Artiklar

Heim:

 Velkomen til vår heimeside.

Sida er under ommbygging, så alt vil ikkje funger

på denne sida no.

Webmaster

 

Utskrift

Retten til å drepe jenter

De dø­de­ligs­te or­de­ne i ver­den i dag er disse fire: «Det er en jente». FN es­ti­me­rer at så mange som 200 mil­lio­ner jen­ter mang­ler i ver­den i dag. Hvert år blir flere jen­ter i India og Kina ut­satt for kjønns­be­tin­get abort enn det sam­le­de an­tal­let jen­ter som blir født i USA hvert år. Vi snak­ker med andre ord om et gi­gan­tisk «blank gen­der­ci­de» – det vil si en sys­te­ma­tisk ut­ryd­del­se av jen­ter. Jeg hørte ingen nors­ke fe­mi­nis­ter som ropte ut om gen­der­ci­de på kvinne­da­gen i år, og jeg har ikke hørt dem rope etter­på hel­ler.

 Hvor er kvin­ne­ne som står opp for alle jen­ters rett til å leve?

Les mer …

Utskrift

Kvar er logikken?

Etter norsk lov er det forbode å fjerne egg frå eit ørnereir. Å ta eit befrukta ørne-egg er såleis straffbart.

Samstundes seier norsk lov ved det ikkje er straffbart å «fjerna» eit menneskefoster som er mindre enn 84 dagar gammalt. Med heimel i denne lova er over 1 million norske hender borte.

Er det underleg at ikkje alle vil vera med på dette hykleriet?

Utskrift

Hvor er den norske kirke i abortkampen?

Den norske kirke har avholdt sitt kirkemøte i Kristiansand. SAKEN som ble behandlet, kjenner de fleste. Det gjaldt det såkalte homo-bryllup – om det skulle innføres i Kirken. Etter Bibelen er homoseksuelt samliv en vederstyggelighet. De som lever på den måten, skal etter Guds ord ikke arve Guds rike. Så alvorlig er denne saken. Likevel stemte et stort mindretall av delegatene for homo-ekteskap i kirken. Tidligere gikk et flertall av statsbiskopene inn for det samme. Dette er ille, meget ille. Den norske kirke i eksil tar sterk avstand fra et slikt syn og fremholder Bibelens lære om ekteskapet som en gudvillet ordning mellom én mann og én kvinne. Vi roper et varsku til folket: La dere ikke forføre av falske profeter!

Les mer …

Utskrift

Perspektivløs ulvekamp av myndighetene

Man undres etter hvert hva slags land man bor i som setter på 70 politifolk til ”ulvejakt-razzia” for å stopp en del bønder o.a. som er ute for å stoppe – etter min mening – den rene galskap. Husker at jeg talte på et stormøte på Stiklestad for mange år siden. Da flommet avisene over av at det var drept en bjørn i Lierne. 18 politifolk ble utkommandert for å etterforske ”drapet”. Skulle tro det gjaldt menneskeliv, mens de menneskeliv som vi talte om – fosteret i morsliv – var fritt vilt! Lierne var ei sauebygd – nå har alle gitt opp. Slik er det over store deler av landet – og folk frykter i tillegg for barna og sine liv.

Les mer …

Utskrift

Fredsprosessen er brutt sammen

Fredsprosessen mellom Israel og palestinaaraberne brøt forrige helg (30.03.2014) sammen. Ingen i Midtøsten er spesielt overrasket. Men det virker ikke som norske medier har lyst å fortelle Ola Nordmann at Kerry-prosessen er brutt sammen.

Les mer …

Utskrift

Skuespillet om Krim-halvøya

I denne artikkelen vil jeg hevde (og begrunne) en tese om at Putins anektering av Krim inngår i et flerårig spill mellom Obama og Putin. Et spill der Obama nå skylder Putin å være spillets taper.

Første akt: August 2012
Det raser en mer og mer blodig borgerkrig i Syria, men Obama ønsker ikke å spille rollen som verdenspoliti og vil ikke blande USA inn i borgerkrigen. I det lengste har Obama håpet at Syrias president Bashar Assad skal tape borgerkrigen. Men sommeren 2012 snur krigslykken. Assads regjeringshærer får støtte fra både Iran og Hisbolla, og begynner gradvis å vinne i stedenfor å tape.

 

Les mer …

Utskrift

Totalitær anti-diskriminering

Før jul vedtok Stortinget en ny lov: Forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Den blir også kalt Diskrimineringsloven om seksuell orientering, og den kan få store konsekvenser for samfunnet slik vi kjenner det i dag.

Lovens formål er å fremme likestilling uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Med likestilling mener Stortinget likeverd, like muligheter og rettigheter, tilgjengelighet og tilrettelegging. 

 

 

Les mer …

Utskrift

Bibelens urhistorie og evolusjonsteorien

«Personlig mener jeg at evolusjons­læren er den viktigste enkeltårsak til at Vesten har blitt ateistisk (...) Det burde ringe en alarmklokke når kristne har samme syn på biologi som ateisten Richard Dawkins.» - Professor Kjell J. Tveter

Ofte omtaler vi Bibelens 11 første kapitler som Bibelens urhistorie. I dag bortforklarer svært mange teologer historisiteten til denne delen av Skriften som beskriver tiden før Noa, ja, flere også når gjelder det som omtales før Abraham. Jeg kan minnes jeg en gang leste en artikkel av en teolog som omtalte Abraham som den trolig første historiske person omtalt i Bibelen, og det i et menighetsblad!

Les mer …

Utskrift

Takk for samvittigheten

Nå vekker det oppsikt at mødre tar abort på en tvilling, to trillinger, tre firlinger. Abort på fostre med kromosommangler er også under debatt.

De mange tusen destruerte embryoer på verdens fertilitetsklinikker har ikke vært til bekymring. En vanlig abort på et friskt enkeltindivid har i årtier ikke vakt anstøt. Nå er kulturens ubehag kommet nært. I dag kan man konstruere sin egen baby etter ønske uten selv å delta i akten. I barnehager og konfirmasjonsselskaper kan man spørre etter hvilken klinikk som planla resultatet og klage over det. Kynismen er hinsides.

Les mer …

Utskrift

Russland har forstått homokampen

STADIG FLERE TAR Til Orde for at Norge MÅ ta avstand FRA den omstridte, Russiske Loven Som forbyr propaganda for utradisjonelle Seksuelle relasjoner. Og HVA passer flø Bedre Enn at vi Gjør: Det jeg OL i Sotsji?  INGEN Synes Å Være opptatt AV årsaken Til Russ Motstand mot en aggressiv homobevegelse.

DA ULIKE VESTLIGE LAND Endret sinus ekteskapslover: Slik at de Ble kjønnsnøytrale, Var Det en revolusjon vi Div. Vitne Til. Med Klar forankring i et marxistisk menneskesyn bare kjønnets Utvikling og betydning omgjort Til no Funksjon AV Samfunnet. Det Biologiske Prinsipp bare oppgitt Med tanke In låver tilhørighet. Samfunnet bare no serviceinstitusjon for enkeltindividets behov, der Det Seksuelle begjæret bare Løftet Opp Til de Himmelske Fulle høyder.

... Les hele article i Stavanger Aftenblad 

Utskrift

Norges flertall bestemmer ditt samvit?

At Ap og Sv hadde sterke totalitære trekk ut fra sin ideologi, er ikke noe nytt og de valgte selvsagt å overkjøre samvitet til legene. Men at H og Frp – som kaller seg liberale og står for individets frihet og rett – overrasker en del og skuffer mye.

Les mer …

Utskrift

Debatten kring bibelsynet på NLA

 

Denne hausten har det vore ein debatt i Dagen kring bibelsynet på NLA - Høgskulen i Bergen. Dette er ein svært viktig debatt då dei som studerer ved NLA er med å forme den oppvaksande generasjon i det norske folk, og deira syn vil også over tid forme bibelsynet både i kyrkje og organiasjonar. I den samanheng er det lagt ut ei oversikt over ein del debattinnlegg som har vore på trykk i media om denne saka for å gje eit overblikk over det som er skrive. Ver med å be om at Herrens vilje må ha framgang gjennom det som no skjer i denne samanheng.

Les mer …

Utskrift

Spent forhold mellom USA og Israel

Kommentar: Odd Sverre Hove

Forholdet mellom USA og Israel nådde et dramatisk spenningsnivå forrige helg etter at Obama trakk det korteste strået i et nappetak med Netanjahu om Iran. Obama satser nå på å vinne i en omkamp som er tidfestet til onsdag 20. november.

Nappetaket fant sted i Geneve, trass i at verken Obama eller Netanjahu selv var til stede i Geneve den 10. november. De som derimot var til stede, var atomvåpenforhandlerne fra Sikkerhetsrådets fem vetomakter pluss Tyskland (de såkalte 5+1-landene). Til stede var også atomvåpenforhandlerne fra Iran.

Les mer …

Utskrift

Kampen om Irans atomvåpenprogram

Kommentar:  Odd Sverre Hove

Iran står på dørstokken til å ha på lager alle ingrediensene til den første atombomben, sier statsminister Netanjahu. Han får støtte fra verdens fremste ekspert på den iranske atombomben, Olli Heinonen, og fra ISIS og IAEA.


I 2012 var Israels statsminister Benjamin Netanjahu og daværende forsvarsminister Ehud Barak nokså fast bestemt på å iverksette et militært angrep på de iranske atomvåpen-installasjonene. Det var på den tiden fullt av hint og indikasjoner i den retningen i israelske og amerikanske medier. Og i ettertid er de to statsrådenes planer blitt offentlig stadfestet i medieintervjuer med ex-general Giora Eiland og ex-AMAN-sjef Amos Jadlin.
 

Les mer …

Utskrift

Jeg Anklager

I 1898 kom det i Frankrike ut en bok med tittelen ”Jeg anklager”. Forfatteren var Emil Zola. Boken ble skrevet til forsvar for en jødisk offiser som het Alfred Dreyfus. I 1894 ble offiseren tiltalt for spionasje for tyskerne, dømt til livsvarig degradering og forvisning til Djevleøya.

Les mer …

Utskrift

Hvordan blir man en kristen?

Hvordan blir man en kristen. La oss først høre litt ifra Guds Ord om det.

Først i fra Johannes 1.12 "alle dem som tok i mot ham", nemlig Jesus, "dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn". La oss også høre fra 1. Johannes brev noe som er karakteristisk for den som er en kristen. Der står det i kapittel 5 vers 12 "Den som har Sønnen, han har livet; den som ikke har Guds Sønn, han har ikke livet". Å være en kristen er altså det samme som å ha Jesus. Hvordan går det til at et menneske får Jesus? Eller for å si det slik hvordan blir man en kristen?

Les mer …

Utskrift