor Ole Hallesby (1879-1961) sin tale den 1. mai 1957 på Jæren. Les mer …   


Ole Hallesbys radiotale fra 1953! (Helvetestalen)
Tale av Ole Hallesby, jan. 1957, utlagt 1.5.07

«Og det skjedde mens de vandret på veien da sa en til ham:
"Jeg vil følge deg hvorhen du går".
Og Jesus sa til ham: "Revene har huler og himmelens fugler reder, men menneskesønnen har ikke det han kan helle sin hode til".
Han sa til en annen: "Følg meg", men han sa:
Herre gi meg først lov til å gå bort å begrave min far.
Men Han sa til ham: "La de døde begrave sine døde, men gå du avsted å forkynn Guds rike". Også en annen sa: "Jeg vil følge Deg, Herre. Men gi meg først lov til å si farvel til dem der hjemme". Men Jesus sa til ham:
"Ingen som legger sin hånd på plogen og ser seg tilbake, er skikket for Guds rike". (Luk 9, 57-62). Les mer ...


Hjelpeløshet og bønn hører sammen
Av Ole Hallesby, Sakset fra bønnens verden (Dansk)
Bønn og hjelpeløshet hører uløselig sammen. Det er visst bare den hjelpeløse, som kan be ... La deg derfor ikke engste av din hjelpeløshet, og la den fremfor alt ikke hindre deg i å be. Fordi den er bønnens egentlige hemmelighet og drivende kraft. Derfor skal du heller prøve å takke Gud for hjelpeløshetens gave. Det er en av de største gaver, som Gud har gitt oss. Fordi det er alene igjennom hjelpeløsheten vi lukker oss opp, så Jesus kan gå inn i vår nød med all sin nåde og gave. Les mer ...


Sann eller falsk vekkelse

Av Arne Helge Teigen, Sakset fra hans egen bloggside, utlagt 1.5.07
Et bibelsk eksempel som viser hvordan vekkelsen kommer, er fortellingen om apostelen Peters tale på pinsedag, rett etter Jesu oppstandelse (Apgj. 2. 37 - 38). Peter anklager sine tilhørere for at de har gjort seg skyldige i at Jesus ble korsfestet. Ved denne forkynnelse ble folkemengden vekket opp. De innså hva de hadde vært med på, og at de hadde begått en uhyrlig synd. Så spurte de Peter hva de nå skulle gjøre. På det tidspunkt da de stilte dette spørsmålet befant de seg i vekkelsen. De fryktet for dommen over sin synd, og så ingen utvei. Nettopp da de var i denne situasjonen forkynte Peter evangeliet for dem. Den eneste redning for dem alle, var å motta syndenes forlatelse i Jesu navn, og la seg døpe. Les mer ...


- Jeg har fått mer enn tusen brev!

Sakset fra boken "Lyset fra Golgata", Sambåndet forlag 2006

«Jeg kan huske jeg var på Arbeidermøtet  i Oslo i desember dette året, altså i 1953. Og jeg skal aldri glemme da den rakryggede og ydmyke professoren(Ole Hallesby) sto fram for å fortelle litt om hvordan han hadde opplevd den siste harde tiden han nå hadde vært gjennom. Men, forsatte Martin Omdal, dere skulle sett professoren strålte, da han sa: – Men, mine venner, jeg har fått mer enn tusen brev! Mer enn tusen brev fra kvinner og menn, omkring i Norge, som på grunn av den prekenen har måtte gjøre opp sin sak med Gud - og er blitt frelst!»


Intervju med den danske legen Poul Erik Haahr
Av Dag Rune Lid, josafat.no, 25.04.07

For en tid siden hadde vi på denne siden et oppslag vedr. en rapport som den danske legen og kirurgen Poul Erik Haahr fra Ålborg hadde skrevet. 
Les hele rapporten her.  Rapporten er avslørende og rystende, og viser oss hvordan endetidens store frafall vil skje. Nå er Poul Erik Haahr intervjuet av en lokalradio i Danmark i sakens anledning, og du kan høre intervjuet på Beroa.org.
Intervjuet ligger under ”høyaktuelle tema!” i menyen til venstre eller du kan lytte på det direkte ved å klikke her.Abraham et dårlig valg?
Av Arne Helge Teigen, Sakset fra hans egen bloggside, utlagt 1.5.07
Var Abraham et dårlig valg? "Menneskelig" sett må svaret være ja. Abraham ble jo valgt til noe som han fullt og helt manglet forutsetninger for. At det "menneskelige" svar på dette spørsmålet blir ja, viser imidlertid hvor uendelig fjernt "menneskelige" vurderinger befinner seg fra Guds tanker. I seg selv bør dette gi oss en påminnelse om at Guds måte å gå frem på bygger på en forutsetning som det er høyst "menneskelig" å glemme, nemlig at Gud er allmektig og selv vil ha æren for hele sin frelsesgjerning. Les mer ...

 

Kan henda Herren gjer noko for oss
Av Dag Rune Lid, josafat.no, 13.04.07
Me opplever at fråfallet frå Guds ord får djupare og djupare grep om det norske folk, og som Guds folk tapar me slag etter slag i åndskampen. Skjer det ikkje noko endring kjem det til å gå gale med vårt kjære fedreland. Les meir ...


Informasjon om status og mediaoppslag for aksjonen  «Ja til forsatt kristen formålsparagraf!» 


Kor er Natans røyst? Er vi heimsøkt av Gud?

Av Gunnar Soppeland, Årdal, 12.04.07
I salme 32 ser David tilbake på ein frykteleg tilstand han hadde vore i. «Mi livssaft kvarv som i sommartørken», seier han. Det var Natan som fekk han tilbake til livet. Men hjelpa sat langt inne. Då Natan kom til han, lytta han andektig, let seg engasjere, vurderte saka og felte ein krass dom. Trass i at David og «den rike» var identiske, heldt David sin eigen person utanfor profetens ord. Like overfor sanninga om seg sjølv vrei han seg unna alvoret ved å gjere saka generell, formell og upersonleg.

Det var heldig for David at Natan ikkje veik unna spelet hans. Med fare for sitt eige liv gjekk han rett på sak og sa: «Du er mannen!» Overgangen frå det generelle til det personlege var brutal - men nødvendig. David sanna då synda si som han hadde prøvt å teie i hel og skjule. Og like hard og tung som Guds hand låg på han då han tagde, like nådig var den idet han sanna synda si. Les meir ...


Himmelen har makten!
Av Dag Rune Lid, josafat.no, 13.03.07
Vi opplever for tiden at de som sitter med makten vil bruke sin makt til å avkristne vårt kjære fedreland. Nå er det kampen om den kristne formålsparagrafen som står for tur, og hva blir det neste? Snur vi oss østover og ser mot de land hvor en aktivt har ryddet ut den kristne arv gjennom 70 år, ser en forferdelige frukter. Fundamentet for selv samfunnet er ødelagt, og resultatet burde ikke friste til gjentagelse. Når vi har så innlysende eksempler på langtidseffekten av å rydde ut de kristne grunnverdiene, burde vi ikke da heller prøve å lære av andres feil? Det undrer meg at en del ikke vil se disse iøynefallende konsekvensene. Les mer ...


Tenn vardar for vår kristne arv!
Av Dag Rune Lid, josafat.no, 17.02.07
Frå gamal tid tende dei vardar på fjella som varsla fienden. På dette viset kunne bodskapen om angrep varslast frå landsende til landsende og vekkje opp folket til kamp for folk og fedreland.

Me opplever for tida at regjeringa prøver på ulike vis å fjerne det som har med vår kristne arv å gjere. Den arv som har vore til så stor velsigning for vårt folk og land. Elias Blix gjev oss dette veldige perspektiv når har skriv:

«Vårt heimland i mørker lenge låg, og vankunna ljoset gøymde. Men, Gud, du i nåde til oss såg, din kjærleik oss ikkje gløymde. Du sende ditt ord til Noregs fjell, og ljos over landet strøymde.» Les meir ..Gud, hjelp oss å holde dine bud!

Av Hans Erik Nissen,  Nyt-i-Natten,  6.03.07
(Dansk) Det er de kristne, Jesus tænker på, når han siger: Fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste. De vantro har ingen kærlighed til Jesus, hans bud og vilje. De har ikke den kærlighed, som Jesus taler om. Derfor kan den ikke blive kold. Det kan den derimod blandt de frelste. Det sker, når de ikke lader Gud bestemme, hvordan de skal leve deres liv. Les mer ...


Vil fjerne den kristne formålsparagrafen
josafat.no, 24.02.7
Det er utvalgsmedlem i Bostadutvalget og leder av Human-Etisk Forbund Kristin Mile som sier til Klassekampen at hennes mål er å fjerne den kristne formålsparagrafen. Hun håper dette blir begynnelsen på slutten for kristen formålsparagraf.  Les hele artikkelen i Klassekampen.


Prøv alt, hold fast på det gode!
Av Dag Rune Lid, josafat.no, 27.02.07
Det er Paulus som skriver dette til sine venner i Tessalonikia. Det er snart gått 2000 år siden han skrev det, og på mange vis må vi vel si at hans anbefaling gjerne er mer aktuell enn noen gang. Utviklingen går så raskt innenfor kristenheten, og forandringene skjer så hurtig, at det er vanskelig å orientere seg i det som skjer på kristenfronten. Les mer ...

 

Når vranglæreren blir inkludert
Av Jon Kvalbein, Dagen, 21.02.07
I Dagen 17.2  gir styreleder Lars Gunnar Lie og generalsekretær Kjetil Aano en redegjørelse for Det Norske Misjonsselskaps syn, med utgangspunkt i spørsmål jeg har stilt 13.2 om Tor B. Jørgensens status som tillitsvalgt i NMS.  Jørgensen arbeider aktivt for å utforme et rituale for kirkelig velsignelse av homoseksuelle partnerskap. Hans syn er i strid med NMS sitt samlivsetiske dokument. ......... Ved å uttrykke seg slik har de i virkeligheten undergravet betydningen av sitt eget samlivsetiske dokument. Dokumentet blir redusert til ønsker som ikke binder valg eller tillitsvalgte i organisasjonen. Men hvis dette samlivsetiske dokumentet bygger på Guds Ord, er det egentlig NMS sin basis i Skriften som undergraves på denne måten. Det er vanskelig å tolke Aano og Lie annerledes enn at de gir tillitsvalgte frihet til å forkynne, lære og arbeide for et bibelstridig syn, så fremt de ikke gjør det fra NMS sine talerstoler. Les mer ...– Ulykken var et kall til å vende om
Av Dag Rune Lid, josafat.no, 20.2.07
Det er Elsa Gåsvær Berre som sier dette. Kristi-himmelfartsdag 1941 opplevde hun å miste 8 av sine nærmeste i den tragiske ulykken som rammet øysamfunnet Gåsvær i Vikna kommune på Nord-Trøndelags kysten. En ulykke som rystet lokalsamfunnet, men som førte mange sjeler til himmelen.

Kristi-himmelfartsdag var en mild og fin vårdag. Alle var hjemme og hvilte fra fiske denne dagen, og mannfolkene samlet seg nede på kaien. Praten gikk om løst og fast, mens noen tok opp fra en av båtene en oval og rar "flottør" som hadde fulgt opp med bruket til noen av fiskerne. Ingen visste hva det kunne være. Plutselig smeller det, og mange liv er for evig og alltid forandret. 12 personer ble drept, og 2 alvorlig skadet.  Les mer ...Stol på Gud!
Sakset fra L&E, 0305
Martin Luther ble en gang spurt av en venn som var meget bekymret for ham og hans sak, om hvordan han alltid kunne være så trygg og rolig. «Hvorfor skulle jeg være redd og frykte?», sa Luther. «Om dagen ser jeg opp til himmelen og legger merke til solen og skyene. Det finnes ingen lenker som holder dem fast, og de faller likevel ikke ned. Om kvelden ser jeg igjen opp til himmelen, som da er full av stjerner. Intet støtter dem opp, men heller ikke de faller ned. – Da tenker jeg på ham som holder solen og stjernene og skyene hver på sin plass. Han kan også beskytte meg og min gjerning. Hvorfor skulle jeg frykte? Jeg har bare å stole på Gud og gjøre min plikt.»


   
Etterprøving av fornying
Av Gunnar Soppeland, Årdal, Dagen, 06.02.07
Leiinga i Normisjon går i Dagen 23.1 ut med «et knippe gode spørsmål i møte med kristen forkynnelse og veiledning». Dei sju spørsmåla er tenkte til etterprøving, og serleg mynta på Toronto-fenomena som IMI-kyrkja i Stavanger nyleg har formidla. Spørsmåla er utforma etter sentrale ledd i den kristne trua og dermed grunnleggjande for alle kristne. Likevel er det vanskeleg å finne nokon praktisk nytte av dette innspelet.  Les meir ...


Vranglæren og vranglæreren
Av Finn Indrebø, Kap. i Den Norske Kirke i eksil, sakset fra Dagen 5.2.07
Så trist det er å merke at Anfinn Skaaheim og organisasjonene så og si aldri tar oppgjør med vranglæren og vranglæreren, slik som vi kan lese for eksempel i Dagen den 30. jan. En kan skrive og si at den og den ikke holder seg til Guds Ord og kommer i strid med bekjennelsen. En kan gå ganske langt i så måte, men forblir handlingslammet, enda Bibelen formaner oss til aktiv motstand. Les mer ...Ateismens storhetstid
Av Jon Kvalheim, sakset fra Dagen, 05.02.07
Ateismens storhetstid kan rammes inn av to begivenheter med to hundre års mellomrom. I 1789 falt Bastillen, og den franske revolusjonen utløste sterk tro på livskraften i en gudløs verdensoppfatning. I 1989 falt Berlinmuren, og den gudløse ideologien led et historisk sammenbrudd. Les mer ...Over 1000 bibelutleggelser med Hans Erik Nissen
Av Dag Rune Lid, josafat.no, 01.02.07«Guds ord er levende» er en bibelundervisningsserie som nå legges ut på internett, med opptak av den tidligere rektoren ved Luthersk Missionsforrenings Høyskole, Hans Erik Nissen. Serien består av over tusen sendinger hvor utvalgte skrifter fra Bibelen leses og legges ut for lytterne. Den er produsert og første gang sendt av Københavns Nærradio, men kan nå hentes ned over hele verden fra Norea Danmark sine websider.  Gå til siden med lydopptakSande og falske profeter

Av Dag Risdal, Sakset fra www.shafan.dk
(Dansk) Falske lærdomme gør skade, men nåde til at se sandheden er en velsignelse. Det drejer sig om liv eller død. Kapitel 23 hos Jeremias er blevet kaldt hyrdekapitlet. Her finder vi en omtale af de falske hyrder og profeter til forskel fra den gode hyrde, som kaldes »en retfærdig spire« (v.5).
I dette kapitel finder vi en stærk dom over de falske hyrder (profeter). En falsk profet er en, som udgiver sig for at være formidler af Guds ord uden at være det. Det lyder som Guds ord, men er kun mennesketanker. Det lyder som sandhed, men er løgn. Derfor er de falske profeters budskab farligt og forførende. Les mer ...Nye taleopptak lagt ut på beroa.org
Av Dag Rune Lid, josafat.no, 29.01.07
Ny taleopptak i MP3 format er no lagt ut på www.beroa.org. Det er mellom anna lagt ut 20 taler av misjonær Kristian Fagerli frå Rødde i Trøndelag. Desse opptaka er tekne opp frå to møteseriar som blei avvikla i Steinsdalen Bedehus i Hardanger våren og hausten 2004.

I tillegg er det lagt ut ei tale av
Nils Dybdal Holthe frå arbeidarmøte på «Solgry Ungdoms- og misjonssenter» 12.-14. januar 2007 der han talar over temaet «Jeg tror på korsets gåte.» Hebr. 13:20. Klikk her for å gå til oversiktsside.


Intervju med Hans Erik Nissen
Sakset fra Dagen, 23.januar 2007, av Ove Eikje.

– Jeg frykter for, at mange mennesker er med i kristenflokken, uten at de er født inn i Guds rike, for de har bare en ytre tilslutning til kristendommen.

– Dette kommer også til uttrykk ved, at de ikke ser på forkynnelsen som noe særlig viktig og vesentlig. Disse menneskene kommer mer sammen på grunn av det sosiale fellesskap, og er mer opptatt av etiske spørsmål.

– Det skjer en polarisering i Danmark. Noen forstår, at skal vi ikke miste alt, må vi tilbake til kildene, som har gitt Guds folk kraft, fornyelse og vekst. Dette sier den danske bibellærer Hans Erik Nissen til Dagen. Les mer ...

 

Bibel- og bekjennelseskonferanse på

Frøyland forsamlingshus
2.-4. febr. 2007

Talere: Gunnar  Holth og Gunnar Soppeland
Sangere: Elisabeth og Helge Lindhjem, Fredsbudet og Steinar Trefjord

PROGRAMMET klikk her!
 

 

- Toronto og retreat lærer folk å søke Gud i seg selv
Av Bjørn Arild Hatlem, Dagen, 18.01.07
— Jeg tror ikke at Toronto har kommet inn i et sunnere spor. En av innbyderne til konferansen i Stavanger sa at de ekstreme manifestasjonene er borte, og at «elven» har kommet inn i roligere farvann. Men jeg vil si at det er akkurat det samme vannet som renner der.
Ordene kommer fra førsteamanuensis og dr. theol. Arne Helge Teigen ved Fjellhaug Skoler i Oslo. Teigen har fulgt med Toronto Airport Christian Fellowship i aviser og på deres egen nettside.  Les mer ...— En kristen må leve i sentrum
Av Ove Eikje, Dagen, 22.01.07

- Når det gjelder en kristens liv, må vi ikke tenke at korset og blodet bare er en begynnelse, og så fortsetter vi på en linje der vi mer og mer fjerner oss fra det sentrale, som bare blir noe vi tar med videre i livet. Men budskapet om blodet og korset er aldri en bagasje vi bare tar med oss, for dette må være noe vi stadig lever i. Når dette sentrale budskapet blir nytt for oss, skapes troen og den vokser i oss, og da føres vi frem på troens vei, sier Hans Erik Nissen til Dagen. Les mer ...

 

— Klimakrisen vil gi økt forfølgelse
Av Steinar Opheim, Dagen, 03.01.07
Høyere temperaturer og mer ekstreme værtyper. Det er noen av spådommene klimaforskerne kommer med når de beskriver konsekvensene av den globale oppvarmingen verden nå er vitne til. Den britiske organisasjonen Barnabas Fund, som arbeider for å hindre forfølgelse av kristne verden rundt, tror imidlertid at klimaendringene også vil få store konsekvenser mennesker i mellom. Organisasjonen frykter spesielt at jordklodens febervarme vil føre til økt forfølgelse av kristne i muslimske land. Les mer ...

Glem ikke alle hans velgjerninger!
Av Jan Bygstad, pastor, DELK, Dagen 30.12.06
Når en kristen står ved årets avslutning, er det særlig to ting han bør stanse opp for: For det første hvor meget han har å takke Gud for i året som ligger bak; og for det andre ransake seg selv i lys av ordene i Salme 139: «Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte! Prøv meg og kjenn mine mangfoldige tanker, se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei!» Det er avgjørende for å bli bevart i en sunn tro jevnlig å stanse opp og ransake eget liv og eget hjerte i lys av sannheten. Les mer ...

Nei til kvinner i kretsstyret
Av OVE EIKJE, Dagen, 29.12.06
- Det har vært ulik praksis i misjonen vår når det gjelder definisjon av hva kretsstyret er. Stavanger krets ser på kretsstyret som et eldsteråd og består derfor av menn. I alle andre kretser er kretsstyret åpent for kvinner som medlemmer. Her er det kun formann (og dermed også nestformann) og kretssekretær som skal se sin funksjon som en eldste, skriver kretssekretær Ove Sandvik i Namdal og Sør-Helgeland krets på deres nettsideLes mer i Dagen ...

En avslørende rapport
Av Dag Rune Lid, josafat.no, 28.12.06
Den danske legen og hjertekirurgen Poul Erik Haahr fra Ålborg har nå skrevet en rystende og avslørende rapport som har fått tittelen «Kirkevekstbevegelsen og New Age». I rapporten stiller han spørsmålet om sammenhengen mellom disse to bevegelsene er et endetidstegn i kristenheten - eller om det bare er tilfeldigheter? Etter hvert som impulsene fra Willow Creek, Saddleback og Emerging Church blir mer og mer synlig i norsk kristenliv burde denne rapporten vært obligatorisk lesning for alle ledere i kirke og bedehus i Norge. Les hele rapporten her ... 

Ingen selvfølge - -
Av Jan Bygstad, Dagen, 28.12.06
De siste ukene har vi i media hørt nye utspill fra kjendiser som vil belære oss om at der ikke finnes noen evig dom, og at alle døpte er kristne og hører Gud til. På Bots- og bededag hører vi hva Jesus har å si om disse ting. Og han vet hva han snakker om, noe som neppe kan sies om oss våre mange meninger på området. Les mer ...

Immanuelstegnet
Av Per Bergene Holm, 23.12.06
Kong Akas var ute for å sjekke Jerusalems vanntilførsel. Efraim og Syria truet med å gå til krig. Juda og Jerusalem var i en ynkelig forfatning og Akas fryktet lengre tids beleiring.  Da kommer profeten Jesaja ut til ham. Syrias og Efraims onde råd mot Juda skal ikke lykkes, og Akas skal få be Herren om et tegn på hans frelse. I hyklerisk fromhet avslår kongen. Han har bestemt seg for å søke hjelp hos den nye stormakten Assyria. Les mer ...

Vranglæren i Willow Creek og Hamar Bispedømme

Av Peter Stene, Dagen, 11.12.06
Hvordan er det mulig at Sameien går til entusiastisk forsvar av Willow Creek, men er kritisk til Hamar bispedømme, som hadde den første kvinnelige prest og første kvinnelige biskop? Det kan da vel ikke være riktig med kvinnelige hyrder og lærere for Willow Creek, men galt for Hamar bispedømme!  Bibelen er like klar på at kvinner ikke kan ha eldste og læreansvar (1. Kor 14; 26-40; Titus 2:3-5; 1. Tim.2:8-15), som den er i homofilisaken.  Les mer ...

Når Guds vreide rammar 
Av Dag Rune Lid
, josafat.no, 8.12.06
Dagleg høyrer me i media om kor godt det går for kongeriket Noreg. Me har snart 2 000 milliardar på bok, og speglar oss i vår rikdom. På same tid opplever me ei fråfallstid frå Guds ord som me ikkje har opplevd på 1 000 år – sidan kristendommen vart innført. Konsekvensane av dette fråfall er no at den sodomittiske synd er akseptert heilt til topps i kyrkja. Situasjonen er blitt slik at me treng å rope ut i frå Lindesnes til Nordkapp: Vend om, før det er for seint! Ser me ikkje kva som held på å skje med vårt kjære fedreland? Me steller oss slik at me som folk og land blir ramma av Guds vreide og dom. Les meir ...

Benny Hinn og Toronto-vekkelsen
Sakset fra Dagen 12.12.06
Benny Hinn (BH), en av de mest populære trosforkynnere i vår tid, ble i år invitert til pinsevennenes 100-årsmarkering. Han underviser nordmenn flere ganger om dagen gjennom «God channel», «Gospel channel» og «Verdikanalen», og har dermed sterk innflytelse langt utover trosbevegelsen. Programmet hans «This is your day» sendes til nesten 200 land. Men mange er ikke klar over hvilken lære han virkelig står for. Heller ikke «linken» mellom ham og Torontobevegelsen. «En kristen som sier at han er en synder, frelst av nåde, fornærmer Gud med søppelet sitt,» hevder Benny Hinn, og truer dermed evangeliets grunnsannheter. Les mer ...

Torontovelsingelsen ?
Av Per Sverre Bårdesen, Vedavågen på Karmøy, 6.12.06
Jesus sier i Matteus 24:24 at falske messias’er og falske profeter skal oppstå og gjøre store tegn og under, så at endog de utvalgte skulle føres vill, om det var mulig. Når Jesus taler slik, da må enhver skjønne at forførelsen er listig og utspekulert. Paulus taler om at Satan selv skaper seg om til en lysets engel... Uroer det deg ikke  at Toronto-manifestasjonene har paralleller i New-Age og andre hedenske sammenhenger? Uroer det deg ikke at Toronto – manifestasjonene overhodet ikke finnes i Bibelen? Les mer .

 

«Ny vin i nye skinnsekker …»
Av Jan Bygstad, kronikk i Dagen 25.11.06


 

Tapet av det hellige, det å bruke underholdningsindustriens formspråk i kristen møtesammenheng, tabloidiseringen som gjør enhver ytring prinsipielt overfladisk eller lettvint, historieløsheten og den overdrevne tro på forandring og alt «nytt», er eksempler på hvor vidtrekkende problemstillinger vi har med å gjøre. Les mer ...
 


Fellesskap eller samfunn i Kristus?
Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 23.11.06
Man opplever for tiden – stadig oftere – en forkynnelse og et møteopplegg som minner mer om ”social gospel” enn vekkende evangelisk forkynnelse som fører folk på kne for Gud til omvendelse og fornyelse. Det triste med dette er selvsagt at det gir intet for evigheten – og aldeles ikke det man tror man får – et sant fellesskap. Les mer ...
 

Nye danske bloggsider
Av Dag Rune Lid, 25.11.06. josfat.no
En interessant dansk bloggside er nå opprettet. De som står bak har i lang tid sendt ut mye aktuelt stoff på email som har kastet lys over åndssituasjonen, men nå er det formalisert i en blogg som blir tilgjengelig for alle med fokus på å advare mot løgnen og peke på sannheten. Hovedbloggen heter "Nat før morgen" med basis i vekteren sitt svar i Jes 21:12 "Det kommer en morgen, men også en natt.", og med en sideblogg som heter "Nyt i natten" med basis i skriftordet fra Jesais 21.11: "Vekter! Hvor langt på natt?". I tillegg er det også en blogg "De sidste dage." men underteksten fra John 3:19 "... og menneskene elskede mørket mere end lyset.", som har til hensikt å å belyse forførende strømninger i tiden. Du finner link til sidene også under Aktuelle linker til høyre på hovedsiden.


Få eller flertall for seier i åndskampen?
Av Jørgen Høgetveit, kronikker i Dagen 22. og 23.11.06
Når skal vi våkne opp til kampen for Den norske Konstitusjon som har velsignet Norge og holdt RETTEN oppe gjennom 200 år, en kristenrett som har gitt oss en god sed og skikk som vi «kunne leve ved» og ikke en rett som er som giftige urter på markens furer. (Hoseas 10) Vi trenger ikke mange mann, men en flokk som er helt med Herren og som er villig til å ofre for land-ets framtid om Gud gir tid. Les mer ...


Stadig flere møteopptak legges ut på nettet
Det legges stadig nye møteopptak ut på internett for nedlasting. Har du bredbånd er det enkelt å laste talene ned på egen PC. Det siste vi nå har kommet over er Norea Radio i Danmark som har lagt ut hundrevis av taler av Frank Jakobsen, Hans Erik Nissen, Mikkel Vigilius og Øyvind Andersen. I tillegg så legger  Berøa stadig ut flere. De siste som er lagt ut her, er en møteserie med Inge Sirevåg og Stein Sandvik. Se over sikt over møteopptak her!  


Når helvede forsvinder

Av Hans Erik Nissen, sakset fra boksen "Mellem liv og død", udgivet af Luthersk Missionsforenings Bibelskoles Elevforening 1998
I vore bestræbelser på at gøre Gud forståelig og acceptabel for ikke-kristne er der helt centrale sider af det bibelske gudsbillede, som forties. Det gælder Guds vrede og helvede. Resultatet er en underlig blodløs, tandløs og ligegyldig gud, som ingen har virkelig brug for – bortset fra dem, der skal have afløb for deres aggressioner. Les mer ...


Sameien trur på Hybels
Av Gunnar Soppeland, sakset fra «Synspunkt»  i avisa Dagen, 24.10.06


Ole Kristian Sameien er jammen ikkje snau når han i Dagen 19. oktober kommenterer intervjuet med Hans Erik Nissen  frå 9. oktober. Johannes Kleppa si oppmoding om å ta problemstillingane i intervjuet på alvor og grunne på dei, aktar han ikkje på.
 
Nissen gjev døme på at nymotens kristendom har modernisert bibelens gudsbilete, og meinar impulsane frå Willow Creek (WC) er prega av dette.
Les meir ...


Høre og gjøre!
Av Per Bergene Holm, Dagen, 19.10.2006
SÅ PARADOKSALT det enn synes, så er det ved å søke å gjøre, vi lærer å høre! Og da erfarer vi også at det kun er ved å høre (evangeliet!), vi settes i stand til å gjøre (Jak 1:25). Les mer ...


– Der domsforkynnelsen forstummer, omvendes ikke mennesket lenger

Av Dag Rune Lid, josafat.no, 11.10.06

Det er Hans Erik Nissen(68) som sier dette. Han er en kjent forkynner og forfatter i Norden, og har gjennom en hel generasjon vært rektor ved Luthersk Missionsforenings Højskole ved Hillerød i Danmark. Gjennom de siste årene har forholdet til kirkevekstbevegelsene skapt sterke spenninger i dansk kristenliv, og han legger ikke skjul på at han er sterkt kritisk til disse nye impulsene.


Åpner vi oss for det bilde som for eksempel Willlow Creek (WC), og de andre kirkevekstbevegelsene tegner av Gud, vil vi miste erkjennelsen av hans hellighet og frykten for han som kan ødelegge vår sjel og legeme i helvete, sier han.  Les hele intervjuet ...


Domsforkynninga som umisteleg verdi
Av redaktør Johannes Kleppa, sakset fra Dagen 09.10.06Ei slik forkynning er sjeldan vare i dagens forkynning. Den er sjeldan Gud vert forkynt som den dømande og straffande Gud. Det inneber at folk mister erkjenninga av at Gud er heilag og frykten for at han kastar i fortapinga. Det vert ikkje ei samvitsvekking som går i djupna.

Der domsforkyninga ikkje lyder, vert ikkje erkjenninga av synd og fortapinga reell og dødens alvor kjem ikkje fram. Det har store konsekvensar for kristendomsforståinga, og med det for kristenlivet og for vår oppfatning av frelsa. Les meir ...


Strategiarbeid  -  en sjelevinner før og nå.
Av Odd Eivind Stensland, Bibelsko Tro, okt. 2006

Hvordan er fortapelsen?  Den blir beskrevet som ildsjøen.  Ildsjøen er et pinested.  Du kommer der legemlig, fordi du er jo oppstått fra de døde, og du har en kropp. Du lider ikke bare åndelig, men legemlig. Derfor må vi spørre om du er redd for å gå fortapt?

Det er dette budskapet som må lyde blant folk.  I dag framstilles det ofte slik at du må komme til Jesus for da blir du lykkelig.  Da får en til svar; jo takk, men jeg er lykkelig.  Det er ikke det vi skal si til folk.  Hvis du ikke omvender deg går du til et evig helvete.  Dette er realiteten.  Vi skal heller ikke si at hvis du ikke omvender deg til Jesus kommer du til å gå fortapt.  Saken er at du er fortapt der du allerede sitter.  Derfor er det kun et sted du må vende deg for at ditt forhold til Gud kan bli endret, og det er hos Jesus. Les mer ...


Forkynnelse med kraft

Av Mikkel Vigilius, Bibelsk Tro, mars 2004

Vi satt i en undervisningstime og talte om forkynnelsen. Hva slags forkynnelse har gitt dere selv mest? Det var spørsmålet. Det ble gitt forskjellige svar. Likevel var det en hoved-linje: Forkynnelse som setter oss fri! Forkynnelse som taler alvorlig om vårt forhold til den hellige Gud, så vi blir helt ribbet overfor ham. Forkynnelse som viser oss og gjør det levende for oss at vi på grunn av Jesu blod kan stå og leve for denne Gud – med frimodighet! "Hvor ofte hører dere den slags forkynnelse?" spurte jeg. Det ble stillhet en hel stund. "Svært sjelden," lød det så. "Jeg kan knapt huske siste gang." Les mer ...

 

Materialismens kvelande makt
Leiar i dagbladet Dagen, 4.9.06
Det er mange krefter som svekkar åndskrafta og hindrar vekking i vår vestlege verden. To av dei sterkaste kreftene er den liberale teologien og rasjonalismen. Menneskets fornuft er sett i høgsetet både i den kristne og den menneskelege tenkinga på ein slik måte at ho pressar Gud bort frå erkjenningslivet og med det frå samvitslivet......

Samstundes er det slik at Skrifta ofte åtvarar mot den makta som ligg i mammon, pengenes Gud. Vi vert formante til å venda oss frå det jordiske til det himmelske. Vi vert åtvarte mot å elska verda og «dei ting som er i verda» (1 Joh 2,15). Det materielle får lett ei sterk makt over oss, og det kan lett gjera mennesket kaldt og kynisk og tappa Guds folk for åndsmakt.  Les meir ...


Israels land og folk
Av Stein Henriksen, i www.Kommentar-Avisa.no – 16.08.06

Atter en gang er Israel i medienes søkelys. Denne gang på grunn av forsvarskrigen mot terrororganisasjonene  Hizbolla og Hamas. Og atter en gang støtter venstresiden  i Norge terrororganisasjonene mot Israel. I årevis tidligere har det vært palestinerne som har ligget dem på hjertet. Og det er det utvilsomt fortsatt. Det kan derfor kanskje være en tanke å se litt nærmere på begrepet ”palestiner.” Les mer ...
 

Ta av deg "skoene"!
Av Kristine Eiken, Stavanger, sakset fra Dagen 12.8.06

"STILLE, STILLE Jesus lider" - ord og toner smøg seg inn i hjertene til små og store som var samlet til leir. Det er noen år siden, men jeg husker godt denne leirsangen og roen og stillheten som den skapte. "Ta av deg skoene, for stedet du står på er hellig grunn", var beskjeden Moses fikk ved den brennende tornebusken. Her er vi på hellig grunn - like innved korset - der Jesus ble gjort til synd for oss.

HER OM DAGEN lyttet jeg til en sang. Det var vanskelig å få tak i teksten, men jo, den handlet faktisk om Jesu lidelse og død for oss. Da kom sangen fra barneleiren i minnet og jeg tenkte: Hvorfor tar man ikke av seg "skoene"? Hvorfor "tramper" man i vei med "tunge skritt"? Er det for å overdøve Guds stemme der på Golgata? Les mer ...


Beroea.org utvider sitt tilbud
www.josafat.no, 12.08.06

Webportalen beroea.org utvider nå sin tilbud om nedlasting av taler fra nettet, og mange av talene kan lastes ned gratis. Denne uken er det Emmausmøter på Jæren og opptakene av Erling Yrkje og Olav Andreas Meling legges ut med det første. På portalen ligger det allerede nå ut taler for nedlasting av forkynnere som Øyvind Samnøy, Magne Birkeland, Curt Westmann, Eivind Flå, Erling Yrkje m.fl. Webportalen er et privat initiativ av Bjarte Espevik(bilde) og Arnt Helge Sanvik. Se webportal

Globalpolitisk spill om Midtøsten og Israel
Sakset fra  www.Kommentar-Avisa.no – 28.07.06, av Jørgen Høgetveit
Det globale storpolitiske spill er både interessant og uhyre spennende, men også skremmende. De store aktørene er selvsagt USA, Russland, EU og Kina og deres kamp om ressurser (olje, mineraler m.m.) og strategiske posisjoner. Mye av kampen sirkler om Midtøsten, men det får storpolitiske globale konsekvenser. Les mer ...

Et vanskelig vennskap?
Sakset fra BT.no, 26.07.06
Bolighus bombet, og FN-observatører drept. Gjør krigen i Libanon det vanskelig å være Israel-venn?
En ringerunde bt.no har gjort, viser at Norges fremste Israel-venner fremdeles står last og brast med jødelandet. Les mer ...

Guds ords tonearter
Sakset fra leder i Dagen, 27.2.06
Det er mange bibellesere som har lagt merke til at det fins to forskjellige slags bibelord. I kjølvannet av reformatorisk språkbruk taler man derfor ofte om å sondre mellom lovens ord og evangeliets ord i Bibelen. Dessuten er det mange bibellesere som har lagt merke til at skriftord med lov-preg kan ha opptil tre tonearter, i tillegg til den fjerde tonearten som er Bibelens evangeliske toneart.  Les mer ...

Sang og musikk i hjem, skole og menighet
Av Øyvind Fonn, Molde, kronikk DAGEN 28.-29.06.06
Rock i form av gospel, kristen-rock eller vanlige kristne sanger med rockerytmer er i dag akseptert langt inn i de kristnes rekker. Hva noen bare kjente på i sitt (enfoldige) hjerte var i strid med Guds Ånd, ble ikke hørt på, snarere avvist........... Mange foreldre og kristenledere har derfor gitt etter for de yngre generasjoners ønsker. Den enkle sang og musikk hvor melodien stemmer sinnet til andakt og ro, underkastelse og mottakelighet, er ofte blitt byttet ut med rytmisk monoton og støyende musikk hvor det skapes uro, opphisselse og trang til frihet. Les mer ...
 


Frafallet skal bli stort
josafat.no, 6.6.06
Mange ledes vill i denne tiden umiddelbart før Jesus gjenkomst. Løgnens makt tiltar. Ja, Satan skal enda til søke å føre det utvalgte vill, og frafallet skal bli stort. Hvorfor? Les mer ...
(Fra en av våre nettlesere i Danmark har vi fått oversendt denne andakten av Hans Erik Nissen. Den skulle være meget aktuell inn i vår åndssituasjon.)
 

Fremmede guder
Av Sigbjørn Agnalt, Lov og Evangelium 05.06
Dansen rundt gullkalven viser seg i dag i alt det som gir seg ut for å være kristendom, men som ikke er det, fordi troen og tilliten ikke er rettet mot den levende Gud som har åpenbart seg i Skriften. Da blir det en selvlaget Gud, og en Kristus som bare er til fest og lek i synden. Dette er en falsk kristendom hvor tro og tilbedelse går hånd i hånd med hor, utukt, havesyke, selvhevdelse, fiendskap, løgn og alt annet som hører kjødet til. Så opplever en kanskje store ting, det skjer noe, men dette er avgudsdyrkelse. Les mer ...


1. mai-møta på Kleppe bedehus på Jæren
josafat.no, 3.5.06
 

Tradisjonen tro var det møter 1. mai kl. 18 og 20 på Kleppe bedehus med godt frammøte. Som vanlig var "Vardevakt for Bibelen" arrangør av møtene. Jan Bygstad talte om "Løgnkirken og Den sanne kirke". Han understreket at den sanne kirke bare har Ordet fra Gud å gå med. Om Guds ord ikke forkynnes, da er det ikke lenger snakk om den kristne kirke. Bibelen advarer mot falske profeter. Les mer ...

Kvam Kristne Skule(KKS)
vil prøve å starte opp uten statsstøtte
Etter 4 års kamp, og etter å ha opplevd at den nye undervisningsminsteren fra SV har tatt fra de
godkjenningen, har styret for KKS nå ønske om å starte opp uten statsstøtte. I tro og bønn til Herren går de nå ut og undersøker om det er personer ut over landet som har syn for saken, og kan tenke seg å støtte prosjektet både med økonomiske midler, men ikke mist i bønn til den almektige Gud. Les  mer ...


Alt er ferdig!
Av Dag Rune Lid, josfat.no, 21.3.06


– Som ungdom slet  jeg mye med å få bukt med synden i mitt hjerte, før jeg kunne tro at evangeliet gjaldt meg. Jeg tenkte jeg måtte gjøre meg «ferdig» først, så jeg kunne bli verdig til nåden. Da talte Herren til meg i ordet og sa: «Alt er ferdig!» Les mer ...

 

NELK på Fossnes 3. - 5. mars
Av Dag Rune Lid, josfat.no, 11.3.06
Det var fulle hus på Fossnes da rektor Per Bergene Holm ønsket velkommen til Nordisk Evangelisk Luthersk Konferanse(NELK) på Fossnes ved Tønsberg. Det var besøkende fra alle de nordiske land og mange interessante foredrag. Les mer ....


Vi er igjen blitt et hedensk folk
Intervju med Gunnar Nilsson (58), Av Dag Rune Lid, Josafat, 11.3.06

Jeg tror ikke at vi som troende har innsett at vi igjen lever i et hedensk land, som da de første misjonærene kom til Norden. Da satte de barna ut i skogen, men vi tar livet av dem på sykehusene. Det svenske Kirkemøte vedtok i høst å innføre en velsignelsesakt for homofile. Jeg ser det som ufravikelig at Guds dom vil ramme våre nordiske land, om vi ikke vet hvordan dette skal skje. Les mer ... 

Misjon-allianse-samband-selskapet
– Hei, vi har tenkt å bli misjonærar i Midtausten. Har de lyst å bli med?

Av Astrid Dalehaug Norheim, VL, 15.2.06
Det var nokre vener som ringte. Dei hadde tenkt på å slå seg ned nokre år i ein annan kultur. No hadde dei fått høyre at Misjonsselskapet trengte misjonærar i Midtausten, og det kunne dei jo tenkje seg for ein periode. Ville vi bli med? Les meir ...
 

Evig liv eller evig fortapelse
Av Jon Fredrik Wisløff Nordborg, Dagen, 2.2.06
Seks av landets elleve biskoper mener at homofili kan vivsles til prester. Dette er alvorlig. For i Guds ord står det at menn som driver utukt med menn, skal ikke arve Guds rike. De går altså fortapt. Og når biskoperne og andre forkynnere mener at homofil praksis er rett ut fra Guds ord, så fører de mennesker i fortapelsen. Les mer ...

Uttale mot homofili fra Akademi for Kristen Folkeopplysning
(02.02.06)
Vranglære skal ikke diskuteres,
men avvises som stridende mot Skriften. Homofili – eller sodomi som det også kalles med henvisning til Guds dom over Sodoma – strider mot Skriftens tale om at Gud skapte til mann og kvinne i Paradiset og henviste de to til hverandre til å være ett inntil døden skiller dem ad. Et livslangt samliv. (Konf. 1. Mos. 1,26- 28; og videre om homofili 1.Mos.19,1-11; 3.Mos. 18,22; 3. Mos. 20,13; Dom 19,22; Rom.1, 18-27; 1.Kor.6,9-10; 1.Tim.1,9-10). Etter syndefallet ble dette forholdet innskjerpet og forsterket som den eneste og rette skaperordning mellom èn mann og èn kvinne, det ”første riket” med lovgivende og dømmende og utøvende makt, som alle senere samfunn må bygge på om de skal bestå. Les mer ....
 

 

 

 

 

 

 


Willow Creek og forsamlingsbygging
Kronikker i dagbladet Dagen, 27. – 28. – 19. desember 2005.
Av Ingolf Kanestrøm

Professor, Oslo

Det finnes mange meninger om Willow Creek Comunity Church (WCCC). Noen har et positivt syn på menighetens misjonsstrategi, og enkeltpersoner og foreninger har hentet inspirasjon fra WCCC. Det samme gjelder i Danmark. Fra Luthersk Missionforenings (LM) side har det i noen grad funnet sted en kritisk vurdering og frasortering når det gjelder inspirasjon fra WCCC. Ikke minst gjelder det i formidling, undervisning og evangelisering. De har prøvd å ta vare på de gode elementene og tatt avstand fra de mindre gode. Les mer ...
Mikkel Vigilius er kommet med ny bok
Den danske teologen Mikkel Vigilius, som er lærer ved LMH, har nettopp kommet med en ny bok på markedet. Et lite avsnitt fra boken er oversendt fra danske venner til ransakelse og etterprøvelse. Les mer ...
 

 

Det 4. bod
Av Tor Øystein Holm, Bibeltime Steinsdalen bedehus 23.11.05.
Det er med sorg ein ser korleis moralen fell i vårt land. Då er det svært viktig å halda  fram dei 10 bod – Guds gode vilje for det gode liv. I dag vil vi ta føre oss det 4. bod som er Foreldrebodet eller bodet om heimen
. Les meir ...

 

Guds ord og normløsheten
Av
Bjarte Espevik, Kvitsøy, kronikk i Dagen 22.11.05

«Om noen taler, han tale som Guds ord» (1.Pet. 4:11) Er du klar over konsekvensene ved å ta bort og å legge til det som står i Herrens ord? Har du så pass innsyn i denne Hellige bok at du vet konsekvensene av dette? Vet du at den som tar bort og legger til slik det passer seg – Han får sitt navn strøket ut av livets bok! (Joh.Åp. 22:19) Det er skremmende alvor, men det er sant – Det er Guds egne ord! Les mer ...

Når Gud talar!
Av Dag Rune Lid, 17.10.05
Me kan spørje: – Kva med oss i Norge? Er me så mykje betre enn dei i Sodoma eller dei i New Orleans? Me får i disse dagar ei ny regjering der det er parti som vil opne opp for å øydeleggje ekteskapet som er innstifta av Gud, ved å innføre kjønnsnøytrale ekteskap. Dei som lever i den sodomittiske synd skal få adoptere, og grensa for fosterdrap er det også fare for blir utvida. Ein vil opne opp for forsking på befrukta eggceller, og dei kristne friskulane skal bekjempast osv. Les meir ..

Sju grunnar for friskular
Saksa fra leiar i dagbladet Dagen, 15.10.05, av redaktør Johannes Kleppa

Sjølv om frittståande skular utgjer ein svært liten del av den norske skulen, har det vore mykje debatt om desse skulane dei siste åra. Det viser at det som gjeld dei unge si oppseding og opplæring, er viktig og engasjerer. Det fundamentale spørsmålet er kven som skal ha ansvaret for og det siste ordet i borna si oppseding. Ut frå menneskerettane er det ikkje tvil om at det er foreldra. Likevel held venstresida energisk fast på at det er staten som skal ha hand om skulen. Motstanden mot friskular er intens, og har konsekvensar både for lovgjevinga og dei økonomiske støtteordningane. Difor gjeld det å føra kampen for friskulane på brei bront. Les meir ...


Pandemi til Norge? – regjeringen uforberedt!

Av cand. agric. Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 15.10.05


En pandemi vil føre til øyeblikkelige reise-restriksjoner satt i verk av land som vil verne seg og sine innbyggere. Det vil like øyeblikkelig føre til at reisevirksomhet blir redusert. Godstrafikk vil bli rammet, noe som fører til at råvarer og halvfabrikata ikke kommer fram til produksjonsenhetene. Vi vil ganske fort gå tom for en rekke varer. Vi er ekstra sårbare fordi vi lever i en tid der avstanden fra produksjonsstedene til råvarer og halvfabrikata er store. Ser vi samtidig for oss at viktige samfunnsfunksjoner faller sammen, ser vi alvoret..... Les mer ...


Ordet alene – vårt eneste vern
Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 09.10.05

Med det hedenskap som nå utvikler seg på nær sagt alle områder i Europa og Norden – er vår egen makt intet verd, vi er vel snart nedhugne, som Luther så sterkt opplevde det. Reformasjonen  på den tiden mot både keiser- og bispemakt i samfunn og kirke, var en tilbakevending til Ordet alene. Det var klippen de stod på og som folket nå fikk del i gjennom de gode oversettelser som nå bli tilgjengelig. Les mer ...
 

Uår i landet – eit kall til anger og bot
Tale av Gunnar Soppeland, utlagt 28.09.05

Grunnen til uåra ligg i både ytre og indre forhold. Fienden vinn over Israel, himmelen vert stengd, og jorda ber ikkje grøde.  Dei største naudsituasjonane i Israel oppstod då  dei ikkje fekk regn. Det førte til hungersnaud, pest, brann og rust på kornet......

Dette var årsaka til uår og misvekst. «Legg merke til korleis det går dykk!», seier Herren til dei. «De sår mykje, men haustar lite i hus. De et, men vert ikkje mette. De drikk, men sløkkjer ikkje torsten. De kler dykk, men ingen vert varm. Og han som tener for løn, får løna si i ein pung med hol i. Så seier Herren, Allhærs Gud: Legg merke til korleis det går dykk!» (Hag 1:4-7)

Når alt på ein måte slår feil, når ein strevar og strevar, når ein sår og sår - men haustar lite i hus. Ein tek til seg næring, men vert ikkje mett. Ein drikk, men sløkkjer ikkje tørsten osv. Les meir ...


- Kunne ikkje få barn, sa dei,..
Av Gunnar Soppeland, utlagt 24.09.05

Då engelen Gabriel kunngjorde for Maria at Elisabet venta ein son i sin høge alder, føydde han til: ”Ho kunne ikkje få barn, sa dei, men er no alt i sjette månaden”. (Luk.1.36)

Denne tilføyinga er det verdt å merke seg. Kjensgjerningane, som sa at Elisabet og Sakarias ikkje kunne få barn, fekk likevel ikkje siste ordet i den saka. Engelen talar ikkje berre imot  harde fakta, han jamvel ironiserar over dei som har ei matematisk røynd som fasit i tilveret,  og kunngjer at barnet snart skal fødast. Les meir ...  

New Orleans ødelagt dager før festivalen "Southern Decadence"
Utlagt 3.9.05, josafat.no

Det er organisasjonen Repent America(Vend om Amerika) som opplyser dette i en pressemelding. De understreker videre at denne uken fra 31. august til 5. september skulle det være en stor festival i byen arrangert for 34. gang - hvor synd og umoral blir forherliget. Orkanen Katrine rammet byen bare noen dager før. I tillegg har New Orleans vært kjent for høye mordstatistikker som er ti ganger høyere enn den nasjonale gjennomsnitten. Les hele pressemeldingen ...

Oase, Utsyn og NLM
Av Arne Helge Teigen Lærer ved Fjellhaug skoler, sakset fra Utsyn, 19. aug. 2005  
I Utsyn gis en presentasjon av sommerens stevne i regi av Oasebevegelsen. Et av poengene er tydeligvis å påpeke at mange fra NLM nå slutter opp om disse stevnene. Tidligere var NLM skeptisk mot Oase skriver artikkelforfatteren. Nå skal denne skepsis være borte, eller kun representert hos et mindretall. Jeg tillater meg noen ord i den anledning. Les mer ...

Åndskampen på sjelens arena
Av Bjarne Ydstebø, Kvitsøy, kronikk i Dagen 3.8.05  
Jeg var nylig på besøk hos en kamerat på Karmøy, der jeg leste noe som forundret meg, men slett ikke overrasket meg. Det jeg leste stod i Dagen og var fra en utgave tidligere i sommer. Der stod det en artikkel som omhandlet Oase. Jeg husker ikke absolutt alt som stod der, men noe fikk jeg i alle fall med meg. Oase skulle arrangere diskotek «til ære for Jesus». Håpet var at rekordmange ungdommer skulle ta turen og oppleve dette arrangementet, som ble beskrevet som et party til ære for Kristus. Det ble videre understreket at det ikke var kristne sanger som skulle bli spilt.  Les mer ...

Sluttreplikk til Ottosen

Av Gunnar Soppeland, saksa frå Dagen 21.7.05
Utan å gå nærare inn på synspunkta i leiaren, trur eg mange som kjenner til kva syn NLM sine leiarar, forkynnarar, Utsyn og Fast Grunn tidlegare har stått for, ser at leiaren nærast er å rekne for eit kulturopprør. Å hevde at eit kulturope syn, i motsetnad til det pietistiske, har nådd langt ut med sitt vitnesbyrd, vitnar om mangel på både åndeleg og historisk dømekraft. Det pietistiske synet som både NLM og heile bedehusrørsla er bygt opp på, vert rett og slett sett i skammekroken. Les meir ...

Isolasjon eller assimilering?
Av Gunnar Soppeland, saksa fra Dagen 5.7.05Det foregår ein debatt i dagbladet Dagen for tida mellom Gunnar Soppeland og redaktør i misjonsbladet Utsyn, Espen Ottosen. I denne artikkelen peikar Soppeland innleiingsvis på at han veit at Ottosen ynskjer å halde seg til Skrifta og vedkjenninga. Men tyngdepunkt i innlegget hans forundrar Soppeland både i forhold til tradisjonen han står i, og den aktuelle åndssituasjonen. Les meir ...

 
La kloakklokkene ligge
Av Oddvar Dahl, sakset fra Dagen 23. juni 2005
Men får Guds Ånd lov å gjøre sin gjerning med «sverdet og salvekrukka»(Gudmund Vinskei), da skjer det en guddommelig gjerning i hjertet. Man erfarer sorg og smerte p.g.a. synden. Man trøster seg til syndens forlatelse i Jesu blod. Denne erfaring skiller Guds sanne barn fra de som er religiøse. Derfor sang de gamle slik: «Bort verden av mitt sinn og øye, Din lyst du selv beholde må.» Ler mer ...


INGEN ER SOM JESUS!
josafat.no, utlagt 2.7.05

Unge Røster fra Namsos er kommet med en ny CD, "Ingen er som Jesus!". Det er den andre CD som Namsos Unge Røster har sunget inn . Den første CD'en kom i 2000 og hadde tittelen "Fortell meg mer om Jesus !"

Det var mange som satte svært stor pris på denne, og det har vært et stort ønske fra mange om de ikke kunne synge inn flere sanger. Nå er den nye CD'en kommet, og mange er glade for det. Les mer ...
 

Den sanne kirke og løgn-kirken
Av Jon Kvalbein, Kronikk i Dagen, 7.2.05
De to religionene i kirken avspeiler den sanne kirken og løgnkirken. Den sanne kirke er Guds folk – de som lytter til Jesu hyrderøst i Bibelen og følger Ham. Den falske kirke formidler falsk trøst og villeder til fortapelse. Derfor må løgnkirken avsløres, og det sanne evangelium forkynnes til frelse og salighet. Bare sann bibelsk forkynnelse kan skape tro og bevare mennesker i troen. La oss be om at Gud oppreiser frimodige vitner som - sannheten tro i kjærlighet – taler slik som Guds Ord taler. Les mer ...

Lære og form

Av Gunnar Soppeland, sakset fra Dagen 27.06.05
Lære og form heng saman som erteris. Det er ikkje tilfeldig at ulike kyrkjesamfunn har ulike former. Katolsk lære og katolsk høgmesseform kan ikkje skiljast. Slik og med pinserørsla. Om nå ein katolsk kyrkjelyd skulle ta til å oppføre seg som ei pinseforsamling, kunne ein umiddelbart konstatere at teologien var vridd i same leia. Noko anna er utenkjeleg. Les meir ...

Med lærenemnd til lærekaos
Av Jon Kvalbein, kronikk i Dagen 23.06.05
Dersom homofilt samliv får kirkelig velsignelse, til tross for Bibelens skarpe fordømmelse, har kirken løsrevet seg fra sitt trosfundament. Kirken er blitt pluralistisk, og lærekaoset er legitimert. En slik kirke er ikke en Jesu Kristi Kirke, en forsamling av troende kjennetegnet ved at evangeliet forkynnes rett. Den er blitt en løgnkirke som villeder til fortapelse. Les mer ....
 

Kjenn treet på frukta!
Av Gunnar Soppeland, Dagbladet Dagen, 21.6.05
I boka ”Mot målet”, som fyrste gong kom ut i 1924, skriv Ludvig Hope ut frå teksta for Kristi openberringssundag. Her peikar han på vismennene som vart varsla om å fare ein annan veg heim for ikkje å kome tilbake til Herodes, som ville tyne Frelsaren. Ut frå dette  åtvarar Hope sterkt mot blanding av verdslegdom og kristendom, og nemner fleire døme på dette. Til slutt seier han: ”Om mi røyst kunne høyrast, so ville eg ropa ut til alle kristne og vara dykk for den vegen. Han er fårleg, mykje fårlegare enn mange trur. Eg veit han er fårleg, fordi eg har prøvt han, og vil vara andre av eiga, dyr røynsle.”  Les meir ...

DØM IKKJE!
Tale av Per Kørner, Børsheim Bedehus, sundag 20.06.05
Me har kome så langt at rett og gale vert byta om. Ein ser kvitt som svart og svart som kvitt. Dersom ein vågar å halda fast på det Guds ord seier om rett og gale, får ein ikkje sjeldan høyra at ein er dømesjuk. Ofte vert nett desse ord frå Bergpreika siterte. Så vert mange kristne redde og held munn. Ljoset vert sett under skjeppa, saltet misser si kraft. For stemplet ”dømesjuk” vil ein for all del ikkje ha på seg. Les meir ...


Kvam Kristne Skule er godkjend
Kvam Kristne Skule (KKS) vart fredag 10.06.05 godkjend av Utdanningsdirektoratet !  Godkjenninga gjeld for inntil 100 elevar på grunnskuletrinnet (1.-10. klasse).

Skulen er tenkt lokalisert sentralt i Kvam herad/Norheimsund-området og vil starta opp hausten 2006.  Skulen vil starta forhandlingar med heradet med tanke på å få kjøpa ledig offentleg skulebygg.  Etter vedtak i heradsstyret mars 2005 om endring av skulestrukturen og tilhøyrande nedleggjing av fleire grendaskular, vil fleire skulebygningar etterkvart verta ledige for salg. Ler meir ...Vær pjatt – og du skal se, alle vanskeligheter forsvinner!
Av  Gunnar Soppeland, josafat.no. 01.06.05
..... Og derfor, hvorfor alle disse vanskeligheter? Vær pjatt – og du skal se alle vanskeligheter forsvinne! Vær pjatt; og vær så enten prest, prost, biskop, som i kraft av en hellig ed på det nye testamentet – en gang om uken i tre kvarter pjatter noe høyt, men ellers gir alt høyere en god dag. Eller vær selv legmann som i tre kvarter løftes opp av det høye som presten i tre kvarter pjatter, men ellers gir alt høyere en god dag: og du skal se, alle vanskelighetene forsvinner! Les mer ...


Mener Utdannings- direktoratet hindrer friskoler

Av Birger Danielsen, Norge i dag, utlagt 20.5.05
I dag ble det kjent at 135 søknader fra friskoler blir sendt i retur fra Utdanningsdirektoratet, da de mener at søknadene var mangelfulle. For noen av skolene kan det ødelegge for oppstart til høsten. Frps Arne Sortevik mener direktoratet trenerer sakene. Les mer ...
 

Gratulerer med Dagen! 
Av Lars Arne Høgetveit, tale i Kveld, 17. mai 2005

Det første
vi skal minnes er at det er 60 år (8. mai 1945-2005) siden Norge igjen fikk sin frihet fra det tyske rike som var styrt av ugudelige lover. Det var humanismen som rådet i Tyskland og dermed troen på at mennesket var syndfritt og ikke trengte en Gud. Dette dokumenteres godt i kjelleretasjen i Minnehallen i Stavern. Der finner man en kiste med det norske korsmerkede flagg over. Rundt kisten henger det 28 plater med navnene på 5 348 sjømenn i den norske handelsflåte som omkom under 1. og 2. verdenskrig.  Les mer ....
Bygging eller riving av Norge?
Boken skisserer nasjonsbyggingen som begynte med haugianerne fra 1814 og hvordan de var kjernen i den nasjonsreisningen som kom frem til 1905. Det er uendelig mye å lære av deres program, hvordan nasjonen skal bygges og ikke rives av det som ble gjort i det nittende århundre. Jørgen Løvland deltok målbevisst i dette arbeidet fra 1886 som statsminister, første utenriksminister og stortingspresident og form. I Nobelkomiteen. Han la sluttsteinen i det endelig frigjøringsverket  fra konge-unionen med Sverige i fred.  Les mer ...

 

Hvorfor glemmer det offisielle Norge Jørgen Løvland?
Av Jørgen Høgetveit, AKF, utlagt 16.05.05

Jørgen Løvland var statsminister i Stockholm og tok de første tunge konfrontasjoner med kong Oskar II om Konsulatloven og unionsoppløsningen den 27. mai. 1905. Han som senere var statsminister i Norge, ble vår første utenriksminister, (kanskje den mest sentral forhandler i Karlstad i flg. H. Koht), medlem av Nobelkomiteen fra starten i 1897 og formann fra 1900 til sin død i 1924. Satt 14 år i regjerning i disse avgjørende oppbygningsår  for Norge. Medlem og leder av en rekke sentrale utbygningskomiteer. En mann som av samtidens leksika fikk de beste uttalelser – men som sakte men sikkert glir ut av oppslagsverkene. Mannen som mot slutten av livet sa at han hadde sin kristendom fra Pontoppidan og hele sitt liv stod haugianerne nær i flg. Oskar Handeland. Hvorfor er han glemt? Hvorfor bør han ikke glemmes? Les mer ...


1. mai møtene på Jæren 2005
Både i Egersund,  i Randaberg og i Kleppe Bedehus på Jæren hadde my misjonsfolk møtt frem for å høre Jan Bygstad og Aksel Valen-Senstad tale Guds ord søndag 1. mai. Les mer ...
Opptak av bibeltimar med Jan Bygstad

(Opptaka er fra samlingar i Bergen.)Program for 1. mai møter på Jæren 2005
«Endetidas forføringar og den kristne vona» blir temaet for 1. mai møtene som Vardevakt for Bibelen arrangerer på Jæren i år. Med som talere er Jan Bygstad og Aksel Valen Sendstad. Det blir møter både på Randaberg og Klepp. Les meir ...


Sexrevolusjonens bitre frukter
Av Jon Kvalbein, kronikk i Dagen 9. april 2005

Kommunistene ville eliminere det ”kapitalistiske” monogamiet og gjøre full sexfrihet til en hjørnesten i det nye kommunistiske samfunnet. I det første stadiet av revolusjonen (1918-26) forsøkte lederne med viten og vilje å ødelegge ekteskapet og familien...... Hva ble resultatet?  På få år ble horder av ville, hjemløse barn en samfunnsfiende for det sovjetiske samfunnet. Millioner av liv forliste. Skilsmissetall og antall aborter steg voldsomt. Hat og konflikter førte til at arbeidet i de nasjonaliserte fabrikkene stagnerte. Resultatet var så sjokkerende at regjeringen ble tvunget til å reversere politikken. Lovgivningen ble skjerpet.  Myndighetene begynte å kjempe for seksuell renhet før ekteskapet. Les mer ...

Luthersk Missionsforrening og Willow Creek Community Church

LS i Luthersk Missionsforrening i Danmark ønsket på få en nærmere teologiske vurdering av de ulike sidene ved Willow Creek. De satte derfor ned et utvalg bestående av regionsjef Birger Reuss Schmidt, misjonsskolelærer Peter Olsen og bibelskolelære Mikkel Vigilius. Deres rapport er nå lagt ut, og du kan lese den her.  I tillegg har LS gitt en uttalelse i sammenheng med utgivelsen av rapporten.

- Me treng vekking!
Av Dag Rune Lid, josafat.no, 18.04.05


- Det me framom alt har bruk for i vårt folk i dag, er ei bibelsk vekking der Guds ord blir teke på alvor. Det er mykje religiøsitet i dag. Mange seier dei trur på Gud, men dei har danna seg eit Gudsbilete som ikkje er bibelsk. Det er Per Kørner som seier dette.
Les meir ...

 

Sterke angrep på Kvam Kristne Skule(KKS)  i Bergens Tidende
I BT den 10. april retter leder i Utdanningskomiteen på Stortinget, Rolf Reikvam(SV), sterke angrep mot KKS. Han fronter kristne skoler som KKS som ikke vil ha dans og som vil forkynne at homofili er synd. Han er krystallklar på at en rød-grønn regjering aldri ville godkjent en skole som den i Kvam, og han håper den private grunnskolen i Kvam aldri får godkjenning. Les artikkelen i BT....Vil ha meir kristendom

- Eg hadde trudd me hadde større fridom til å gje undervisninga ein kristen profil, seier styreformann Eivind Straumstein i Kvam Kristne Skule(KKS) i eit intervju med Begens Tidende(BT). Les heile intervjuet frå BT 9 .april ...

 


Foredrag fra konferansen Vegen fram 2005, som ble arrangert av Forreningen Logos i Märsta ved Stockholm i Sverige 11.-13. mars. Det var foredrag av med bl.a. Jan Bygstad(N), Peter Olsen(D), Ola Österbacka(F) etc.  Hovedforedragene er lagt ut i skriftlige form i pdf format og i lydformat på mp3.  Les mer ....
 

I Jesu fotspor – i lidelse og forsakelse
Utdrag fra tale av Kristian Fagerli

Jeg blir overrasket og noen ganger så irritert når jeg møter motstand, og det vesle jeg har møtt av forfølgelse, erting og mobbing. – Skal jeg ha det slik? Skulle det ikke være godt å følge Jesus? Skulle det ikke være behagelig å være en kristen? Så er det en side her i etterfølgelsen hvor jeg ofte svikter. Les mer ...

 


Kvam Kristne Skule i Norheimsund – oppstart 2005?
Av Lars-Arne Høgetveit, i www.kommentra-avisa.no – 31.03.05
Kvam Kristne Skole i Norheimsund i Hardanger, har ennå en gang fått avslag fra departementet om skoleoppstart etter flere års kamp for å få godkjente fagplaner. Nå har skolen bare fått svarfrist til 18. april. Les mer ...


Hva er lettest?

Av Per Bergene Holm, 31.03.05

Man tenker gjerne at det å tro på Jesus er enkelt, men å leve et hellig liv er langt vanskeligere. Sannheten er imidlertid at begge deler er like umulig for det naturlige menneske, det er en guddommelig gjerning og gave. Og siden vårt liv og vår ferd er troens ytring og troen i utfoldelse, så må vi søke i troslivet for å finne årsak til vår svikt i hverdagslivet. Les mer ...


Gud og kjærligheten

Av Jon Kvalbein, kronikk i Dagen, 23.3.05

«For meg hører læren om evig helvetestraff ikke hjemme i kjærlighetens religion,» sa biskop Kristian Schjelderup for over 50 år siden. Det seksuelle samlivet mellom to homofile er uttrykk for en Gudskapt kjærlighet som kirken må godta, hører vi nå. Kjærligheten blir gjort til målestokk på hva som er sant og rett. Siden Gud er kjærlighetens Gud, må vi la kjærligheten styre vår tolkning av Bibelen og vår kirkelige praksis, hevdes det. La oss betrakte noen sider ved Guds kjærlighet. Les mer ...
 

 

Den nødvendige gudsfrykt
Av Karl Riis, Hillerød, Danmark, utlagt 23.3.05
Skal vårt forhold til den kjærlige Gud styres av angst? Er gudsfrykt ikke bare ytre fromhet og lovtrelldom? Er det virkelig nødvendig å tale om gudsfrykt i en moderne tid? Les mer ...

 

 


– Det er ikke vårt kall å følge med tiden!

Det er forkynner og tidligere bibelskolelærer Karl Riis som understreker dette. Nå i februar besøkte han og kona, Birthe, Bibelskolen på Fossnes, hvor han hadde et seminar over temaet "Gudsfrykt". For noen år tilbake skrev han også en bok over dette emnet, som ble utgitt i Danmark. Les mer ...


Se, vi går opp til Jerusalem!
Utdrag fra tale av Kristian Fagerli, Orkdal, utlagt 21.03.05

I januar 1985, den første natten som misjonær på det afrikanske kontinent, ble jeg stanset for verset i 1Pet 2:21: "For til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge i hans fotspor."

Møtet med Gud i Ordet denne natten, ble et nytt kall til meg om å følge i Jesu fotspor. Sammen skal vi nå følge Jesus til noen av de steder han gikk, og der han i dag vil at vi skal sette vår fot i hans fotspor. Les mer ...

 


Prædikantvækkelse
Af Hans Erik Nissen, sakset fra bladet Budskap nr. 6  2005.

En givende forkynder bliver ikke ved at være givende, hvis han slår sig til ro med, at hans forkyndelse er, som den skal være. Men alt skal ikke være ransagelse. Der skal også være en hvile i tjenesten. Hver for sig skal vi tjene med det, Herren har givet os. Vil en forkynder forvalte et pund, han ikke har fået, kommer der noget anstrengt ind i kaldet, og glæden i opgaven mistes. Les mer ...Den siste timen
Udrag av taler av Gunnar Soppeland frå sommaren 2004
Søvn og rus endrar realitetssansen.  Ein ser, men ein ser ikkje rett. Ein ser ikkje sant på situasjonen. Draum og røyndom, sanning og løgn blir blanda saman. Den som er rusa følgjer ikkje med på kva som skjer med han eller omkring han. Ein lever i si eiga verd, i ein kunstig røyndom, i si eiga draumeverd. Les meir ...


Hva om Jesus snakket sant? – og KRL-faget
Av Jon Kvalbein, kronikk i Dagen, 5.3.05
Anta et øyeblikk at den kristne tro virkelig er sann. Bibelen er Guds ord, formidlet ved Han som har skapt oss og skal dømme oss etter døden. Det finnes bare én vei til frelse: Troen på Jesus Kristus. Jesus sa selv: «Den som tror på Sønnen, har evig liv. Men den som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet, mens Guds vrede blir over ham.» (Joh 3:36). Dersom Jesus talte sant, fører alle andre religioner og livssyn vill. De leder til evig fortapelse. Les mer ...
 

Opptak(CD) fra FBB-seminar i Bergen 25-26 febr.Skarp kritikk mot kyrkjevekstrørsla

Av Øystein Vik, Dagbladet DAGEN, 28.02.05
Den profilerte danske bibelskulelæraren Mikkel Vigilius fryktar truskap mot heile Bibelen kan verta ofra dersom skandinaviske kyrkjer følgjer etter dei amerikanske kyrkjevekstrørslene. Les mer i Dagen .....Lov og evangelium i forkyndelsen
- Hva er det egentlig du forkynder?
Av Peder Mikkelsen på predikantkonferanse 15.-16.1.05 Danmark, utlagt 23.2.05

Du kan vælge din omvendelse; du kan beslutte dig for at følge Kristus. Men den tro, hvor evangeliet er en Guds kraft, en ny hellig ånd, og en fuld vished - dén kan du ikke vælge. Den kan du ikke beslutte dig til. Den må skabes ved Den Hellige Ånd. Den må skabes, fornyes og bevares af Den Hellige Ånd ved det du hører. Der forkyndes meget til den valgte tro – på den valgte tros præmisser. Den valgte tro er også en tro, men ikke den tro som bærer på den yderste dag. Som prædikant skal du være klar over, at du ikke kan appellere troen ind. Den må fødes ved det budskab, der høres. Les mer ...


«Når dere kommer sammen...»
Seminar i regi av FBB Bjørgvin 25. – 26. februar på NLA

FBB Bjørgvin
innbyr til seminar 25. – 26. februar 2005 på Norsk Lærerakademi i Amalie Skrams vei i Sandviken med bl.a. Jan Bygstad og Mikkel Vigilius.

Tema for seminaret er «Når dere kommer sammen ..», og de ønsker å sette søkelyset på spørsmål som har med ulike gudstjenester og møteformer å gjøre.

På dette området er det i dag betydelige brytninger innen norsk kristenliv og i den vestlige kristenhet for øvrig. I USA kaller en de skarpe motsetningene som er oppstått på dette området for ”the worship war”.

Den moderne kultur, sekulariseringen og folkevandringen bort fra de tradisjonelle historiske kirkene tvinger frem nytenkning, og ikke minst har kirkevekstbevegelsen vært villig til å gå langt for å komme det moderne kirkefremmede menneske i møte.

Med dette seminaret reiser de spørsmålet om hva som er berettiget fornyelse og hva som er nødvendig å ta vare på av arvegodset fra tidligere kristne generasjoner. Les mer ...


Klarer barn seg godt uten mor og far?
Kronikk av Sigurd Skirbekk, professor emeritus, sakset fra Dagbladet Dagen, 15. og 16.2.05

Forestillingen om at familieformenes endringer i vår tid skulle kunne tolkes nøytralt som en generell utvikling mot mer og mer frigjøring, er en naiv forestilling. Vi har historiske og tverrkulturelle studier som viser at samfunn både kan oppstå og forgå, og vi har mye stoff som taler for at familieformenes forandring både kan fungere som årsaker og som virkninger i sivilisasjoners vekt og forfall. Les mer ...
 

 BIBEL- OG BEKJENNELSESKONFERANSE 
Frøyland forsamlingshus på Jæren
4. - 6. februar 2005    

Talere: Hans Erik Nissen og Gunnar Soppeland

CD- og kassettopptakene kan bestilles fra:
Bibelsk Tros Kassetttjeneste, Postboks 116, 4311 Hommersåk

eller

EMAIL

(Klikk her for å få oversikt over møtene)


Trosopplæring i skolen
 Av Jon Kvalbein, fra Dagen, Utlagt 28.1.05
Alle modeller vil ha svakheter, også den skisserte. Hovedsvakheten er at livssynsopplæringen blir isolert til et bestemt fag.  Men det kristne menneskesynet og den kristne virkelighetsoppfatningen har konsekvenser for alle fag. Naturen er skapt av Gud og oppholdes av ham, den skal forvaltes til hans ære og medmenneskets beste. Historien er Guds historie og avsluttes av Gud. Les mer .....

 

Friskoler, kontantstøtte og det totalitære samfunn

Av Jørgen Høgetveit i www.Kommentar-Avisa.no, utlagt 28.1.05
Familien er det første og grunnleggende rike med lovgivende, dømmende og utøvende makt innenfor hjemmets Gudgitte rammer, Grunnloven taler også klart i § 2 om ”deres barn” foreldrenes barn ikke statens. Øyvind Andersen – kanskje den mest bibeltro teolog og bibellærer vi har hatt i Norge gjennom nyere tid, skriver i sin andaktsbok ”Ved kilden”...Les mer ...


Det umulige KRL-faget
Av Jon Kvalbein, fra Dagen, utlagt 28.1.05
Den fundamentale feilen med KRL-faget er at det rommer to motstridende målsettinger. På den ene siden skal faget være statens obligatoriske hovedredskap for sosial integrering av barn fra ulike hjem, der mangfoldet skal harmoniseres på statens premisser. På den andre siden skal faget ivareta den internasjonale foreldreretten slik at hvert barn bevarer og utdyper sin identitet i samsvar med foreldrenes livssynsoverbevisning. Les mer ...


Gud og flodbølgen i Asia
Av Per Kørner, Kronikk, Dagen, 22.1.05 


En katastrofe av ufattelige dimensjoner har rammet vår verden. Millioner sitter i sorg og smerte etter tapet av sine kjære. Skarer av hjemløse uten tak over hodet og det mest nødvendige til livets opphold. Offentlige og private institusjoner i arbeid dag og natt. Alle vil være med å hjelpe de katastroferammede. Les mer ...
Mista foreldra og fire søsken i Lodalsulukka
Av Bjørn Arild Hatlem, Dagen, 21.1.05 
– Eg ser det som eit Guds under at eg kom levande frå raset og flodbølgja i Lodalen i 1936,seier Anders Bødal. Han var 12 år då han brått mista 14 slektningar. Les mer ...


Stanset flodbølgen i Jesu navn - reddet 30 barn

 Av Nina Utland, Norge Idag, 20.1.05 
Misjonær Dayalan Sanders driver barnehjemmet Samaritan Childrens Home i den lille fiskelandsbyen Navalady på Sri Lanka. Da flodbølgen kom befalte han bølgen å stoppe i Jesu navn. Den stoppet, og 30 barnehjemsbarn reddet livet.... Les mer


Som får blant ulver
Av Per Bergene Holm, utlagt 7.01.05

 

Jeg fikk for et par måneder siden en CD som inneholdt så godt som alle artikler og bøker av Hugo Odeberg. Få teologer fra forrige århundre har lik ham kastet lys over Jesu forkynnelse, og ikke minst hva som er forskjellen på fariseisme og kristendom. Jeg har gledet meg over å lese en rekke artikler fra tidsskriftet Erevna, som utkom fra 1944 til1957. Noe av det mest interessante er hans mange ”Antäckningar til nytetstamentliga texter”. Les mer ...Et nyt år - med valg og opgør!
Av Erik Trans, Herning, Danmark
, 28.12.04


"Hvilken sammenhæng er der mellem Guds tempel og afguderne? For det er os, der er den levende Guds tempel! Derfor: «Drag bort fra dem, og skil jer du», siger Herren, og rør ikke ved noget urent! «Så vil jeg tage imod jer, og jeg vil være jeres Fader». siger Herren den almægtige ." (2. Kor. 6. 16-18)

Så er der en vej ud også af vor nød, for der en vej ind til den Almægtige i Jesu navn. Men det er opgørets vej. Opgør med at gå kompromisets vej.... Les mer


Jordskjelv, Julens tale – Guds vrede?
 Av Jørgen Høgetveit, AKF, 31.12.04

På mange hold har man – og med rette – vært forsiktig med å bruke det profetiske ord for å vurdere den enorme katastrofe som har utspilt seg rundt Det Indiske hav i julehelga. På den andre siden må man ikke bli så tilbakeholdende at Guds Ord ikke får komme til med sitt lys av lov (dom) og evangelium (trøst) som bare Guds Ord kan gi. Det er hjelp som når inn i det innerste sjelsliv – mens menneskelig trøst bare når et lite stykke på vei. Det vil den innrømme som har erfart virkelig harde slag og sorg. Les mer ...


Vekkelseslinja
Av Ove Sandvik, Namsos,  lagt ut 7.12.04

Det er i dag et sterkt fokus på forsamlingsbygging og kirkevekst i bedehus-Norge. Mange søker inspirasjon fra ulike suksess menigheter, ikke minst i USA. Her er ”Willow Creek” og ”Naturlig kirkevekst”. Andre heter ”Saddleback” eller ”Menighetsverksted”. Les mer ....


Artikkelsamling av Gunnar Soppeland
josafat.no, 08.11.04Gunnar Soppeland har vore ein aktiv skribent i ulike aviser og blad gjennom mange år. Han gjev treffande analysar av åndssituasjonen, og det er nyttig for Guds folk når «skodda» held på å sige inn over kristenfolket. 

Følgjande artiklar er no lagde ut i tillegg til dei me allereide har frå før på sidene:


Åndeleg mynd og fullmakt
I   - Frå liv til død
II  - Frå død til liv
Kristen i, men ikkje av tida
Å sigle med- eller motvinds
Bruk Ordet, eller Ordet brukar oss?
Syndar og rettferdig
- Sjå, eg står for døra og bankar!
Utdrag av Dag Rune Lid sin tale under Bibelhelg på Solgry laurdag 2. oktober 2004, utlagt 12.11.04
Som menneske lever du og eg på ei åndeleg slagmark der det føregår ein kamp på liv og død om di og mi sjel. I denne siste tid før Jesus atterkome vil denne kamp tilta seier Guds ord, og «kjærleiken kolna hjå dei fleste.» (Matt 24:12) Djevelen rasar for han veit han har så kort tid igjen, og han vil kjemp
e mot Guds folk både som ei brølande løve og som ein lysets engel.
Les meir ...Den liberale teologi og bibelkritikken
Av Konrad Fjell, josafat.no  10.11.04Guds ords troverdighet blir i dag angrepet mer enn noen gang. Mange i de kristne rekker nekter at Guds ord er ufeilbarlig og at hele bibelen er innblest av Gud (1Tim 3:16). Man påstår å finne motsigelser i Skriften og annet som man ikke kan forstå. Derfor sier man at bibelen umulig kan være Guds sanne ord helt i gjennom. Les mer ...
Anders Eide ført til siste kvile
Det var eit fullsett Tørvikbygd Bedehus som fredag 6. november tok avskjed med forkynnaren Anders Eide, då han vart ført til den siste kvile. Det var pålegging av kransar og blomar frå den nære familie, naboar
,  vener, og frå Haugesund krins av Norsk Luthersk Misjonssamband. Her fekk Anders Eide reise dei fleste åra som forkynnar, og det var  helsing ved Magne Austnaberg som var sekretær i krinsen ein del av dei åra Eide var forkynnar der. Les meir …
 


Alt hører Herren til!

Referat av tale til Kristian Fagerli 2. oktober under Bibelhelg på Solgry Ungdoms- og Misjonssenter, utlagt 02.11.04

Når vi reiser med Guds ord, er det en fare for at vi reiser rundt med boksmat. Guds ord er nytt, og Guds ord er levende. Vi kan skrive en preken, og så tar vi den med på talerstolen. Så blir det liksom ikke ferskvare, men det blir boksmat vi tar fram for tilhørerne.

Du som ber for dem som reiser med Guds ord. Du må først og fremst be om at vi må få leve i Ordet, så Ordet får tale til vårt eget hjerte. Vi må ha vår trøst der, og vi må ha vår frimodighet og glede der. Da bli det vi bærer fram et vitnesbyrd - nytt og friskt. Da får Ånden dogge på Ordet. Da merker folk at dette var en god klang og en god smak. Les mer ...


- Gud gav oss ikke motløshetens ånd!
Av Dag Rune Lid, www.josafat.no- Når en opplever frafallstider er det fristende for Guds folk å synke hen i pessimisme og motløshet. Bibelen sier derimot at «Gud gav oss ikke motløshets ånd.» Så lenge Gud er på tronen, er det ingen grunn til å miste motet. Det er hans Hans Erik Nissen(66) som sier dette i samtale med Dagen. Les mer ...
Møteopptak fra Eiken og Birkeland 7.-12. sept 2004 med Hans Erik Nissen

Hans Erik Nissen var i Eiken og Birkeland nå i begynnelsen av september. Der hadde han vekkende møter over Johannes Åpenbaring. Det er laget en samleperm med 6 kassetter som inneholder disse møtene som kan bestilles fra:

AKF/ Krossen media
Pb. 196, N -4734 Evje, Norge
Tlf.  +47-379-31053

Bestilling på email, trykk her.


Ytringsfriheten - en stor bønneoppgave
 Av Jørgen Høgetveit, kommentar-avisen.no, 27.9.04
Det har skjedd - det en fryktet. FrP har hatt møte med Francis Sejersted, leder for ytringsfrihetskommisjonen - sammen med uttalelser fra sjefen for redaktørforeningen har det vært utslagsgivende for Frp. sier Carl I Hagen til Aftenposten. De ville egentlig ha en enda mer liberal § 100 som Ap - men nå samler de seg til subsidiær stemmegivning for regjeringens framlegg, når de ikke får gjennom sitt eget.  Les mer ....


Vår tjeneste i Guds rike

Av Torstein Svela, Dagen, 16.9.04


Jesus kalles Ordet. Han er ett med det. Den Hellige Ånd benyttet mennesker til å skrive ned den hele Sannhet. Som også betyr virkeligheten. I motsetning til dette er mennesket fylt av løgn. Og djevelen er løgnens far.

Som aldri før utsettes Bibelen for kritikk, bortforklaringer og tilsidesettelse av oss kristne. En av grunnene er motstanden fra ikke-troende. At en kan få Skriften til å stemme med ens egne forutinntatte meninger har sektene og vranglærerne vist i alle år.
Les mer ...
 

Det opprørande
Av Gunnar Soppeland, utlagt 14.09.04  Søren Kierkegaard (SK) opponerte i si tid kraftig mot den rasjonalistiske statskyrkjekristendommen i heimlandet sitt, og såg denne som ei ulukke for folket. Prestane kalla han for snyltedyr som ernærte seg under kristendommens namn. Dei påpakka folket noko etter deira eige hovud som var i  motsetnad til nytestamentleg kristendom. Den kongelege presteautorisasjonen jamførte han med saue-hyrdingar som legitimerte seg ved attest frå ulven. 
Ler mer ...

 - Eg kjempa mot Gud!

Av Dag Rune Lid, www.josafat.no, utlagt 24.08.04Det er Dagfinn Natland(53) som uttrykkjer seg slik når han beskriv tida før han blei omvend til Herren. Sidan omvendinga har han reist med Guds ord som fritidsforkynnar. Ein merkar at det er nauda for at sjelene må vakne opp, og bergast frå den evige fortaping, som ligg han på hjarta når han forkynner Ordet.
Ler mer ...- Me må ikkje gløyma at Herren er rik nok!
Av Dag Rune Lid, www.josafat.no, utlagt 14.8.04
Det var Anna Årsland Yri som sa dette ein av kveldane under misjonshelga. Ho reiste til Tanzania for Misjonssambande
t første gong i 1981, og sidan har det vorte fleire periodar ved sjukepleiarhøgskulen på Haydom Hospital. Les mer ...

Misjonshelg og misjonsstemne i Norheimsund
Av Dag Rune Lid, www.josafat.no, 14.08.04

Søndag var det misjonsstemne på garden Sæleset i Norheimsund. Det var strålande ver, og deltakarane hadde panorama utsikt over Hardangerfjorden og Folgefonna. Stemne var arrangert som ein del av ei misjonshelg i Norheimsund Bedehus der Norvald Yri og kona Anna Årsland Yri tok del.
Les mer ...


Organisasjonane og Guds folk
Av Erlend Straume, josafat.no, utlagt 14.8.04

Eit myndig lekfolk av lesarane på bedehusa hadde nød for sitt eige gudsliv og for dei ufrelste. Dei organiserte arbeidslag for utsending av forkynnarar og misjonærar så dei skulle nå både seg sjølv og andre med ordet om korset.  Ler mer ....
 

Per Arne Dahl og kristen familieetikk
Av Ole Andreas Meling, Nærbø, josafat.no, utlagt 9.8.04
Eivind Gjerde's bok "Kristen familieetikk" har blitt kraftig angrepet i Vårt Land. Redaktøren i Dagen skal ha ros for sin omtale av denne saken, og jeg mener at hans kritikk treffer blink når han mener at det er et angrep på bibelsynet i boka. Jeg vil komme med noen kommentarer for å få fram en del farlig tankegods som kommer fram i kritikken. Les mer ...
 

- Vil hjelpe de unge til å møte voksenlivet
Intervju med Eivind Gjerde, sakset fra Dagen, 3.8.04
- Jeg ønsker å løfte fram at Bibelen gir ikke bare den beste - men rette - veiledning når det gjelder blant annet synet på ekteskap, samliv og kjærlighet. Boka er skrevet fordi jeg vil hjelpe de unge til å møte voksenlivet med en best mulig bakgrunn ut fra Guds ord. Les mer ...

 

 


Vårt Land frontar Eivind Gjerde si bok Kristen Familieetikk

Eivind Gjerde si bok Kristen Familieetikk har over fleire sider og fleire dagar vore fronta i avisa Vårt Land. Gjerde er til vanleg lektor på Kvitsund Gymnas i Telemark.
Oppslag i vårt land 1. og 2. august
 
Redaktør Odd Sverre Hove fronta Vårt Land både fredag og laurdag for oppslaga:
 

Leder Dagen mandag 9. august
Leder Dagen lørdag    3. august
Leder Dagen fredag    2. august
- Verdens største misjonsmark!
Av Dag Rune Lid, www.josafat.no, utlagt 2.8.04

Det er Eivnd Flå(39), generalsekretær i Kristen Muslimmisjon, som sier dette når det gjelder arbeidsområde til misjonen som han leder. Han er også opptatt av viktigheten av å søke fornyelse i Ordet alene, og at en markedstilpasset teologi står i fare for å endre evangeliets innhold. Les mer ... 

Kvinnelige prester
Av Hans Bovin, kronikk i Dagen 24-25.7.04

«I sitt møte 11.-12.juni 04 vedtok Landsrådet for Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (NKSS) at kvinner som var ordinert til prestetjeneste, nå kunne ansettes i organisasjonen, og også brukes som frivillige medarbeidere» (VL 14.06.04) For meg en dyp sorg! Les mer i de 2 kronikkene i Dagen ... Del I.   Del 2

- Et gudgitt kall å starte kristne grunnskoler!
Av Dag Rune Lid, www.josafat.no, utlagt 22.7.04Det er Olav Aarsland, som sier dette i samtale med Dagen. Han er styreformann i Stiftelsen Jærtun, som driver Jærtun Lutherske Friskole. Høsten 2001 startet de opp med elleve elever, og til høsten regner de med å være over 60. Planene er allerede klare for videre utvidelse med tanke på å få flere klasserom og en ny gymsal i det store industribygget på Bryne. Les mer ...

 

 

- Sterkt minne då mor velsigna oss
Av Dag Rune Lid, www.josafat.no, utlagt 22.7.04


Det er Anders Eide som uttrykkjer seg slik. Han kjem frå Tørvikbygd i Hardanger, og er fødd ein av dei første maidagane i 1925. Han møtte tidleg livet sine realitetar. Berre 8 år gamal mista han mora i tuberkulose.
Les mer ...
 

 Ønsker du å bestille KASSETT, CD, VIDEO-opptak fra 1. mai møtene på Jæren 2004?
 Info og bestilling her ...
 

Biskopen, Imamen og Statsministeren
Av Olav Andreas Dovland, kronikk i Dagen 9.6.04
Ayatollah Khomeini sa: «Vi må brekke de penne som lærer folk at der findes noget andet enn guds (skal være Allahs) lov. Vi må knuse de munde som fortæller folk at de kan sige hva de har lyst til, uanset om det er rigtigt eller forkert efter Allahs bud.» Les mer ...

NRK-opprørere redd for meninger!

Uttale fra Akademi for Kristen Folkeopplysning i forbindelse med at NRK stopper presters adgang til Lofotkatedralen. Les mer..

Dramatikk i kirken
Artikkel sakset fra Lofotposten, 31.5.04
- Fienden brøler midt i helligdommen. Det er ikke vi som er fienden, det er regnbueflagget, sier Ludvig Nessa. Ler mer .....
 
Homofile fikk demonstrere i Lofotkatedralen
Sakset fra Norge i dag, 4.6.04

Her er bildet som beviser at de homofile fikk demonstrere inne i Lofotkatedralen uten å bli kastet ut. Her stod denne gutten under hele kirkejubileet i med homoflagget påsydd genseren. Les mer ...


Israel har avdekket 90 smuglertunneller

I år 2002 avdekket IDF 33 tunneller i Rafah-området. I år 2003 ble det oppdaget nye 45, og pr. april 2004 er det oppdaget 11.
IDF regner med at minst 3 eller 4 tunneller fortsatt er i funksjon, og forsyner terroristene på Gaza-stripen med våpen. Litt om bakgrunnen for aksjonene i Rafah. Les mer ...


-Lekfolket stod med jødene
Av Øyvind Gustavsen, Sakset fra: idag.no
En hovedfagsoppgave i historie avdekker ulikheter i forståelsen av jødespørsmålet i lekmannsbevegelsen og det høykirkelige miljøet i mellomkrigstiden.
– Lekfolket stod med jødene da, og det synes som om de fortsatt er deres sterkeste forsvarer, sier lektor André Andersen. Les mer ....


Nøytralitet – feil fokus!
 Av Harald Myklebust, høgskolelektor ved NLA lærerhøgskolen
      
Sakset fra kronikk i Dagen, 14.5.04
Både i artiklar og reportasjar har Dagen hatt fleire innlegg som manar til varsemd, ja, med direkte diskvalifisering av musikkuttrykksformer som førekjem i våre kyrkjer og forsamlingar. Dei som hevdar slike synspunkt, er ikkje uvedkomande personar, så derfor kan det ha stor tyngde. Dette gjer at eg må få kome med nokre merknader, for å nyansere det heile. Ler mer ....

Læstadianerne, hvem er de?
Av Ove Sandvik, Tromsø, utlagt 7.5.04
Det er mange som undres hvem læstadianerne er og hva de står for.  –Er ikke det ei sekt som ikke bruker gardiner, blomster og juletre? Er det en liten flokk med eldre som tiden har løpt fra, som leser Læstadius og synger gamle og lange salmer og som ikke tillater noe ”verdslig”? Også mange i nord har forutinntatte og som oftest vrange forestillinger om læstadianerne. Les mer ..

Ha tro til Gud og hans Ord!
Av Dag Rune Lid, www.josafat.no, 5.5.04

Hovedsamlingen under 1. mai  møtene på Jæren dette året var lagt til Kleppe Bedehus lørdag kveld, og her fyltes salene av misjonsfolk fra mange steder på Jæren. Bygstad hadde i sin første time en meget grundig gjennomgang av den kristne sangen før og nå, og understeket at den sangen som nå kommer er bærer av en annen ånd, og fører med seg en annen kristendomsforståelse.
Les mer ...


Svært aktuelle tema
Av Dag Rune Lid, www.josafat.no - Intervju med Oddvar Dahl, Johannes og Kristine Eike vedr. 1. mai møter, 5.5.04

- De som på 70-tallet gikk inn for moderne ytringsformer, gikk senere inn for kvinnelige prester, og hevder i dag at homofilt samliv ikke er synd. Dersom en første bryter med Guds ord, blir det tidsånden som styrer kursen.

- I dag sier man at man vil være konservativ i teologi, men moderne i ytringsformer. Det høres fint ut, men det er et bedrag! Man kan bare se på utviklingen de siste 20-30 årene så bekreftes dette. Tidsånden tillater ikke at man blir der. Tidsånden vil herske i hjertene med åpenlys konflikt med Guds ord. Les mer ...Vardevakt for Bibelen
Av Dag Rune Lid, josafat.no, 4.5.04

Det er gruppen Vardevakt for Bibelen som står som arrangør for 1. mai møtene på Jæren. Dette er en gruppe på luthersk grunn som består av ca. 20 personer, fra 20-80 år.- Mange i kristenfolket er urolige for denne utviklingen som nå skjer. En er redd for at disse formene og metodene påvirker budskapet slik at det i realiteten blir et menneskefokusert budskap, og en får et annet evangelium i staden det som er åpenbart oss i Guds ord.
 Les mer ...

Når det bare virker
Av Paul Proctor, langt ut 4.5.04
Pastor, hvis du underviser din menighed i at være “mere effektiv” ved hjælp af programmer, strategier og teknikker, så lærer du dem at fokusere på resultater og venskaber, ikke på lydighed imod Gud’s Ord. Derved uddannes manipulatorer og dobbelttydige velsignelses fordrivere, ikke Kristi efterfølgere....” Les mer ...

Vurdering av musikk 
Av Per Bergene Holm, Kveld, utlagt 4.5.04
David var meget kyndig i musikk og en åndelig mann, en mann etter Guds hjerte, men han var ikke i stand ut i fra seg selv til å bedømme hva slags musikk som kunne brukes for Guds åsyn. Han syntes alt var vel og i den skjønneste orden, helt til det gikk galt. Les mer ...

1. mai møter på Jæren 2004
Vardevakt for Bibelen arrangerer 1. mai møter på Jæren med tidligere bibelskolerektor Hans Erik Nissen, og bibelskolelærer og pastor i DELK Jan Bygstad. Svært aktuelle tema bl.a fra Jer. 15.19 «Derfor sier Herren: Hvis du vender om, så vil jeg la deg komme tilbake og stå for mitt åsyn. Hvis du skiller det edle ut fra det uedle, skal du være som min munn. De skal igjen vende om til deg, men du skal ikke vende om til dem.»  Les program....

Punkter i Bill Hybels lære. Skriften tro?
Av Poul Erik Haar, utlagt 21.04.04
Faren lurer lige om hjørnet for den sande kirke og har gjort det til alle tider. Jesus og alle forfattere i det nye testamente advarer igen og igen mod vranglæren, mod den falske kirke. Og det gør de fordi faren er yderst relevant for alle og fordi konsekvensen i sidste ende er frafald og evig fortabelse. Les mer ...

1.500 kristne ofre for massakrer
           
Pressemelding: Åpne Dører, 16.04.04
Vold mot kristne i delstaten Plateau i Nigeria førte for få uker siden til at mer enn 1.500 kristne(!), deriblant åtte pastorer, massakrert. Til sammen ble 173 kirker ødelagt i angrepene. Utrolig nok er dette ikke nevnt i internasjonale eller norske medier.  Les mer ....


 

Eldre forsider:

 4    3    2    1

 
På disse sidene ønsker vi å ha fokus på det som har med sann bibelsk vekkelse å gjøre. Derfor ønsker vi at det som er tatt med på sidene skal være med å kaste lys over dette temaet. Vi står ikke inne for alt som står på sidene, men det er gjerne tatt med for å belyse en sak.

Samtidig vil vi oppmuntre til bønn i Jesu navn for folk og land med tanke på at himmelens Gud igjen kunne gjeste oss med samvittighetsvekkelser i bygd og by - i kirke og bedehus.


Drifting av sidene:
 Steinsdalen Bedehus  
 Webmaster

 

 

 

Artikler av
Odd Sverre Hove   
                                        

 

 

 

------------------------------

 

Strategi Josafat
Webmaster

Hvordan bli en kristen?
 

I FOKUS:


Aksjon for kr. formålsp.

Lydopptak

Willow
Creek og Saddleback


Islam

Aktuelle artikler


Kristne friskoler

Israel

Familien

Kristen sang

Forkynnelse


Aktuelle linker